quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AFM: ADVISEUR MOET ONDERHANDELEN OVER PRODUCTPRIJS

Onderhandelen over de prijs van een financieel product of het verlenen van prijskorting op een financieel product, is niet alleen toegestaan onder het provisieverbod maar toont ook de meerwaarde van een adviseur, aldus de AFM.


25 februari 2013

"Het is in het belang van de klant dat aanbieders verscheidenheid aanbrengen in de prijs en voorwaarden van financiële producten. Bij hypotheken geldt het eensporig rentebeleid. Dit betekent dat de korting ook verleend dient te worden bij het vernieuwen van de rentevastperiode", aldus de AFM. "Financiële dienstverleners kunnen hun meerwaarde tonen door op zoek te gaan naar aanbieders met gunstige voorwaarden en prijzen, en namens hun klanten hierover te onderhandelen. Het is in het belang van de klant om namens hem scherp te letten op de prijs en voorwaarden van financiële producten."

De AFM stelt dat het doel van het provisieverbod is het creëren van een situatie waarbij de financiële dienstverlener naast zijn klant komt te staan en verkeerde prikkels in het adviesproces worden voorkomen. "Het is daarom onder het provisieverbod niet toegestaan om aan kortingsafspraken afdwingbare voorwaarden te verbinden over bijvoorbeeld een minimale productie of advieskwaliteit van de financiële dienstverlener. Dit soort afspraken leveren sturingsmogelijkheden op in het advies aan de consument. Afspraken waarbij een aanbieder toezegt slechts via één bepaalde adviseur een prijskorting op een financieel product te geven, passen bij uitstek niet in de doelstelling van het provisieverbod. Hierdoor ontstaat naar de mening van de AFM een intensieve relatie tussen adviseur en aanbieder. Exclusieve kortingsafspraken zijn niet in het belang van de klant omdat hij hierdoor wordt gestuurd richting één specifieke financiële dienstverlener. Bovendien ontstaat er door de exclusieve korting op de prijs een te grote prikkel bij de financiële dienstverlener om in het advies het product van de betreffende aanbieder te adviseren. Dit terwijl andere voorwaarden van groter belang kunnen zijn voor de klant."

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Dus Sjaak moet een vuist maken tegen Rabo of Dela? Dat is de boodschap?

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Ik hoop dat de heer Denkers meeleest.
Ik onderschrijf volkomen wat in dit artikel staat. Je hebt echter ook een andere manier om de prijs te sturen. Een toenemend probleem is de toegang van intermediairs tot systemen van aanbieders.

Neem nu Obvion. Heeft momenteel een prachtige campagne lopen over hun liefde voor de vaste klant. Maar door de keiharde exclusieve distributie van Obvion hebben klanten geen enkele andere mogelijkheid om hun hypotheek aan te passen dan via een select gezelschap intermediairs, vaak grotere ketens. Dat is vragen om prijsopdrijving.

De volgende stap in het gelijke speelveld is wettelijke toegang tot de systemen van een aanbieder als je een AFM licentie hebt. Dat mag best via een serviceprovider als een aanbieder daar voordelen in ziet, maar ophouden nu alsjeblieft met het beperken van toegang voor het intermediair. Dat is het frustreren van het gelijke speelveld en totaal niet in het belang van consumenten.

Fred de Jong / Adviesbureau Fred de Jong

Dus de adviseur mag/moet onderhandelen namens de klant voor betere prijs en voorwaarden. Prima, dat is in het belang van de klant en biedt meerwaarde voor de adviseur. Maar als de AFM vervolgens stelt dat er geen voorwaarden mogen worden gesteld door de aanbieder om een korting of betere voorwaarden te verstrekken, lijkt me dit een loze kreet. Hoe zouden aanbieders dan nog kunnen differentiëren? Ben benieuwd hoe de AFM dit ziet.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Laten we ons even bij de feiten houden. AFM wil niet dat aanbieder en bemiddelaar samenspannen in de sturing van de productie. Dat is de kern. En dat lijkt een goede zaak. Vervolgens wordt er een streep gezet door afspraken waarbij grote bemiddelaars op basis van volume lagere premies mogen bieden dan kleine bemiddelaars. Natuurlijk kun je bij elke gedachte voor vernieuweing op zoek gaan naar een situatie waarin er een probleem ontstaat. Maar je kunt ook eerst eens nadenken of je het over de hoofdlijn eens bent. En die hoofdlijn is in het bericht van de AFM dat het niet is toegestaan dat aanbieder extra productie naar zich toetrekt door een bemiddelaar extra korting te geven. Zijn we het met deze hoofdlijn eens of niet? Ik wel.

Hein Brouwer / Brouwer & van Burken Assurantien BV

Waaruit bestaat de prikkel bij de financiele dienstverlener (adviseur) in de volgende zin uit het artikel?

"Bovendien ontstaat er door de exclusieve korting op de prijs een te grote prikkel bij de financiële dienstverlener om in het advies het product van de betreffende aanbieder te adviseren"

Er zit toch geen marge meer op de productinkoop, oder?

Martin Kroezen / Nijeborgh Financiële Diensten bv

Als het echt de bedoeling dat er een gelijk speelveld voor iedereen is waarbij de klant 100% centraal staat zonder enige vorm van sturing dan zouden de huidige contracten met banken en verzekeraars opgeheven moeten worden en je met je AFM vergunning en volmacht klant overal naar binnen kunnen stappen waarbij partijen de plicht hebben met jou om de tafel te gaan zitten. Voorlopig een Utopie ben ik bang voor. Wel iets wat ik toejuich.

Arthur Goes / KoKo Kroup

Ik sluit mij aan bij Jurjen. Ik ben het geheel eens met de hoofdlijn van de richtlijn van de AFM. Aanbieders mogen nog steeds differentiëren (selectieve distributie), maar het maken van exclusieve afspraken of het verbinden van afdwingbare productie voorwaarden is verboden. Een richtlijn die wat mij betreft verder getrokken mag worden dan alleen financiële producten die vallen onder het provisieverbod.

Fred de Jong / Adviesbureau Fred de Jong

Dat aanbieder en intermediair niet samenspannen is goed uitgangspunt. Maar daar is hier dus geen sprake van. Intermediair spant samen met de klant en zet de aanbieder onder druk. Geen korting voor de klant, betekent geen zaken voor de aanbieder. Zowel bij provisiebeloning als bij fee is er geen prikkel voor het intermediair. Bij provisie levert korting hem minder beloning op, bij fee is er helemaal geen financiële band met de aanbieder.
Consument heeft belang bij sterk intermediair kanaal. Dan is het van belang dat intermediair niet door de AFM daarin verzwakt wordt terwijl de wet daar volgens mij geen aanleiding toe geeft.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Dag Fred,
Ik lees niet wat jij constateert. Integendeel. AFM roept intermediair op individueel te onderhandelen met aanbieders om voor de klant een goede aanbieding te krijgen qua voorwaarden en premie (wat mij betreft in die volgorde) Maar wat dus niet de bedoeling is, is dat er eerst een mooi tarief wordt gemaakt op basis van een aanname van volume en vervolgens de adviseur op zoek gaat naar klanten aan wie hij dat product kan verkopen. Dat is oude werelddenken.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

De adviseur moet hier in onderhandeling met de aanbieder over de prijs/ premie bepalende factoren in het produkt en op die onderdelen waar hij winst ziet, onderhandelen met de aanbieder.
Dit betekent volgens mij andersom, dat er als er prijsverhogende factoren zijn, hij die ook moet doorgeven aan de aanbieder, anders is er sprake van een verzwijging. Daar zal zijn klant bij mee zijn.

Ik denk dat de prijsdiffertentiatie moet komen uit de concurrentie, maar die ga je niet vinden in de individuele onderhandeling zoals hierboven voorgesteld.

Arthur Goes / KoKo Kroup

@fred: dit keer zitten wij niet op 1 lijn. Ik deel je angst namelijk niet. De adviseur mag namens de klant onderhandelen over de prijs, maar de aanbieder mag er geen verplichtingen meer tegenover stellen. Dat is de essentie van de richtlijn. Daarmee wordt de inkoopvaardigheid een extra onderscheidende toegevoegde waarde in het aanbod van de adviseur. Iedere adviseur zal moeten nadenken over de wijze waarop deze vaardigheid ontwikkeld of verbeterd kan worden.

De aanbieder mag ook niet langer exclusieve afspraken maken met een enkele keten of adviseur. Hierdoor ontstaat veel meer een level playing field, waarbij omzetbelang (vanuit de aanbieder en de adviseur) niet langer de doorslaggevende factor is.

Ik voorzie wel problemen daar waar omzetafspraken indirect gekoppeld zijn aan vormen van financiering vanuit aanbieders. Maar of wij daar om moeten treuren?

Hein Brouwer / Brouwer & van Burken Assurantien BV

@Jurjen:

Ik denk niet dat de AFM bedoelt wat jij omschrijft.
Een goed opgezette mantel (vwb voorwaarden en prijs) werkt alleen maar productiesturend als het een goede aanbieding is (en blijft). Nu ook op schade provisie desgevraagd transparant is zie ik ook daar de perverse prikkel niet. Bovendien: "oude wereld"is geen diskwalificatie hoor.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Dag Hein,

Ik ben bang dat een exclusieve mantel dus ook niet meer mag indien de mantel uitsluitend via één bemiddelaar is te verkrijgen. Een mantel die openstaat voor het hele intermediair mag dan weer wel.

Overigens mogen labelproducten wel. Wij hebben hierover , n.a.v. het bericht van de AFM gisteren een WFT nieuwsbrief uitgebracht waarin we dit ook hebben geschreven.

Gaat echter niet om benamingen label/mantel/collectiviteit, Waar het om gaat of er een exclusieve relatie tussen aanbieder en adviseur ontstaat gericht op de doelstelling dat de adviseur zo veel mogelijk productie één kanaal instuurt.

Oude wereld is zeker geen diskwalificatie. Maar mij valt wel op dat mensen juist zo hebben ingespannen om te komen tot een zuiver rokmodel nu lijken terug te schrikken voor iets wat ze zelf zich zo sterk hebben gemaakt.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Het heeft mij in het verleden nogal verbaasd dat mijn relaties blijkbaar
moesten meebetalen aan de hogere provisies en bonussen die verzekeraars verstrekten aan grote kantoren.Ja, zelfs op provisievrije polissen wordt in model 3 "gewoon" kosten adviseur vermeld. Leg het maar uit! Hoe het nu ook wordt: in elk geval zal de tarifering duidelijker zijn. Transparant.

Prijsonderhandelingen zonder dat daar voor de aanbieder "iets" tegenover staat (in het verleden natuurlijk omzetbeloften) lijken me zinloos. Zou bijvoorbeeld: u mag uw relatie 0,1% rentekorting geven als u alle stukken in maximaal twee zendingen in ons acceptatiesysteem in pfdf aanlevert een accepetabele afspraak zijn? Wat je niet wilt is een vette knipoog met een onder de tafel gentlemen's agreement.

@Martin Kroezen, dat zou de perfecte oplossing zijn. Laat de aanbieders maar een on-line loketje maken voor onze aanvragen, dan redden wij ons verder wel.

Qua transparant: ik krijg nu een advertentie van een collega met een 10 jaar vaste rente van 3,1%, gelijk maar even de mystery shopper inzetten. Mogelijk is hier al sprake van een voortvarend inkoopbeleid?

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Hij is weer terug: "Tussenpersoon": 'agent, bemiddelaar, commissionair, contactpersoon, intermediair, makelaar, middelaar, verbindingsman, vertrouwensman'

Niels Dokter / Dokter Assurantiën

Geachte heren @Martin Kroezen @Albert van der Poll,

Dit is mijns inziens ook de perfect oplossing wij verzorgen de inventarisatie e.d. Op basis van de hieruit voortvloeiende parameters
mogen de verzekeraars aanbieden/offreren (scheelt ons flink wat paracetamol) Vervolgens kunnen wij op basis van een objectieve analyse met een passend advies komen. 100% klantbelang!

Kunnen we Europa er niet toe bewegen dit af te dwingen bij de lidstaten?

Ik heb er overigens behoorlijk genoeg van naast het klantbelang OOK het commercieel belang van banken/verzekeraars te dienen zonder hiervoor een vergoeding te krijgen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...