quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ADFIZ GAAT ONAFHANKELIJK ADVIES PROFILEREN

Met de nieuwe regels voor financiële dienstverlening kunnen consumenten een bewuste keuze maken voor een verkoper van financiële producten of een onafhankelijk adviseur. Goede informatie over de voordelen van onafhankelijk advies helpt consumenten bij het maken van die keuze. Bij de profilering van onafhankelijk advies maakt Adfiz gebruik van het informatiemateriaal dat Legal & General in dit kader heeft ontwikkeld.


28 februari 2013

“Alle aanbieders belijden met de mond nut en noodzaak van onafhankelijk advies. Het feitelijk gedrag is lang niet altijd in lijn met die liefdesverklaring. We zien ook aanbieders die wel echt durven inzetten op onafhankelijk advies. Vanuit geloof in eigen product en performance. Lega l& General laat dat zien door te investeren in informatiematerialen waarmee de onafhankelijk financieel dienstverlener de consument kan informeren over het belang van onafhankelijk advies”, aldus Adfiz-directeur Hanneke Hartman.

“De consument heeft meer dan ooit behoefte aan hoogwaardig onafhankelijk advies", zegt directeur Arno Dolders van Legal & General. "Naar de consument toe zullen we snel en indringend moeten duidelijk maken dat er echt een verschil zit tussen verkopen en adviseren. Wanneer je het uitlegt snapt elke consument het belang van onafhankelijkheid. Probleem is alleen dat we dit in de afgelopen periode misschien te weinig hebben uitgelegd." Om deze reden nam Legal & General vorig jaar het initiatief om rondom het thema 'onafhankelijkheid' neutraal materiaal te ontwikkelen in de vorm van een digitale brochure en een video. Dolders vindt het een goede zaak dat Adfiz dit materiaal voorziet van een eigen identiteit en dit aan de leden aanbiedt. "Door als intermediaire aanbieder en intermediair samen te werken kunnen we de consument goed voorlichten over het belang van onafhankelijk advies.”

reacties

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

We kunnen voor zowel de consument als voor de sector veel moois bereiken wanneer zoals hier de positieve krachten die er zijn blijven samenwerken.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Het spijt mij, maar wanneer een campagne voor onafhankelijk advies door een verzekeraar wordt aangeleverd, hoezeer ik de standpunten van de heer Dolders en Legal & General ook waardeer, dan profileert Adfiz zich niet als een onafhankelijke organisatie die zelf zijn broek op kan houden en een krachtige uitstraling heeft.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Er is toch al een eed....

Gerrit Hallema / Hallema Financial Consultancy

De heren Schoo en Lampe hebben het matriaal dat L&G beschikbaar steld waarschijnlijk nooit zelf gezien. Dit is neutraal en geeft alleen aan dat de betreffende adviseur 100 % onafhankelijk is.

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Dag Paul,
Ik denk dat we vooral blij moeten zijn dat er meer aandacht komt voor het belang van onafhankelijk advies. Adfiz past bestaand materiaal aan en geeft daarmee haar eigen kleur aan. Is toch prima om goed materiaal te hergebruiken? Wanneer 9.000 financieel dienstverleners allemaal binnen hun eigen kring van relaties het belang van onafhankelijk advies uitdragen dan versterken we daarmee het intermediaire distributiekanaal. We kunnen nu beter meer samenwerken dan dat we allemaal individueel het wiel proberen uit te vinden.

Paul Schoo / Platter-Schoo

@Gerrit: Ik twijfel niet aan het materiaal en de goed intenties, maar ik vind het niet van enige zelfstandigheid getuigen wanneer een ADFIZ-organisatie voor het profileren van onafhankelijk advies moet of wil terugvallen op een verzekeraar. Daar krommen mijn tenen van.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

@ dhr. Hallema

Uw veronderstelling is juist, ik heb het materiaal nooit gezien. Ik heb ook geen aanstelling van Legal & General. Ik vraag mij alleen af hoe al dat materiaal ooit op plaats van bestemming aan gaat komen en gelezen gaat worden. De consument wordt al overspoeld met reclame en heeft pas interesse als hij een financieel produkt zoekt.

De nieuwe regels zetten de gebonden adviseur dus buitenspel?

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Er zijn wel degelijk verzekeraars die echt pro-intermediair zijn. Er zijn wel degelijk verzekeraars die geen behoefte hebben zich zelf rechtstreeks op de markt te storten. Wat dat betreft een compliment aan L&G.
En v.w.b. de keuze van Adfiz: beter goed gekopieerd dan slecht bedacht.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Kans of bedreiging? Volgens mij is dit een kans en dus prima initiatief.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Frans, Legal & General stelt het tegen kostprijs beschikbaar aan elk intermedair. De documenten zijn neutraal en voor wie zoiets zoekt zeker bruikbaar. Ik denk dat een van de belangrijkste punten in de toekomst wordt consumentern er van te overtuigen dat je met een onafhankelijk adviseur beter af bent dan je voor "advies" te wenden tot een internetshop of een bankkantoor. En dat het dus niet zo is dat de torenhoge woekerprivsieopstrijkende aan de strijkstok blijft teveelhangen en overbodige polisaansmerende charlatan van Consumentenbond en RADAR de norm is.

Ik heb met regelmaat nieuwe klanten die veel hogere prijzen dan bij de bank hadden verwacht, onze persoonlijke service een verademing vinden in de "moderne"wereld, en verzuchten dat ze jaren eerder een adviseur hadden moeten nemen.
Door alle negatieve publiciteit is de drempel om eens binnen te stappen toch wel verhoogd. Als we met enige duizenden intermediairs op deze manier wat tegengas kunnen geven lijkt me dat prima!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...