quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

KAMERVRAGEN OVER DIGITALE POLISKLUIS

Henk Nijboer (PvdA) heeft op 27 februari 2013 een vijftal vragen gesteld over de digitale poliskluis aan de minister van Financiën.


1 maart 2013

De vragen luiden: 1 Kent u de voornemens van het Verbond van Verzekeraars om te komen tot een zogenaamde poliskluis of financiële schoenendoos waarmee polisgegevens digitaal inzichtelijk worden gemaakt?, 2. Kent u de speech van dhr. Korte, bestuurslid bij de AFM, die pleit voor meer inzicht en overzicht voor mensen met diverse verzekeringen, de zogenaamde financiële schoenendoos?, 3.  Deelt u de mening dat oververzekering en het dubbel verzekeren zoveel mogelijk moeten worden bestreden? 4. Hoe oordeelt u over het dilemma tussen het tegengaan van oververzekering door een digitaal overzicht enerzijds en de privacy van burgers anderzijds? Welke alternatieven zijn er voor het gebruik van het burgerservicenummer als grondslag voor het digitale overzicht? 5. Welke initiatieven neemt u of stimuleert u om oververzekering tegen te gaan? Deelt u de mening dat het bieden van een digitaal overzicht kan helpen bij het tegengaan van overbodige verzekeringen en daarmee samenhangende kosten?
 

reacties

Hein Brouwer / Brouwer & van Burken Assurantien BV

Ben blij dat er tenminste nog één man is die aan het landsbelang denkt.

Christiaan Roest / Hendriks Assurantiën

Ik heb ooit vernomen dat een kamervraag ongeveer EUR 100.000 kost. Dat is weer een half miljoen well spend.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

6. Bent u van mening dat het voor de consument aan te raden is zich te verzekeren van bijstand van een financieel deskundige? 7. Bent u van meing -nu is gebleken dat deze deskundige vrijwel budgettair neutraal zijn werkzaamheden kan verrichten- de overheid het gebruik maken van een onafhankelijk financieel deskundige met kracht dient te stimuleren? 8. Bent u van mening dat de minister zijn tijd wel beter kan gebruiken dan met het beantwoorden van vragen naar de bekende weg?

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

9. Heeft u overlegd met de heer Kockelkoren die van mening is dat de consument prima in staat is zelf zijn zaakjes te regelen?
10. Wat is de definitie van oververzekering?
11. Wat vindt u van de introducite van een ziekenfonds voor iedere Nederlander en het nationaliseren van de zorg in Nederland? De consument is er niet op vooruitgegaan met de gewijzigde basisverzekeringen.

De heer Nijboer kan zich beter eerst eens verdiepen in de materie ipv te papegaaien.

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Dit initiatief komt niet uit de lucht vallen. Al eerder heb ik deelgenomen aan een werkgroep over een poliskluis.
Op zich kun je niet tegen zijn, dat werkt immers tegenwoordig niet (meer)maar uit de discussies heb ik opgetekend dat heel veel verder gaan dan verzekeraar, soort en polisnummer een enorme klus zal gaan worden. Veel verzekeraars hebben moeite om een compleet beeld te kunnen geven en daar staat of valt het mee. Of alles of niets. Een vergelijking met het pensioenoverzicht op het internet gaat hier in het geheel niet op. Dit initiatief is dus ook toen door partijen "geparkeerd". Teveel open eindjes.
Nu schijnt het dat Europa zich er (ook) tegenaan bemoeit en daar is er kennelijk ook iets over geroepen. Ook daar zou de mening toegedaan zijn dat een ingezetene in ieder geval, al is het alleen maar op eerder genoemde 3 kenmerken, een overicht geboden zou moeten worden.Ook in dat verhaal wordt een tussenpersoon, bemiddelaar, adviseur, etc, (zeg maar diegene met de portefeuillerechten) in het geheel overgeslagen. Dat werd/wordt in ieder geval allemaal te lastig. De NL-markt wijkt nogal af van wat er voor de rest in Europa gebeurt en zal daar helemaal geen issue zijn. Overigens was het niet herkenbaar zijn van de intermediair in die overzichten ook wel 1 van de redenen waarom het intermediair in de werkgroep aangegeven heeft niet erg gelukkig te worden van een dergelijk initiatief.
Nogmaals.... tegenhouden zal dus geen optie zijn, we kunnen er lullige opmerkingen over plaasten, maar belangrijker zal het zijn dat het intermediair, de zaak blijft monitoren en participeert in het overleg en/of de initiatieven om hun positie zeker te stellen.

Arthur Goes / KoKo Kroup

Waarom een ongetwijfeld duur initiatief vanuit het Verbond, terwijl er al diverse kluisjes geïntroduceerd en operationeel zijn. De techniek vormt al lang geen belemmering meer, hooguit nog de kwaliteit van de data in met name de systemen van de verzekeraars. Waarom wil het Verbond de touwtjes in handen nemen in plaats van aansluiting en medewerking te verlenen aan bestaande initiatieven?

Igor van der Leeden / Bureau Van der Leeden

Dit is dus het niveau waarop kamerleden hun werk doen. De focus ligt nu op 'oververzekeren', alsof dat een zwaar maatschappelijk probleem zou zijn. Wat een verspilling van tijd en moeite. En dat in tijden van aanhoudende crisis.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...