quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"STUDENTENKREDIET IS DURE LEENVORM"

Studenten die een studentenkrediet bij een bank afsluiten, hebben na afloop van de lening soms bijna het dubbele terugbetaald aan rente en aflossing. Aldus berekeningen van Geld.nl.


1 maart 2013

“Banken prijzen de leningen voor studenten aan als een goedkope leenvorm, maar in werkelijkheid betaalt de student zich blauw aan rente bij deze leningen”, stelt Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Bij sommige constructies is het bedrag dat je betaalt aan rente zelfs hoger dan het totale leenbedrag. Over een studentenkrediet van 2.500 euro bij Rabobank betaal je bijvoorbeeld ruim 2.900 euro aan rente.”

Wie volgens Geld.nl bijvoorbeeld 2.500 euro bij Rabobank leent en iedere maand netjes het vastgestelde termijnbedrag van 84 euro aflost, is aan het einde van de looptijd (65 maanden) 2.928 euro aan rentekosten kwijt. “In dit geval is het bedrag dat je aan rente betaalt dus hoger dan het bedrag dat je geleend hebt.”

Ook het studentenkrediet van ING is een dure lening zegt Bulthuis. "Studenten kunnen bij ING Bank kiezen uit een studentenkrediet van 1.000 en 2.500 euro. Leen je een bedrag van 2.500 euro en los je iedere maand (in totaal 92 maanden) het door ING vastgestelde bedrag af, dan betaal je in totaal 2.112 euro aan rentekosten. Dat is weliswaar goedkoper dan bij Rabobank, maar nog steeds zo’n 85 procent van het leenbedrag."

Volgens Geld.nl stelt ING Bank in een reactie dat zij het studentenkrediet als een alternatief zien voor jongeren die niet bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) terecht kunnen voor een goedkopere lening. Geld.nl raadt ook aan bij DUO een lening af te sluiten. “In 2013 betaal je namelijk slechts 0,6 procent rente over een lening bij DUO, veel minder dan de rentepercentages bij Rabobank en ING. Leen je bij DUO bijvoorbeeld een bedrag van 2.500 euro en betaal je, net als bij Rabobank en ING, iedere maand bijna ongeveer twee procent van het geleend bedrag terug, dan kost de lening je uiteindelijk slechts ruim 65 euro. Een heel verschil met de 2.928 euro van Rabobank en 2.112 euro van ING.”


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...