quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

VERZEKERAARS LANG NIET VLEKKELOOS DOOR KEURING

Uit het jaarverslag van de stichting Keurmerk Klantgericht Verzekeren blijkt dat niet alle verzekeraars vlekkeloos de keuringen doorlopen. Vooral de eerste periodieke beoordeling pakt vaak onvoldoende uit. In deze beoordeling toetst de stichting of de keurmerkeisen in de praktijk goed werken.


14 maart 2013

In 2012 deed de stichting Toetsing Verzekeraars (die de keurmerkeisen toetst) zeven zogenoemde startbeoordelingen en 28 periodieke beoordelingen. Van de 28 periodieke beoordelingen waren er negentien niet goed genoeg. Dat betekent dat de verzekeraar een herbeoordeling moet doorlopen om het Keurmerk te behouden. Hij moet dan binnen zes maanden alsnog aantonen dat hij aan alle normen voldoet. Kan hij dit niet, dan verliest de verzekeraar het Keurmerk. De stichting maakt dit openbaar. Vorig jaar heeft de stichting twaalf herbeoordelingen afgerond. Alle verzekeraars hebben deze beoordeling gehaald. Directeur Ron van Kesteren is blij met dit resultaat. "Dankzij de herbeoordeling hebben deze verzekeraars hun dienstverlening weer op orde en dat is goed voor de klant”, aldus Van Kesteren, die aankondigt dat er een consumentenpanel komt om de klant nog meer bij de beoordeling van verzekeraars te betrekken.
Vanaf dit jaar maakt de stichting geen onderscheid meer tussen de eerste beoordeling en de periodieke beoordelingen. Dat betekent dat er bij de toetredingsprocedure van een nieuwe verzekeraar meteen wordt getoetst of alle normen ook in de praktijk voldoende effect hebben. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren vertegenwoordigt inmiddels ruim 60 procent van het totaalbedrag dat alle consumenten betalen voor hun verzekeringen. Dat betekent volgens Van Kesteren dat steeds meer verzekerden erop kunnen rekenen dat wordt getoetst of hun verzekeraar heldere informatie verstrekt, passende producten levert en een goede service verleent.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...