quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

AFM HELPT CONSUMENT SLIMMER BELEGGEN

De AFM heeft de Internationale dag van de Consument aangegrepen om consumenten te helpen slimmer te beleggen. De AFM zegt dit vaker te zullen gaan doen.


15 maart 2013

Volgens de AFM helpen een drietal stappen bij een goede aanpak om slimmer te beleggen.

Stap 1: Bepaal je beleggingsdoel en check of dat nog haalbaar is.Ruim de helft van de beleggers heeft niet bepaald wat hij wil bereiken met beleggen. Dat blijkt uit consumentenonderzoek van de AFM eind 2012. En dat terwijl slim vermogen opbouwen juist begint met het hebben van een doel.Hoeveel geld heb je nodig en wanneer heb je dat nodig? Hoe bereik je vervolgens je doel? Ruim een kwart van de beleggers die wel een doel heeft, controleert tijdens de looptijd van de belegging niet of dat haalbaar blijft. Zo weet je niet of je nog op schema ligt.

Check daarom jaarlijks of je doel nog haalbaar is. Daarmee houd je zicht op je financiële toekomst en heb je nog tijd om bij te sturen als het even minder goed gaat.
Stap 2: Wees realistisch over rendement en doe een jaarlijkse check. Veel beleggers worden bij hun keuze voor beleggen vooral geprikkeld door het te behalen rendement. Uit ons consumentenonderzoek blijkt dat beleggers de komende drie jaar gemiddeld een jaarlijks rendement van 10,6 procent verwachten. De afgelopen drie jaar was het gemiddelde rendement van de AEX slechts 0,7 procent (exclusief dividend). De grootste optimisten blijken ook nog eens het minst te controleren welk rendement zij daadwerkelijk behaald hebben. Ruim de helft van de beleggers weet bovendien niet welk rendement ze in 2011 hadden. Voorkom teleurstellingen in de toekomst en check welk rendement je hebt behaald. Daarmee houd je zicht op je eigen financiële situatie.
Stap 3: Kijk kritisch naar de kosten en switch zo nodig naar een ander product of aanbieder. Bijna zes op de tien beleggers heeft geen idee hoe hoog de kosten zijn die zij gemiddeld per jaar betalen. Juist de kosten hebben een belangrijke invloed op het nettorendement van de beleggingen. Het loont daarom om de totale kosten van verschillende beleggingsdiensten met elkaar te vergelijken en zo nodig over te stappen naar een andere aanbieder. Overstappen is voor veel beleggers een grote stap, blijkt uit ons onderzoek. Slechts 7 procent van alle beleggers is in de afgelopen drie jaar gewisseld van aanbieder. Zeven op de tien beleggers zijn zelfs nog nooit overgestapt. Toch kan dat verstandig zijn. Houd grip op je eigen financiële situatie en vergeet niet dat je altijd de mogelijkheid hebt om over te stappen, aldus de toezichthouder.

Tags: afm / beleggen

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Edwin Herdink / Commissie CFD

De vraag is, dient de AFM voor het geven van beleggingsadvies vergunningplichtig te zijn of is art 1:1 van de WFT zo samengesteld dat de AFM alle ruimte heeft om als toezichthouder op de stoel van de adviseur te gaan zitten?

Zo ja, dient deze wet dan niet te worden aangepast ter bescherming van consumenten tegen eventuele malafide belegginsadviseurs die zonder enige vorm van kennis en opleiding dit wetsartikel in hun eigen voordeel weten toe te passen?

Paul Schoo / Platter-Schoo

Wederom beschamend. Het onderzoek geeft onomstotelijk aan dat "het volk" niet moet beleggen. Maar nee de AFM doet er een schepje boven op door te suggereren, dat de koersverliezen echt wel te voorkomen zijn als je je doelen goed voor ogen hebt. Beste AFM het debacle van het volkskapitalisme (de burger aan het roer met zijn eigen beleggingen) is dat 8 van de 10 mensen of te druk zijn, te laat zijn, of botweg de kennis ontberen om op tijd te reageren, danwel een goede strategie te kunnen bedenken. Dit overlaten aan de vermogensbeheerders met het beleggingsrisico bij de consument laten liggen is om problemen vragen. De woekerpolis, -beleggerrekening, -pensioenregeling etc. Hoe meer de vermogensbeheerder de kosten moet drukken des te vaker gaat hij handelen de kachel moet nu eenmaal branden op een nieuwe dag. En in die handel, daar zit nu juist het risico van koersdalingen en daar valt niet tegen aan te sparen. Dus om warm te blijven in ons kikkerlandje geldt nog steeds voor 80% van de mensen sparen op een bankrekening. Inflatie??? Inflatie, dat ben jezelf. Gewoon iets meer sparen dan lost de inflatie ook op als sneeuw voor de zon. Wanneer dit allen maar gaat om een rendements verschil van 2 of 3% dan kun je beter die paar procent harder sparen dan de risico's op koersverliezen en inhalige vermogensbeheerder lopen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...