quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

PVDA WIL UITBREIDING ZORGPLICHT

De PvdA wil dat naast consumenten ook bedrijven en instellingen onder de zorgplicht van financiële dienstverleners gaan vallen.


26 maart 2013

In Het Financieele Dagblad schrijft Henk Nijboer, woordvoerder Financiën voor de PvdA in de Tweede Kamer: "Binnenkort komt minister Dijsselbloem met een wetsvoorstel voor een nieuwe wettelijke verankering van de zorgplicht voor consumenten van financiële instellingen. Wat mij betreft gaan de voornemens niet ver genoeg. Want niet alleen consumenten, ook scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties, zzp-ers en het mkb zouden eronder moeten vallen. Nu worden zij nog geclassificeerd als een professionele partij, terwijl het ook hen vaak ontbreekt aan specialistische financiële kennis. Kan je van de bakker op de hoek verwachten dat hij voldoende verstand heeft van lijfrenteproducten? (...) Een brede, wettelijke verankering van de zorgplicht voor banken en verzekeraars is weer een stap vooruit. De tweede stap is de AFM de bevoegdheid geven toezicht te houden op de naleving van die zorgplicht, ook aan kleine ondernemers. En met het breder open stellen van het Kifid (ook voor ondernemers, red.) zetten we een derde stap. Dit zijn allemaal broodnodige maatregelen op weg naar een financiéle sector die dienstbaar is aan economie en samenleving."

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Meneer Nijboer,

Een lijfrenteproduct valt onder de partisculiere zorgplicht. Dus uw voorbeeld is slecht gekozen. Bovendien is die zorgplicht waar u op doelt al lang verankerd in de wet. Leest u de jurisprudentie maar eens na. Niet zomaar wat roepen als politicus, maar echt verdiepen in het onderwerp graag. Daar zou een PE-traject voor moeten zijn.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik ben wel benieuwd naar de opvattingen van de heer Nijboer op het via execution only geheel onbegeleid aanbieden van complexe en impactvolle producten aan de diverse bakkers op de hoek, zeker nu hij zo stellig is in de bewering dat het vrijwel iedereen ontbreekt aan de benodigde specialistische kennis. Deze execution only markt zou dan toch vrij marginaal moeten zijn. Ik hoor echter pecentages dat meer dan 80% van de consumenten voor een zelfbouwpakket kiest.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...