quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

ONDERBOUWING ADVIES VIJF JAAR BEWAREN

De vorige minister van Financiën De Jager had het al aangekondigd, zijn opvolger Dijsselbloem is nu bezig het in de wet te verwerken: financieel dienstverleners dienen de onderbouwing van hun adviezen voortaan vijf in plaats van een jaar te bewaren.


8 april 2013

Dit is te vinden in dezelfde stukken als waarin de minister uitbreiding van het provisieverbod richting beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders regelt. De tekst leest: "Artikel 32a Bgfo Wft betreft de vastlegging (en daarmee de reconstrueerbaarheid) van een verstrekt advies. Het artikel schrijft concreet voor hoe een financiële dienstverlener zijn bedrijfsvoering dient in te richten indien hij consumenten of, indien het een verzekering betreft, cliënten adviseert over financiële producten. In het artikel was een bewaartermijn opgenomen voor financiële dienstverleners van één jaar. Met de onderhavige wijziging is de bewaartermijn verlengd naar vijf jaar."

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Onze adviezen hebben een langere houdbaarheid dan de gemiddelde minister...

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Vreemd. Zolang een lening/hypotheek/verzekering loopt, hebben wij een dossier. Nabeëindiging, overvoer of wat dan ook bewaren we die nog 8 jaar. Zo heb ik dat geleerd.

Idd wij hebben een redelijk archief.

Dennis Jellema / Acturance FD

Maar helaas hebben ze niet dezelfde wachtgeldregeling, als die nu ook ter compensatie aangeboden gaat worden, kan mijn dag niet meer stuk..

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...