quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

PRAST: VERSTREKKEN PENSIOENINFORMATIE IS ZINLOOS

De pensioensector is bij wet verplicht om deelnemers van de nodige informatie te voorzien. Daarmee zijn hoge kosten gemoeid - over de afgelopen tien jaar liepen die in de miljarden. Dit lijkt op weggegooid geld. Aldus hoogleraar Henriëtte Prast in een column in de nieuwsbrief van Tros Radar.


12 april 2013

"Eén van mijn Tilburgse master-studenten heeft een scriptie geschreven over de kosten en baten van verplichte pensioencommunicatie", schrijft gedragseconoom Prast. Zijn schatting was dat de kosten 3,2 miljard euro bedragen, vermoedelijk een ondergrens, waarbij bovendien de niet-verplichte communicatie en informatie niet is meegenomen.

"De kosten zijn dus erg hoog. Wat weten we over de baten? Die zou je willen meten aan de hand van gedragsverandering, want uit beleidsstukken blijkt dat gedragsverandering, waar nodig, het einddoel is. Helaas is er geen effect op het pensioengedrag geconstateerd. Het pensioenbewustzijn is overigens evenmin toegenomen, en datzelfde geldt voor de financiële geletterdheid. De reactie van politiek en toezichthouders op deze magere resultaten was dat informatie blijkbaar begrijpelijker moet zijn, en meer persoonsgericht. En dus moet de sector weer aan de slag met nieuwe brieven, overzichten en andere informatie-uitingen, met alle kosten vandien. Om te testen of dat wel zou werken heb ik samen met een onderzoeker van de Nederlandsche Bank bekeken of heel begrijpelijke informatie wel tot ander gedrag zou leiden. We vroegen werknemers wat ze zouden doen als ze te horen kregen dat hun pensioen straks 25% lager is dan ze tot nu toe dachten. Niet meer dan een op de vijf mensen zou iets doen. Een op de drie zei dat het verstandig zou zijn om iets te doen, maar dat ze waarschijnlijk toch niets zouden veranderen in hun gedrag. Op de vraag waarom niet, was het meest gegeven antwoord: ik zou het uitstellen tot later."

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

Daar gat hij weer, mevr. Prats u weet toch ook dat pensioenbewustzijn pas op komt tegen de pensioendatum. En dat een 25 jarige een horizon heeft van 5 jaar een 35 jarige van 10 jaar een 45 jarige van 15 jaar en een 55 jarige begint aan zijn fysieke krachten te merken dat pensioen wel heel dichtbij komt. Dat verander je niet. Alleen het sleuren en trekken van een adviseur beweegt jongeren om zelf aan pensioensparen c.q. reserveren te doen. En die kosten zijn inderdaad schandalig hoog, zeker wanneer alles online kan staan. Dus daar valt heel wat rendement te winnen. Maar dat betekent niet dat de verworven transparantie op de helling moet. Want die adviseur heeft dat hard nodig om het klantbelang te kunnen bewaken.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...