quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ADVISEURS DAGEN DNB VOOR DE RECHTER

Een groep onafhankelijke financieel adviseurs heeft bij de bestuursrechter in Rotterdam een beroepsprocedure aangespannen tegen DNB. Via de rechter willen zij afdwingen dat DNB een vergunning afgeeft voor de oprichting van een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij de winst op schade volledig terugvloeit naar de polishouders.


2 mei 2013

Anderhalf jaar geleden besloten de financieel adviseurs tot oprichting van de Onderlinge Assurantie Waarborg Maatschappij (OAWM). Omdat DNB sindsdien weigert de benodigde vergunning te verlenen, vragen zij de rechter tussenbeide te komen. "Financieel dienstverleners moeten transparant zijn over de eigen verdiensten, verzekeraars hoeven dat niet. Om het vertrouwen in de sector te herstellen heeft een groep onafhankelijk financieel adviseurs een onderlinge waarborgmaatschappij opgericht die 100 procent transparant opereert.", zegt OAWM-woordvoerder Pjotr van Tilburg. "De transparantie wordt bereikt door alle werkzaamheden van de verzekeraar onder te brengen in een speciaal hiertoe opgerichte service provider. Omdat de geldstroom tussen risicodrager en service provider onder het Bgfo valt, is gegarandeerd dat de verzekeraar per polis inzichtelijk maakt welk deel van de premie naar de service provider gaat ter afdekking van maatschappijkosten."

De opgerichte onderlinge waarborgmaatschappij richt zich primair op de betrokken adviseurs en hun relaties. "Als de rechter oordeelt dat DNB de aangevraagde vergunning moet afgeven, wordt het voor alle (onafhankelijk) adviseurs van Nederland mogelijk om een 100 procent transparant opererende onderlinge waarborgmaatschappij op te richten voor hun eigen relaties", aldus Van Tilburg. Adviseurs die hiertoe besluiten worden via hun onderlinge waarborgmaatschappij mede-eigenaar van de service provider, waarna gebruik gemaakt kan worden van het herverzekeringscontract dat OAWM heeft afgesloten met Lloyds underwriter Liberty Syndicate.
 

reacties

Arthur Goes / KoKo Kroup

In de verzekeringssector gebeurt heel veel, maar de effectieve verandering is nog steeds beperkt. Oude organisatie zitten gevangen in een systemisch patroon. Per definitie is ook de behoefte aan verandering bij de bestaande belangrijkste – en kennelijk tevreden - klanten niet of nauwelijks aanwezig. Het gevaar van kannibalisme op de bestaande ‘business’ en/of verdienmodellen is daardoor levensgroot.
Nieuwkomers op een markt dwingen meestal bestaande spelers tot vernieuwing. Juist binnen verzadigde markten met een relatief homogeen aanbod, zijn het de nieuwkomers die vernieuwing en verandering brengen. Zij streven naar marktaandeel en zorgen voor extra capaciteit. Hoe kan ik waarde vernieuwing realiseren en een positie veroveren op de markt?

De kans dat nieuwe toetreders de markt betreden hangt af van de bestaande toetredingsbarrières en de reactie van bestaande concurrenten op de (dreigende komst) van een nieuwe speler. Vooralsnog lijken de kansen klein, waardoor gevestigde marktpartijen kunnen blijven teren op hun past performance.

Het kritisch kantelpunt wordt bereikt indien de gewenste gematigde rendementsdoelstellingen aansluiten bij het verwachte rendement dat een nieuwkomer kan realiseren. Bij traditionele kapitaalverstrekkers ligt dit niet voor de hand. Zolang er voldoende alternatieve mogelijkheden zijn waarbij een double digit rendement op korte termijn haalbaar is.

Hulde aan Pjotr van Tilburg c.s. voor dit initiatief. Zonder nieuwkomers geen innovatie!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...