quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

BEZWAREN TEGEN VERLENGEN BEWAARTERMIJN

Verschillende partijen hebben tijdens de consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde verlenging van de bewaartermijn van adviezen van één naar vijf jaar.


7 mei 2013

Richard Meinders (foto) van SVC Compliance stelt: "Als een advies- c.q. bemiddelingstraject met succes is afgerond, hangen de mogelijke toezichtsmaatregelen van de AFM nog een vol jaar boven de spreekwoordelijke nek van de financiële dienstverlener. Door het verlengen van de bewaartermijn naar vijf jaar, wordt ook de termijn van onzekerheid verlengd. Dit lijkt ons, in de huidige moeilijke en steeds veranderende marktomstandigheden, geen wenselijke zaak. De stelling dat de kosten voor de financiële dienstverlener nihil zullen zijn, durven wij ook te bestrijden. Het voortschrijdende inzicht in de interpretatie van de Wft door de AFM, dwingt in sommige gevallen dossiers te heropenen. Het uitvoeren van dergelijke herstelacties brengt wel degelijk, hoge en onnodige, kosten met zich mee." Het Verbond van Verzekeraars vindt de verlenging ook ongewenst: "De termijn van een jaar stelt de AFM voldoende in staat zich een redelijk beeld te vormen over de algemene kwaliteit van advisering. Het verlengen van deze termijn tot vijf jaar vinden wij niet proportioneel. Wij vinden het argument van lastenverlichting zwaarder wegen."

reacties

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Ik ken geen enkele adviseur die na een jaar zijn adviesdossiers door de papierversnipperaar haalt. Adviseurs die dit toch overwegen doen er goed aan om even overleg te hebben met hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Het argument dat nieuwe inzichten tot heropening van het oude dossier zou moeten leiden snap ik niet. We gaan adviezen toch niet met terugwerkende kracht aanpassen?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...