quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

"GRATIS ADVIES BESTAAT TOCH!"

"Met het toestaan van een gratis oriëntatiefase zet de AFM de regel opzij dat ook de aanbieder zijn advies- en distributiekosten rechtstreeks in rekening moet brengen." Dat meent Dik van Velzen (Nibe-SVV) in een blog.


8 mei 2013

Van Velzen op Wft & PE-blog: "Sinds 1 januari mocht ‘gratis advies’ niet meer. Het is voor de klant beter als hij voor het advies betaalt, zo is (of was?) de gedachte. Maar inmiddels mag ‘gratis advies’ toch weer wel. Want de AFM laat weten dat een ‘gratis oriëntatiegesprek’ mag.
Volgens de AFM loopt de ‘gratis oriëntatiefase’ bij een hypotheek tot en met het moment dat duidelijk is (ik citeer) of de financiële dienstverlener ‘een oplossing kan bieden die in de behoefte van de klant voorziet’. De wetenschap of je een oplossing kunt bieden, die in de behoefte van de klant voorziet, is volgens mij de eindfase van een adviesgesprek. Het is niet de bedoeling, zegt de AFM, dat er concreet naar de situatie van de klant gekeken wordt. Dat lijkt mij vreemd. Je moet wél kunnen zeggen dat je een oplossing hebt, maar het is niet de ‘bedoeling’ dat je je in het probleem verdiept?
Van de AFM mogen banken en verzekeraars dus weer gratis gaan adviseren en alleen bij verkoop een (klein) bedrag apart in rekening brengen voor het slotadvies. Bemiddelaars die adviseren hebben die luxe niet. Zij verdienen niet aan de verkoop en moeten elk uur (linksom of rechtsom), in rekening brengen. Ook de uren van oriëntatiefases. Want gratis bestaat niet."
 

reacties

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

Helemaal eens met Dik van Velzen. Maar ik vond de "instructie" van de AFM helder, op in ieder geval 1 element na. Namelijk de duur van het ruiken, proeven, aftasten, snuffelen aan elkaar. Wat denk je, kan dat net zo snel als bij, bijvoorbeeld, honden of hebben mensen daar langer voor nodig? Hoe lang kan men om elkaar heen blijven draaien in dat oriënterende gesprek zonder het (mogelijk) verlossende woord uit te spreken op de vraag: "kunt u iets voor mij betekenen".
Ik constateer dat de AFM hier dus een steek laat vallen.

Leo bolle / Solide strategie

De nieuwe leugen! Voor de klant gratis, voor mij nog steeds kosten! Laten wij het bedrijfseconomisch helder houden.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

Ik zou iedereen willen uitnodigen om "orienterend advies" in te winnen bij een bankinstelling..... daarna een afspraak met mij maken voor een second opinion en hersteladvies. De totale tijdbesteding van de orientatiefase, de adviesfase, de offerte- en aanvraagfase kan zodoende aanzienlijk gekort worden. Klant blij en ik blij. Bovendien geniet de klant 30 jaar lang een rentevoordeel van zo'n 0,4% van de hoofdsom en wordt hij/zij niet volgepropt met allerlei verplicht af te nemen bijproducten.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...