quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ADFIZ TEN STRIJDE TEGEN DIRECT WRITERS

Adfiz wil tijdens informatiebijeenkomsten het groene licht krijgen van haar leden voor een voorstel tot oprichting van een klantenplatform. Dit om te voorkomen dat de adviseur steeds meer uit beeld verdwijnt.


17 mei 2013

Volgens Adfiz is het voor adviseurs een grote uitdaging om in beeld te komen bij consumenten en ondernemers die nog geen klant zijn. Adfiz: "Steeds vaker oriënteren klanten zich op internet. Voor verzekeringsproducten doen al meer dan 60 procent van de klanten dat. Maandelijks worden er ongeveer 115.000 complexe producten verkocht. Bij 70.000 van die producten heeft internet een grote rol gespeeld. In de meeste gevallen beslist zo’n klant ook op internet bij wij hij advies gaat inwinnen. En komt hij u dan tegen? Dat denk ik niet. Uw klanten komen dan uit bij direct writers en banken die de hoogste posities op Google kopen. Zij hebben daarvoor de middelen. Wat wij dus zien is dat de verzekeraars en banken steeds meer in beeld komen bij de klant. De adviseur raakt steeds meer uit beeld."

Adfiz wil daarom een online klantenplatform oprichten waardoor de leden ook bovenaan in de zoekmachines komen te staan. "Wij als bestuur van Adfiz vinden dat Adfiz de leden moet helpen om commercieel sterk in de markt te staan. Daarom is het voor ons als bestuur een topprioriteit dat u online te vinden en te bereiken bent. Adfiz kan een netwerk creëren dat u en uw klanten verbindt en daarmee uw commerciële kansen vergroot. Wij kunnen u nog dit jaar een geavanceerd internetplatform bieden. Exclusief voor Adfiz-leden. Dat platform moet het platform worden van de beste 1000 adviseurs van Nederland."

Om dit te kunnen realiseren, vraagt Adfiz ook een investering van ieder indivdidueel lid. Het groene licht voor de plannen moet op de Algemene Jaarvergadering van 12 juni gegeven worden. "Het belang en de impact van deze stap zijn groot. Daarom trekken wij voorafgaand aan de ledenvergadering het land in. Ik roep u op één van de speciale ledenbijeenkomsten bij u in de regio te bezoeken. Bij deze bijeenkomsten willen we met u bespreken welke kansen dit online platform kan en moet bieden. Zo kunnen we in kleiner gezelschap met elkaar van gedachten wisselen over onze uitdagingen en slagvaardig de volgende fase ingaan."
 

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Goed plan, zeiden wij 2 jaar geleden al.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ik ben wel benieuwd naar dit initiatief! Nu is het zo dat ik vrijwel altijd alle polissen kan overnemen van relaties die (deels) via internet/ bank verzekerd zijn, maar daarvoor moet je wel eerst met die mensen in contact komen, en het vooroordeel dat het allemaal veel duurder is wegnemen. Lukt dat, dan is niet zelden de opluchting de hele rimram te kunnen "uitbesteden" zeer groot. In het verleden ging dat makkelijk via de hypotheken, dat wordt nu stukken minder.

Wel denk ik dat we dan ook zullen moeten besluiten tot een cooperatieve (volmacht) verzekeraar voor alle leden. Of een eigen verzekeraar oprichten, misschien nog wel beter, als zoiets tenminste kan.

Rob Bastian / AVA

Prima initiatief.

Arjen Oeben Holla / Yoron

Fase 1 is het verzamelen van de e-mailadressen van de bestaande klantenkring. Nog lang niet alle adviseurs hebben dit voor elkaar.
Fase 2 is je bestaande klant omturnen tot jouw ambassadeur voor je eigen assurantiebedrijf. Mond-tot-mond reclame, al dan niet on-line, dat levert aanbevelingen van hoge kwaliteit op.
Fase 3 is het implementeren van een marketingplan voor je onderneming waarin ook aandacht wordt gegeven aan internetmarketing. Wat wil ik met internet, hoe zet ik mijn website in, wat voor type(n) website(s) heb ik nodig. Hoe koppel ik commerciele acties met een goede landingspagina. Welke andere webdiensten zijn voor mij bruikbaar.

En als je dan het klantbelang centraal stelt en de achterdeur gesloten weet te houden, dan is het wellicht tijd om een antwoord te geven op de vraag of eenAdfizplatform de moeite waard is.

Mark van de Stolpe / SB Groep

Prima initiatief, beetje laat alleen. Had veel eerder gemoeten. Nu moet je een inhaalslag zien te maken met het grote geld en dat is op zn zachts gezegd lastig..

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

recht zo die gaat

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...