quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

BRANCHEORGANISATIES BIEDEN PE-STANDPUNT AAN POLITIEK AAN

De intermediairorganisaties bieden dinsdag aan de Vaste Tweede-Kamercommissie voor Financiën hun standpunt inzake het PE-examen aan. Ondertussen kan de PE-petitie nog steeds worden ondertekend. De organisaties roepen adviseurs op om vooral ook hun medewerkers te vragen de petitie te ondertekenen. De petitie was maandagochtend 6.170 keer ondertekend.


24 mei 2013

Bij het gezamenlijke optreden dinsdag zal CFD haar contra expertiserapporten overhandigen en namens de NVGA, NVF en de Ovfd zal Adfiz de door hen in gezamenlijkheid opgestelde consultatiereactie aanbieden. "Met dit gezamenlijke initiatief nemen de brancheorganisaties collectief afstand van de PE-herinrichtingsplannen m.b.t. het voorgenomen PE-inhaalexamen en periodieke PE-examens", laat CFD-voorzitter Edwin Herdink weten.

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Hulde voor het gezamenlijke optreden!

Richard Stuivenberg

Wanneer de gezamenlijke brancheorganisaties niet achter de herinrichting staan wat is dan het argument en de rechtvaardiging van het college deskundigheid om hieraan vast te houden?

Rob van Horssen / VIB Rob van Horssen BV

Ja zeker, hulde. Maar het gaat pas echt werken als er 6.170 adviseurs bereid zijn om het werk één dag te laten "vallen" en met z'n allen naar Den Haag te gaan. Ook wij moeten maar eens zo hard op de "tam tam" slaan dat de landelijke pers (en niet alleen de vakpers) hierbij aanwezig zal zijn en er echt een discussie op gang komt die niet alleen in de "achterkamertjes" zal plaatsvinden. Genoeg is genoeg. Kunnen de intermediairorganisaties alle ondertekenaars van de petitie niet ook nog concreet de vraag stellen of ze mee gaan naar Den Haag? Laten we a.u.b. nu echt een manifestatie organiseren die zijn weerga niet kent. Ik ga mee....

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...