quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

NN WIJKT NIET IN GESPREK MET WAKKERPOLIS.NL

Nationale-Nederlanden heeft geen enkele toezegging gedaan in het gesprek woensdagochtend met Wakkerpolis.nl. Wie meent in zijn recht te staan, zal individueel bij de verzekeraar moeten klagen. Volgens Bert Jan Tiesinga van New Flame, initiatiefnemer van Wakkerpolis, heeft NN in het gesprek wel gezegd het met de uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening niet eens te zijn (tot nu werd niet gereageerd). Ook zou NN hebben gezegd verrast te zijn door de uitspraak.


5 juni 2013

Voor Wakkerpolis.nl is het gesprek reden om alleen maar nog meer aan de weg te gaan timmeren, zegt Tiesinga. "Blijkbaar hoopt men dat de meeste mensen het erbij laten zitten. Dat is nu de vraag: gaat de klant zijn mond open doen of blijft hij inderdaad zitten. Als 100.000 mensen of meer wel in beweging komen, dan kan NN niet meer doen alsof er niets aan de hand is. Wij gaan heel hard door." Wakkerpolis denkt ook dat Kifid niet blij gaat zijn met alle zaken die op haar af gaan komen. Want verwacht mag worden dat NN de klachten die individueel worden ingediend afwijst, waarna de polishouder naar Kifid zal gaan. En Kifid zei eerder ooit in de woekerpolisaffaire gelijksoortige zaken graag te bundelen. Wakkerpolis zal hoe dan ook proberen zoveel mogelijk klanten te bewegen een klacht in te dienen bij NN. Momenteel hebben zich 300 NN-klanten bij Wakkerpolis aangemeld. Een van die klanten is overigens al in een Kifid-procedure tegen NN. Tiesinga wijst erop dat ook al zou NN in beroep gaan tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, dat het concern dan toch gehouden is vast te betalen. De Geschillencommissie oordeelde onlangs dat NN niet duidelijk was over de eerste kosten in zijn beleggingsverzekering en dat de betreffende polis herrekend moet worden alsof er geen eerste kosten waren. Overigens heeft NN in het gesprek met Wakkerpolis volgens Tiesinga niet gezegd waarom de verzekeraar het niet eens met de uitspraak.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...