quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

KLANT ZIET NIETS IN ADVIESABONNEMENTEN

De klant is bereid 780 euro te betalen voor hypotheekadvies, maar heeft geen idee wat de werkelijke advieskosten zijn (rond de 2.000 euro). Dit blijkt uit onderzoek van GFK, in opdracht van PriQels, onderdeel van Woonfonds.


6 juni 2013

Ook blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 85 procent van de klanten geen abonnement wil afsluiten. Zij willen dus geen vaste maandelijkse kosten betalen voor nazorgdiensten van een adviseur. Zij betalen liever wat meer op het moment dat er van deze diensten gebruik wordt gemaakt.De maandelijkse vasten kosten die men bereid is te betalen zijn laag: veertig procent is bereid maandelijks zes tot tien euro te betalen. Ook is een relatief groot deel niet bereid te betalen voor de werkzaamheden betreffende een extra aflossing op hun hypotheek. Het bedrag dat de klant bereid is te betalen voor werkzaamheden betreffende een wijziging in de hypotheekvorm ligt beduidend hoger dan bij het extra aflossen op de hypotheek en het uitbreiden van een hypotheek.
Ook is meer dan tachtig procent van de klanten niet bereid om te betalen voor een maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de financiële wereld.

Het onderzoek toont aan dat er nog wel wat verbeterpunten zijn om het advies en de kosten aan te laten sluiten op de verwachtingen van de klant. Deze verbeterpunten uit dit onderzoek gaat het onderzoeksbureauj met PriQels de komende maanden behandelen en trainen.

reacties

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

In dit bericht zit een aantal opmerkelijke feiten, die tegelijkertijd spelen. Dat veel klanten voor nazorg niet willen betalen, komt doordat ze geen idee hebben van het belang van die nazorg, of omdat nazorg eenvoudigweg niet speelt: als die hypotheek eenmaal loopt, dan loopt hij. Dit is een proces dat nog een tijdje gaat duren: de klant moet bewust worden gemaakt van het feit dat omstandigheden kunnen veranderen en dat het dan zaak kan zijn tijdig te reageren en niet als het te laat is. De nieuwe rol van de adviseur als financieel huisarts sluit daar perfect op aan, maar ook huisartsen hebben spreekkamers vol met patiënten die zich met overgewichtklachten pas melden als die 30 kg teveel eraan zit. Daar ligt dus nog wel een collectieve uitdaging. Over de hoogte van de bedragen die men kennelijk wil betalen: dat punt speelt al vele jaren. We kunnen als branche maar één fout maken en dat is erin meegaan. Zorg dat je kunt uitleggen waarom een hypotheekadvies een dikke € 2.000,-- moet kosten en er is niets aan de hand en degene die dan toch naar de hypotheekknaller wil gaan moet dat vooral doen. En tenslotte niet willen betalen bij extra aflossing en wel bij wijziging van de constructie heeft alles met de beleving van de klant te maken ("nou los ik extra af en moet ik nog bijbetalen ook"). Dit gaat vanzelf beter worden als we goed kunnen uitleggen dat het niet gaat om welke handeling wij verrichten, maar dát we een handeling verrichten. Een proces dat zich de komende jaren vanzelf zal gaan voltrekken.

Paul Schoo / Platter-Schoo

Ik vraag mij altijd weer af hoe de vragensteller zijn vragen stelt. Klanten die ik confronteer met onderstaande wapenfeiten betalen graag 60 euro (gemiddeld) per maand extra dienstverlening. Je moet wel breder gaan dan alleen die hypotheek. Maar de SEH heeft dat inmiddels ook door. dus...

• Regelen ANW-weduweuitkering, geoptimaliseerd naast inkomen uit arbeid. Resultaat ½ dag minder gaan werken en zo beschikbaar voor de kinderen.
• Regelen ANW halfwezenuitkering, was door ex-partner niet aangevraagd, voordeel ca. € 20.000.
• Veiligstellen pensioenkapitaal voordeel ca. € 30.000. Veel pensioenkapitaal staat bloot aan onnodig risico.
• Controle op de waardeoverdracht pensioenkapitaal. De werkgever wilde ten onrechte niet meewerken.
• Begeleiding bij uitvoering testament, door op tijd handelen besparing op erfbelasting € 90.000.
• Begeleiding bij overlijden mbt pensioenuitkering, uitbetaling overlijdenspolissen, omzetting hypotheek, opnieuw budgetteren etc..
• Uitstel van ontslag bij terminale patiënt kunnen realiseren. Dit i.v.m. wel of niet verkrijgen nabestaandenpensioen van € 1.100 per maand.
• Aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag welke de klant niet kreeg. Resultaat € 140 per maand.
• Regeling middeling na ontslagvergoeding, opbrengst € 5.000.
• Begeleiding schenking naar kinderen i.v.m aankoop woning. Besparing € 5.000 schenkingsrechten.
• Op tijd doorrekenen nabestaandenuitkering ter voorkoming van inkomensverlies ad € 900 per mnd.
• Op tijd doorrekenen van de pensioensituatie ivm de wettelijke aanpassingen. Door de juiste keuze de lasten weten te beperken.
• Op tijd nakijken van de arbeidsongeschiktheids-risico’s, de informatie van de werkgever is vaak onleesbaar. De Bijstand wordt zo voorkomen.
• Op tijd stopzetten woekerpolissen.
• Etc. etc. etc..

Cees Vernooij / Finam.nl

De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend, want wat klanten zeggen is lang niet altijd wat ze doen. Niks menselijks is klanten vreemd. Dat geldt aantoonbaar bij abonnementen, of liever de service die klanten mogen verwachten van hun adviseur.

In de praktijk blijkt dat, indien de dienstverlening die je levert helder en daadwerkelijke toegevoegde waarde bevat, en dat is royaal meer dan de minimaal verplichte nazorg, klanten zelfs gráág bereid zijn daarvoor een faire prijs te bepalen. Dat blijkt in onze praktijk, werkend met de Finam-methode elke dag.
Een cruciale voorwaarde is wel dat je de klant eerlijk zegt wat er in het verleden mogelijk mis was, en uiteraard op welke relevante dienstverlening hij of zij van je mag rekenen.

We zullen PriQels/Woonfonds uitnodigen aan de hand van de Finam-praktijkresultaten te ervaren hoe klanten daadwerkelijk tegenover goede dienstverlening en de vergoeding daarvoor staan. Bij deze!

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Is het niet een beetje als met die onderzoeken in de jaren 20 naar belangstelling voor telefonie, of in de jaren 50 naar TV? waarom zou ik telefoon nemen, niemand heeft telefoon dus ik kan toch niemand bellen en wij luisteren 's avonds naar de radio en vaders vertellingen, we ganzeborden, figuurzagen, breien en haken dat het een lieve lust is dus zo'n TV hoeven we niet.

Ik ben er van overtuigd dat als we nut en inhoud goed neerzetten, de voordelen aantoonbaar maken en daar een redelijk bedrag voor vragen de belangstelling meer dan 15% zal zijn. Zo'n Chinese huisartsfunctie: ik zorg dat u financieel gezond blijft? Misschien is dit leuk voor Priquels? Hoe leg je het uit en doe je als adviseur een onweerstaanbaar voorstel? Mocht het echt maar 15% zijn dan is het een nichemarkt ook niks mis mee toch?

Ik hoorde van een collega ooit de verzuchting dat de werkster meer mag kosten dan de financieel adviseur. Dat geeft wel een realistisch beeld van het belang dat zonder toelichting aan ons wordt gehecht. Enige inventiviteit om onze -toch belangrijke- functie beter over het voetlicht te brengen is gewenst. En zeg nou zelf: zo'n abo kost toch niet meer dan een uurtje werkster?

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

@Cees Vernooij: helemaal eens en zinvolle bijdrage!

Jan de Boer / De Boer & Partners

Als je als ondernemer te weinig strategisch beleid hebt gedefinieerd en “voor de hele markt alles kan en doet”, dan heb je ook voortdurend last van een “ongeleid projectiel” als een consument uit die markt.
Als je werkt met een goed vastomlijnde dienstverlening (je bent toch de dienstverlener en wie maakt hier dan de dienst uit zoals bijvoorbeeld een abonnement?) en je richt je op een specifieke groep consumenten en je zorgt in je marketing, boodschap en missie voor een excellente prestatie, dan heb je alleen maar kansen in plaats van problemen.
Een dergelijk onderzoek bevestigd dan ook alleen maar weer dat een goede communicatie en transparantie van wat je wel en juist niet doet heel belangrijk is. Bepaal je product vanuit je eigen kracht en loop niet als een dolle koe achter de massa in de markt aan.
Dus, zoals Jos Burgers het zo mooi kan verwoorden : “Als je als koe het weiland (de markt) instapt, moet je niet bij al die andere koeien gaan staan, daar ligt alleen maar koeienshit. Nee, juist in die rustigere stukjes weiland staat nog mooi gras en is het lekker rustig”. En ben je volgens de klant te duur, da’s dan mooi want dan heb je ook niks meer uit te leggen,…..toch?
Jan de Boer, succesvol met diverse abonnementen

John Gerritse / PriQels

Ik ben John Gerritse en ik wil even reageren namens PriQels.

@Paul mijn complimenten. Het onderzoek toont aan dat er kansen zijn voor een breder advies. Jij bent het voorbeeld dat het ook werkt.

@Cees, Bedankt voor de uitnodiging. Ik ga je even bellen.

@Jan de Boer, Jos Burgers spreekt ook tijdens de Masterclass van PriQels. Hij zal deze onderzoektresultaten ook gebruiken als bron voor zijn presentatie.Hopelijk zien wij je daar.

Eric Rooderkerk / E-Factuur Intermediair | EFI

@PriQels

Sorry maar wij zijn het ONEENS met de eenvoudige conclusie van dit onderzoeksbureau! In de praktijk blijkt heldere dienstverlening, nazorg en toegevoegde waarde te worden gewaardeerd mits tegen reële (abonnement)kosten.

Een dergelijk onderzoek bij klanten van accountants, advocaten, telefoonproviders, energie leveranciers etc. levert ook deze conclusie... zo blijft men lekker onderzoeken.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...