quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

YELLOWTAIL: WEINIG ANIMO VOOR 'BEMIDDEL ONLY'

Hoewel de AFM vanuit het provisieverbod graag een scheiding tussen advies en bemiddelen ziet, is het voor de consument in de praktijk nog niet mogelijk om de dienst ‘bemiddelen’ los af te nemen. Dit blijkt uit een marktverkenning van Yellowtail, dat enkele maanden geleden pleitte voor de introductie van 'bemiddel only' als een aparte vorm van dienstverlening.


6 juni 2013

Volgens Yellowtail hanteren veel aanbieders in hun dienstverleningsdocument weliswaar verschillende tarieven voor het advies en de bemiddeling. Losse afname van elke dienst is in de praktijk echter niet moglijk of levert voor de consument een waardeloos product op. Het voorstel van Yellowtail om dit probleem op te lossen middels het bedieningsconcept ‘bemiddel only’ kan rekenen op overwegend positieve, maar ook zeer voorzichtige reacties vanuit de markt.

Yellowtail stelt vast dat er een gebrek aan vertrouwen bestaat tussen de spelers in de keten. Gevoed door boetes voor verkeerd advies van de AFM is een sfeer van wantrouwen tussen de partijen ontstaan. "Niemand wil nat gaan bij de AFM op grond van het adviesrapport van een collega. Een rapport kan nog zo Wft-compliant zijn, de bemiddelaar/adviseur gaat nat bij de AFM als er een komma verkeerd staat", zegt een van de geraadpleegde intermediairs. De meest gehoorde oplossing vanuit het intermediair om de consument meer keuzevrijheid te bieden (onder meer verwoord door Adfiz) is om verstrekkers te verplichten iedere Wft-adviseur een aanstelling te geven. Dit gaat volgens Yellowtail echter voorbij aan vrije marktwerking en lijkt tot een patstelling tussen intermediair en aanbieders te leiden.

Vanuit innovatieve distributiepartijen wordt positief naar een initiatief als ‘bemiddel only’ gekeken, constateert Yellowtail. Het Nationaal Hypotheek Loket en '3-in1 hypotheekadvies' zijn volgens Yellowtail creatieve oplossingen om de eindconsument een bredere keuze te kunnen bieden.

Aanbieders zien volgens Yellowtail de meerwaarde van ‘bemiddel only’ in, maar wijzen ook op compliancetechnische aspecten. Er zijn voordelen vanuit concurrentieoverwegingen in de trant van 'kom met uw adviesrapport naar onze bank en wij doen u een goed, passend tegenvoorstel'. "Banken zien ook de voordelen vanuit klantbelang; de klant helpen met de feitelijke levering van het product tegen geringe distributiekosten zonder hem lastig te vallen een kennis en ervaringstoets", constateert Yellowtail. "De snelheid waarmee invulling gegeven wordt aan realisatie is echter beperkt. Dit wordt mede ingegeven door het gebrek aan kapitaal bij de banken en een terughoudendheid in het verstrekken van hypothecaire leningen."

 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...