quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

NEUTRALIS: FINANCIEEL ADVISEUR TEN DODE OPGESCHREVEN

"De consument is niet bereid te investeren in financieel advies en draagt zelf alle verantwoordelijkheid. Productaanbieders verkopen hun producten uitsluitend via internet. Na een shake out van financieel adviseurs is advies alleen nog bereikbaar voor mensen met een goed gevulde beurs. De overige consumenten kunnen kiezen uit standaardprofielen", aldus de inktzwarte visie van Neutralis uit Hengelo op de toekomst van de financieel adviseur.
 


7 juni 2013

Neutralis heeft maanden gewerkt aan een  Visiedocument, dat op www.neutralis.nl gratis beschikbaar is voor iedereen. Met een dit keer sceptische visie op de toekomst van de financieel adviseur hopen Ozewals Wanrooij en Leon Brummelhuis, absolute voorlopers als het gaat om provisieloos werken, hun collega's in het adviesvak te inspireren nog beter na te denken over hun eigen rol in de toekomst. Dit omdat het merendeel van de adviseurs op dit moment lijdzaam toeziet hoe productaanbieders en de overheid hun toekomst bepalen. "De één na de andere productaanbieder zegt de samenwerking met ons als adviseur op. Er is namelijk veel productie nodig om de complexiteit van de producten te doorgronden. Wanneer het hun zusterorganisatie betreft, die online haar producten via internet aanbiedt, wordt hier ineens genuanceerder over gedacht. In dat geval kan een kennistoets volstaan. Gelukkig dat ook onze wetgever erop toeziet dat het belang van de consument wordt beschermd. Een collectieve zorgplicht, een nieuw dienstverleningsdocument en een herstructurering van het opleidingsgebouw zal dit waarborgen. Goed dat de collectieve zorgplicht ons helpt bewust te worden van onze verantwoordelijkheden. Een geruststelling is het dat er zelfs productaanbieders zijn die onze adviezen willen beoordelen. En hoe financieren wij onze zorgplicht? Ach, dat zal zich vanzelf uitkristalliseren. Ook is er gedacht aan hoe wij onze transparantie richting de consument kunnen waarborgen. Hier gaat het gestandaardiseerde dienstverleningsdocument ons mee helpen. Hierin kan de klant precies zien wat het afsluiten van een product via ons kost. Door onze tijdsinvestering zoveel mogelijk te beperken kunnen we onze prijzen betaalbaar houden. Natuurlijk komt onze advieskwaliteit niet onder druk te staan want een echt staatsexamen gaat ons helpen dit te bewaken. Kortom: Aan alles is dus gedacht en wij kunnen als financieel adviseur met vertrouwen de toekomst tegemoet zien… of niet?"

Naast het visiedocument zullen Wanrooij en Brummelhuis ook regelmatig gratis tools ter beschikking stellen om collega-adviseurs te helpen.

reacties

Eric Rooderkerk / E-Factuur Intermediair | EFI

Na 5 maanden ingang provisieverbod een weinig inspirerend persbericht.
Steeds meer actieve Adviseurs informeren hun relaties persoonlijk over nieuwe provisieloze bedieningsconcepten. Arbeidsintensief maar noodzakelijk want dit is de nieuwe advieswereld 2013.

Anne-Marie Goossens / Confiance Financieel Advies

Ik vind dit een erg zwartgallig bericht. Ik werk vanaf 2008 provisieloos en merk dat dat prima gaat. Indien je kwaliteit levert, is de klant ook bereid om hiervoor te betalen.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

De vijver om in te vissen wordt steeds kleiner.

Wellicht is een concept bedenken voor de kleine beurs.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Frans, nee hoor, alleen de overheid vind dat wij niet mogen vissen in een volle vijver.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Mijne dames en heren, Ik weet, dat ik tegen de schenen van de provisieloos werkende evangelisten aanschop. Ik heb al eens eerder gezegd, dat het werken met doorlopende provisie geheel niet vies hoeft te zijn. Wanneer ik de klant vertel, dat hij aan mij 20% vergoeding voor mijn diensten betaalt en dat ik hem/haar daarvoor offertes verstrek/ zorg uit handen neem/ schades behandel enz. en hem/haar als hij particulier is 1 maal per 3 jaar bezoek en alles doorneem en als zaak minimaal 1 maal per jaar of meer wanneer hij/zij dit wenst, dan is hier niets mis mee. Het is zo transparant als je het maar hebben wilt en het vreemde feit doet zich voor, dat 80 a 90% van de klanten zich hierbij happy voelt. Mijnheer /mevrouw de adviseur, als u zonder provisie de klant wilt bedienen, dan is dit uw goed recht en dat van de klant. Gun de klant echter ook, dat hij op basis van provisie wil en kan betalen, wanneer hij dit wenst. Wanneer dit niet bij u kan, laat hem/haar dan zijn geluk bij een ander vinden. Vergeet alleen één ding niet uit het oog, zowel provisieloos als met provisie, dat je altijd met de klant bezig blijft. Succes iedereen in deze barre tijden.

Anne-Marie Goossens / Confiance Financieel Advies

Beste Kees, ik ben het absoluut met je eens. Echter we wisten dat provisieloos werken eraan kwam. Ik heb de keuze gemaakt om hier eerder mee te beginnen. Voordeel nu geen grote overgang en een van de redenen waarom ik ook ben overgestapt is dat ik nu betaald wordt voor dat wat ik doe voor de klant. Geen last meer van terugboek. Het gaat er inderdaad om dat het voor de klant transparant is, of dat nu middels provisie is of op basis van een uurtarief. Echter de klant heeft nu voor complexe producten geen keuze meer.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Beste Anne Marie. Bedankt voor je leuke reactie. Dat de klant voor complexe producten nu geen keus heeft is duidelijk. Echter de praktijk zal uitwijzen of het ook werkt zoals het bedoeld is. Laten we dan de niet complexe producten wanneer mogelijk op doorlopende provisie blijven bedienen. Nogmaals als anderen niet complexe producten op uitgeklede basis willen bedienen, dan mogen ze van mij. Misschien komen wij dan in de nabije toekomst wel tot de slotsom, dat aangepaste provisievormen voor complexe producten ook niet zo slecht is.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

En als de beloning nu een percentage van de premie is met bepaalde minimum en maximum grenzen? Is dit denkbaar als tussenoplossing?

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Natuurlijk is dit een goede oplossing. Dit moet zelfs geen tussenoplossing zijn. Ik zat er al op te wachten, dat iemand hiermee zou komen. Alleen krijg je ellenlang arbitrair gezeur. Jij en ik weten, dat percentage provisie investering in de toekomst is. Wanneer je een groot gezinspakket hebt met allerlei uitzoekwerk, dan kom je er het eerste jaar niet uit bij duurdere premies met 20 % provisie/vergoeding. Dan ga je pas na na een paar jaar je verdiensten ontvangen. Dit geldt ook bij zakelijke pakketten. Dit maakt het ook leuk voor jou als tp en betaalbaar en te doen voor de klant. Je loopt het risico, dat je de klant weer na een jaar kwijt bent, maar dat is ondernemen en ligt toch voor een groot deel bij jezelf als tp. Waarom moeten wij roomser zijn, dan de paus als de klant geen problemen met provisie, ja zelfs liever provisie heeft. Bij AOV had mooi geweest 9% provisie met bijvoorbeeld een plafond van € 500,-- . Bij beginnende zakelijke relaties heb je dan een diepteïnvestering en loop je commercieel risico. Natuurlijk blijft het feit, dat je voor de 9% provisie en de max. € 500,-- alle bijkomende service tot in den treure moet verlenen. Bij sommige relaties moet de 20% ook niet heilig zijn en kun je in onderling overleg bijvoorbeeld 10 of 15 % afspreken. Klant en jij als tp. weten dan van te voren waar je aan toe bent. Nogmaals klant moet dit willen en niet door jou opgelegd krijgen. Laten we nu ook eens van het enge verdienste per polis afstappen en meer naar de totaalrelatie kijken. Bij de ene post verdien je dan en bij de andere post leg je erop toe. Totaal moet het plaatje zowel voor de klant als voor jou als tp. kloppen.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Beste Kees en Albert,

wat jullie voorstaan is m.i. de kern waar het om draait, lange termijn vertrouwensrelatie met de klant.

De snelle sluiters, die nu aan het zuurstof liggen, hebben er voor gezorgd dat iedereen nu in allerlei bochten kronkelt en dat we een beroepseed mogen afleggen etc.

Het lijkt er op dat langzaam aan het besef begint door te dringen dat de klant die kiest voor het intermediair helemaal niet zit te wachten om constant te wisselen van kantoor en weet zijn verhaal te doen.

Dus wat betreft het concept voor de kleine beurs, mijn 1e opmerking, het antwoord is al gegeven.

Wat betreft de vijver die kleiner wordt: iedereen lijkt zich, net als 15 jaar geleden, weer te richten op die meer dan dubbel modaal twee- verdiener, toen voor spaarloon en aanverwante lijfrenteproducten, toen voor de beleggingshypotheek en nu als de patiënt die vooral financieel advies nodig heeft om te overleven.
De geschiedenis herhaalt zich in nieuwe vorm

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Aangezien niet iedereen de tijd heeft kunnen nemen het volledige persbericht en ons visiedocument op onze site te lezen is het wellicht goed even wat toe te lichten zonder hierin volledig te kunnen zijn. Wij van Neutralis hebben gemeend ons eigen visiedocument te delen in de hoop dat er meer collega’s bereid zijn hun visie te gaan delen. In ons Visiedocument hebben wij ons beperkt tot onze eigen rol, die van financieel adviseur. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er een afwijkende rol voor de specialismen van risicobeheerder particulier, risicobeheerder zakelijk en de adviseur employee benefits gaat ontstaan.
Helaas missen wij de stem van onze collega’s en zien dat productaanbieders en de overheid onze toekomst bepalen. Alleen zijn wij niet in staat de markt te veranderen. Hiervoor hebben wij de stem van collega’s nodig waarvan wij het gevoel hebben dat velen lijdzaam toezien en proberen met heel hard werken de eindjes aan elkaar te knopen.

Tevens hebben wij enkele thema’s aan de kaak willen stellen waarvoor volgens ons de oplossing uitsluitend mogelijk is via een integrale benadering. Een benadering waarin de stem van adviseurs niet mag ontbreken.

Een belangrijke vraag die in de visie voor ons eigen bedrijf naar voren komt is of er toekomst is voor productbemiddeling als onderdeel van onze dienstverlening. Indien we hiervoor kiezen heeft dit tot gevolg dat wij met Neutralis te maken krijgen met de navolgende punten:

Aanbieders:
We moeten aan productie-eisen voldoen om onze agentschappen te behouden met als gevolg dat we onze onafhankelijkheid en zorgplicht naar onze klanten niet kunnen waarborgen. Daarnaast mogen wij van aanbieders niet verwachten dat ze zich zullen inzetten voor een level playing field.

Overheid:
We krijgen een collectieve zorgplicht opgelegd die we uitsluitend kunnen financieren door hiervoor de nota bij onze klant neer te leggen. Hoe kan ik mijn klanten nog een concurrerend tarief bieden terwijl de productaanbieder haar zorgplicht financiert uit het producttarief?
Vervolgens worden we verplicht om de continuïteit van Neutralis afhankelijk te stellen van het al dan niet halen van een examen voor opleidingen die volledig productgericht zijn en al lang niet meer aansluiten bij de toegevoegde waarde die wij onze klanten willen bieden.
Tenslotte worden er van ons door de AFM continu investeringen in tijd en in geld geëist zonder dat wij hiervoor de toegevoegde waarde voor onze klanten of voor onze adviespraktijk ervaren.

In ons Visiedocument hebben wij onder andere antwoord gegeven op de vraag of de toegevoegde waarde van productbemiddeling in de toekomst voor ons nog zal opwegen tegen alle hiervoor genoemde punten. Een vraag die iedere adviseur zich op een gegeven moment zal gaan stellen en waarvan de keuze verregaande gevolgen heeft voor aanbieders, overheid maar vooral ook voor de consument.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Ik heb uw visiedocument gelezen. Mijn complimenten, dat u er überhaupt zo diep ingaat. We moeten naar mijn idee terug naar de basis. Advies en productbemiddeling staan in mijn visie onlosmakelijk met elkaar in verbinding en zo was het vroeger ook. Ik herken mij dan ook geheel niet in de kretelogie, dat wij vroeger alleen productverkopers waren. Natuurlijk waren er productverkopers, maar er waren er hopelijk ook plenty, die aan het product een soort visie koppelden. Tussenpersonen die op eigen initiatief al regelmatig bij hun klanten kwamen en de vingers aan de pols hielden. Voor de juiste producten bij het juiste advies moet iedere adviseur/seuse zijn/haar modus vinden. Met alleen advies en dan de productkeuze aan de klant overlaten is naar mijn idee het begin van het eind van ons vak. Conclusie, zowel consument als onze beroepsgroep zijn hier niet bij gebaat.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Dag Kees. Het gaat mij niet om alle goedwillende adviseurs die altijd netjes in producten hebben geadviseerd en bemiddeld. Wel ben ik benieuwd naar de visies van collega's en hoe zij voornemens zijn om te gaan met de door ons geschetste 'uitdagingen'.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Kees, Ozewald, ik, en met ons vele collega's hebben altijd het beste voor gehad voor en met onze klanten. Als de klant tevreden is, zijn wij dat ook. En dat geld voor iedere branche, dus ook voor de politiek. Wat ik al vele malen geroepen heb, is dat de vervuilers nimmer goed hard zijn aangepakt. Uiteindelijk zal de markt, klanten bepalen, hoe wij het beste onze klanten kunnen en willen bedienen. Daar heb, had, en zul je altijd verschillende segmenten in houden. En de overheid, AFM, en productaanbieders willen dat liever niet, want dan moet gaan nadenken, elke keer opnieuw, en dat hebben zij op de Universiteit en Nyenrode niet geleerd, met de markt mee denken. Ieder mens is anders en heeft andere wensen/plannen. De overheid, politiek dient toch snel eens te gaan beseffen, dat wij de burgers een democratie willen, en gehoord worden, en dat ook graag uitgevoerd willen zien.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Kees, ik vind percentagegewijs of beloning per polis (eventueel binnen abonnement) een goede oplossing, omdat ik dan een mooie vorm van geleidelijkheid/betalen naar werk heb die ik in de abonnementensfeer nog mis.Ik zie brieven voorbij komen van 12,50 p.m. voor losse levenpolisjes en zo. Ik ben benieuwd of de collega's ook 12,50 vragen aan de totaalrelaties, of dat ze daar nog maar even mee wachten....
De verschillende modellen zijn nog niet uitgekristalliseerd, ik verwacht dat ook bij schade meer vormen van directe beloning ontstaan, ik denk dat die provisieachtige kenmerken zullen hebben, dus percentagegewijze beloning met een min/max bandbreedte lijkt me wel wat. Maar wel op relatieniveau rendabel, daar heb je gelijk in. Ik bekijk het dan op niveau van de doorlopende dienstverlening, de eerste kennismaking, uitzoekerij en voorstellen maken is in de totaalprijs inbegrepen.
Ik ben nu een lijst van klantvoordelen (ik lijk wel zo'n Ciitroën verkoper) aan het maken wat is het nut, wat is het voordeel van een doorlopende service van een financieel adviseur. Ik heb er nu al twintig, dus die 15-25 euro die onze service dan netto kost kan makkelijk verdedigd. Wij laten ons nog niet zo makkelijk kisten als Neutralis schijnt te verwachten.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Wil. Afgezien van jouw oproep gehoord te willen worden door onze beleidsbepalers ben ik erg benieuwd hoe je voor jouw bedrijf de toekomst ziet. Wil jij jouw klanten van dienst zijn dan heb je net als ik te maken met eisen van productaanbieders en de regelgeving van de overheid. Ik ben benieuwd in hoeverre jij hierin je eigen koers gaat varen of heb je vertrouwen dat dat aanbieders en de overheid het goed gaan regelen? Hier zit overigens geen oordeel in. En hoe ga jij om met de door ons geschetste thema's?

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Wil, helemaal mee eens. Mijn visie is dan nu uitentreuren bekend. Ik wacht dan ook graag met Wil en Ozewald en waarschijnlijk meerdere collegae reacties van collegae af. Het enige, dat ik nog als laatste wil toevoegen, is dat er achter de producten die er door de meeste van ons aangeboden werden wel degelijk een filosofie zat. Nogmaals ik verzet mij tegen de uitspraak, dat wij tot voor kort alleen productverkopers waren. De klant wist ook of hoopte met ons te weten, wat hij kon verwachten als hij/zij een product afgenomen had. In dit verband een laatste voorbeeld met het risico om als een fossiel beschouwd te worden. ABC van Fortis was een beleggingskas opgericht in de 60 er jaren. Deze kas maakte gemiddelde rendementen van 6,7 a 8%. Wij kregen hiervoor als tp geen afsluitprovisie, maar doorlopende provisie. Rendementen gingen in de slechte jaren goed en stabiel. ABC was nooit een woekerpolis. Het ging mis, toen sommige beleidsbepalers van de filosofie van het fonds af stapten en vonden dat er meer dan 10% rendement gemaakt moest worden.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Ozewald, vertrouwen in aanbieders heb ik helaas niet zoveel. ASR is een goed voorbeeld, recentelijk, leven, hypotheken, bancair geen aanspreekpunt(vast). Overheid, AFM, idem, totaal niet. Dus ga ik binnen de regels o.b.v. provisie en vaste fee te werk. Dat bevalt op zich goed. naverrekening met tijdregistratie vervloek ik, mijn gebrek misschien. omdat ik een heel negatieve er/aanvaring heb gehad met een accountant. Als er zaken moeten worden geregeld voort komend uit bij lopende koopsom/lijfrente polissen, stel ik vooraf een vaste prijs vast en bespreek dat en leg het vast met de klant. Dat werkt goed. Allen wordt je regelmatig door aanbieders getackeld, doordat zij binnen de boel overhoop halen, zoek maken etc. Waar leg je dan de rekening neer, intern weet men daar dan niets meer. Dus hebben zij veel baat bij het feit dat er geen vaste aanspreekpunten meer zijn(?)

Aad Bleukens / Bleukens Advies

Natuurlijk leven we in een lastige tijd. Dat geld voor de timmerman, de schilder, de makelaar, de bakker, etc. etc. Ook in de financiële wereld vallen er klappen, kijk naar banken, beleggingsinstellingen verzekeraars noem maar op. De onafhankelijk adviseur staat gewoon net als de rest van Nederland in datzelfde rijtje.

De oorzaken? Europa, Griekenland, crisis, de regering, de banken etc. etc. (eigenlijk interessant).

Met de door mij geachte heren van Neutralis ben ik het niet eens.

Als ondernemer ben je verplicht om je in te stellen op de veranderingen in de markt. Doe je dat niet, dan zijn de rapen gaar.

Nederlanders consumenten en de zakelijke markt hebben de hulp en het advies van de onafhankelijk adviseur meer dan ooit keihard nodig.

De vraag is alleen zijn wij als adviseurs in staat dit bij de consument en ondernemer uit te leggen en kunnen wij het ook waarmaken.

Degene die dat goed kan is de winnaar.
Veel succes allemaal!
Aad Bleukens

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Dag Aad. Over de adviesbehoefte gaan we zeker geen discussie krijgen. Helaas is deze niet altijd gelijk aan de adviesvraag maar daar ligt de oplossing in goede communicatieve eigenschappen waarover we het volgens mij ook wel eens zijn. Ons verschil aan inzicht zit hem volgens mij voornamelijk in de keuze om al dan niet in producten te blijven bemiddelen. Ondanks dat ik van mening ben dat het beter is voor de consument wanneer hij hiervoor ook bij mij terecht kan weegt deze dienstverlening voor jou anders als voor ons.

Hoe ga jij om met maatschappijen die jou een productie eis opleggen of agentschap intrekken wegens te weinig productie? En hoe ga jij om met de zorgplicht uit artikel 4:20 lid 3 WFT wanneer je voor iemand een netto product regelt, overeenkomt zijn product d.m.v. een abonnement te onderhouden en waarna de klant vervolgens jouw abonnementsvergoeding niet betaald? Sluit voor jou de inrichting van ons opleidingsgebouw wel aan bij jouw adviespraktijk? Wat als je als gevolg van bijvoorbeeld een Whiplash niet op tijd je examen kan halen en daardoor niet meer mag adviseren. Hoe kijk jij hier tegenaan? Voegt het nieuwe DVD echt wat toe aan jouw transparantie richting jouw klant? Wat dragen de jaarlijks toenemende kosten voor toezicht bij voor jouw organisatie? Ik ben bijzonder benieuwd naar jouw reactie.

Aad Bleukens / Bleukens Advies

Beste Ozewald Wanrooij, dank voor je reactie. Je stelt wel een heleboel vragen tegelijk.

Laat ik opmerken dat ook ik denk dat onze gedrevenheid om klanten goed te willen bedienen net zo groot is als die van jullie. Een oude leuze van Stad Rotterdam past hier goed; Hard werken aan zekerheid.

De overheid / afm laten een steek vallen nu zij verzekeraars en banken niet dwingen zaken te doen met degene die voldoen aan de eisen van diezelfde overheid / afm.

Aanstellingsovereenkomsten zijn niets anders dan vormen van productie afspraken en totaal overbodig.

Er is geen product zo bijzonder waarvoor aanvullende eisen vastgelegd in een aanstellingsovereenkomst nodig zijn.

Er is ook geen organisatie zo bijzonder waardoor aanvullende eisen vastgelegd moeten worden in een aanstellingsovereenkomst.

Het komt voor komt voor; een op het postkantoor afgesloten hypotheek kan door een onafhankelijk adviseur niet worden gewijzigd door het ontbreken van een ING aanstellingsovereenkomst. Zelfs niet door een adviseur die voor dochter Nationale Nederlanden wel een aanstellingsovereenkomst heeft. Te zot voor woorden.

Ik ga er echt vanuit dat de heer Kockelkoren van de afm dit binnenkort nog zal rechtzetten. Aanstellingsovereenkomsten weg ermee!

Het is van belang om goed met een klant af te spreken (en vast te leggen) welke diensten er worden geleverd en tegen wel tarief. Daarbij hoort ook een duidelijke afspraak van het stoppen van de dienstverlening bij het niet voldoen van de nota.

Over opleidingen is al veel gezegd en geschreven. Ik denk niet dat er enige aansluiting in bij de advies praktijk. Het verbaasd mij dat er bijvoorbeeld geen cursus is om je te bekwamen in zorg advies, cursus schade behandeling is er niet etc. etc. Het niet op tijd kunnen deelnemen aan een examen om plotselinge gezondheidsredenen mag natuurlijk geen reden zijn om het bedrijf cq de werkzaamheden te staken. Wel zal er binnen korte termijn alsnog een examen moeten worden afgelegd. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat het behalen van een examen de enige manier is om te zorgen voor kwaliteit in de dienstverlening. Dat is een illusie.

De verplichting van de afm om gebruik te maken van de nieuwe DVD hebben wij natuurlijk over ons zelf afgeroepen. De afm is begonnen met open normen. De “markt” wijst steeds weer die open normen af en vraagt de afm steeds om precies aan te geven waaraan men moet voldoen.

Ik kijk op twee manieren tegen de jaarlijks toenemende kosten voor toezicht. Door de huidige tijd van bezuinigingen snap ik wel dat de overheid deze kosten laat betalen door de marktpartijen. Begrijpen doe ik dit echter niet. Alle toezicht ten behoeve van burgers wordt door de overheid uit de belastingen (algemene middelen) voldaan. Waarom dat toezicht in onze branche dan niet vanuit de algemene middelen wordt gefinancierd is vreemd. Ik denk ook dat de kosten met name voor de kleinere partijen onevenredig en veel te hoog zijn.
Hartelijke groet,
Aad Bleukens

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Het probleem met het toezicht is, dat de regelgeving constant gerepareerd wordt in plaats van vereenvoudigd. Er zijn steeds meer mensen nodig om die reparatieregelgeving te controleren, en die mensen moeten ook weer aangestuurd worden.
Dan hebben die mensen ook nog allemaal een eigen mening en in plaats van de regelgeving te controleren, komen er mensen bij die gaan adviseren aan de beleidsbepalers hoe de regelgeving er in hun optiek uit zou moeten zien.

Als we nou eens in 2014 alle regelgeving van tafel vegen en met een schoon stuk papier beginnen, wijs geworden van alle reparatiewetgeving. Dan kan de AFM ook drastisch bezuinigen in zijn personele kosten.

Bovendien gaan we de regelgeving controleren via het self-assesment, dat al gevuld wordt op het moment dat we in het extranet een aanvraag doen bij de polisfabriek. Alles automatisch en alles volgens regels net zoals de maatschappijen er nu mensen uitknikkeren.

Scheelt ook een hoop kosten en maakt het een stuk duidelijker.

Alleen omdat de AFM hierover beslist ( de minister adviseert ) zal het wel een utopie blijven dat de AFM ooit nog afslankt.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Frans, 1 geluk DNB adviseert de overheid nu zelf eens te gaan bezuinigen c.q. in eigen vlees snijden. Dan kan de AFM ook geminimaliseerd worden zoals jij voorsteld, incl. de regelgeving. Laat Europa het maar uitzoeken. Japan en VS laten al de geldpersen draaien. Dat is geen goede oplossing, tegendeel, doch wij krijgen er toch mee te maken.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Heren. Trouwens, zijn er geen dames meer in de bemiddeling. Houd je aan de beginstelling en verdaag niet op allerlei zijwegen. Prettige avond Tot morgen.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Naar aanleiding van het artikel zijn de navolgende items naar voren gekomen waarop wij als individuele adviseurs geen of zeer weinig invloed uit kunnen oefenen:

Opleiding
- WFT-opleidingsstructuur sluit niet aan bij adviespraktijk
- examenverplichting

Overheid
- ontbreken van een duidelijke aansprakelijkheidsverdeling consument, bemiddelaar, adviseur, productaanbieder
- opleggen van een collectieve zorgplicht zonder dat er nagedacht is over de financierbaarheid
- voortdurende druk op adviseur door beleid op basis van reparatiewetgeving
- hoge kosten toezicht
- fiscale achterstelling productonafhankelijke advisering (BTW)

Maatschappijen
- opleggen productie eisen en inperking bemiddelingsmogelijkheden
- slechte mogelijkheden voor de consument om zelf zaken (online) te regelen
- ontbreken level playing field
- door vereenvoudiging producten neemt toegevoegde waarde productadvies af

Automatisering
- automatisering neemt steeds meer van traditionele werkzaamheden over

Consument
- toename execution only en zelfredzaamheid

Zolang het adviseren en bemiddelen van specifieke financiële producten centraal staan in de dienstverlening dient met deze thema’s rekening gehouden worden. Ieder zal voor zich de afweging mogen maken of dit en hoe lang dit vol te houden is. Ik hoop dat er echter veel collega’s zijn die inzien dat er nog zoveel meer is waarin een adviseur van toegevoegde waarde kan zijn en op basis waarvan er prima een duurzaam business model is in te richten.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...