quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

D&O: "ADVIESKRACHT INTERMEDIAIR BETER BENUTTEN"

De sector doet er verstandig aan om de advieskracht van het intermediair beter te benutten. Dat stelt Bureau D&O in zijn nieuwsbrief.

 


19 juni 2013

D&O: "In de afgelopen jaren is er binnen de sector een situatie ontstaan waarbij aanbieders en intermediair bewust afstand van elkaar hebben genomen. De intentie hierbij was goed; namelijk het duidelijk maken dat de adviseur aan de kant van de klant staat. Maar de beweging is gepaard gegaan met een ongewenste polarisatie tussen aanbieders en intermediair. Deze polarisatie leidt tot een verlamming in de bedrijfstak. Er is geen gemeenschappelijke visie op de infrastructuur die nodig is om te komen tot een optimale bediening van de klant. Gemeenschappelijke initiatieven tot innovatie komen niet van de grond, of zijn stilgevallen. Partijen opereren ieder voor zich waarbij de focus primair lijkt te liggen op het behalen van voordeel ten opzichte van de andere partij.

Wij zijn van oordeel dat deze ontwikkeling van polarisatie is doorgeschoten en nu de branche ernstig schaadt. Binnen het intermediaire systeem zijn aanbieder en adviseur immers samen verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan de klant. Alleen door samen te werken kan de branche een goede dienstverlening naar de consument borgen.

Natuurlijk, de sector is niet in staat om de inkomens van consumenten te verhogen of de lastenverzwaringen af te wenden. Maar de sector kan de consument wél helpen om binnen de beschikbare financiële ruimte die prioriteiten te kiezen die op langere termijn in het belang van die consument zijn. Daarbij zal ook blijken dat er onder consumenten nog tal van behoeftes leven waarvoor de sector nu nog geen oplossing biedt, maar die wel zou kunnen ontwikkelen.

De gezamenlijke advieskracht die het intermediair kan mobiliseren is vele malen groter dan verzekeraars zelf kunnen bieden. Aanbieders en intermediair kunnen ieder voor zich de argumenten blijven noemen waarom de omzet daalt. Maar de keuze kan ook gemaakt worden om met inzet van de advieskracht van het intermediair de consument actief te benaderen. Met als inzet de consument te helpen inzicht te krijgen in de eigen (financiële) situatie en hen te stimuleren tijdig die maatregelen te nemen die nu eenmaal genomen moeten worden om op verantwoorde wijze invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid die de politiek bij hen neerlegt."

Bureau D & O schrijft zich te kunnen voorstellen dat het voor elke intermediaire aanbieder zinvol is om met het intermediair waarmee wordt samengewerkt een gedachtewisseling te starten. "Het gaat niet zozeer om de exacte vragen die in deze bijeenkomsten centraal moeten staan. Maar wel om het belang dat aanbieder en intermediair zich weer gaan realiseren dat voor een goede bediening van de klant aanbieder en adviseur duurzaam goed moeten samenwerken. Anders dan in het verleden, maar wel samen."

reacties

Ruud Horsten / Het Verzekeringsmuseum

De spijker op zijn kop ! Ruud Horsten - Het Verzekeringsmuseum.

Marcel J.F. van Bijsterveld / VerbijsterendAdvies.nl

Hoe houden we de LAT-relatie levendig evolutionair en profijtelijk voor beiden ?!

Een heldere aanzet tot initiatief en een herijken, en dus een uitstekende oproep wat mij betreft Jurjen ! Want D & O slaat natuurlijk weer een spijker op de kop, alhoewel de kop van het VVP-artikel slechts lijkt in te zoemen op “gebrek aan gemeenschappelijke visie op de infrastructuur en innovatie’. Hoe dan ook, de verhoudingen tussen de 2 distributie-schakels zijn inderdaad totaal anders dan jaren terug, zo leverde het intermediair niet alleen door de crisis, maar ook door het nieuwe beloningssysteem steeds meer in op inkomen, terwijl de verplichtingen en werkzaamheden alleen maar voortdurend toenemen. Dat is dus een onhoudbare en tegenstrijdige tendens ?! Want inmiddels lijkt een assurantiekantoor meer een volmachtkantoor: alle taken van verzekeraars (en overige partijen zoals banken) zijn inmiddels zo’n beetje doorgeschoven naar atp: dankzij scannen en extranet wikkelt atp het hele dossier zover mogelijk af tegen voortdurend afkalvende beloning. Tel daarbij op alle voortdurende toegenomen wettelijke plichtplegingen, zoals assessments, PE’s en straks nieuwe examenrondes en verplichte standaard DVD (na alle eerdere eigen inspanningen) en ga zo maar door, (een productieloze dag per week voor onderhoud / studie / etc ?) Het is dus inderdaad een vreemde balans tussen de schakels geworden, want waar het op service en advies aan komt, dan verwijst de aanbieder natuurlijk met klem ook weer naar de adviseur. Ook zijn kosten van toezicht (AFM) en verzekeringen (BAVB etc) en ICT voor atp stevig toegenomen. De adviseur is dus in een flink nadelige positie gerold: steeds meer werk tegen steeds minder inkomen. Maar los van deze geëvolueerde rolverdeling en de daarmee contraire financiële aspecten, rijst de vraag hoe deze ontwikkelingen gekeerd zouden kunnen worden ? Als intermediair kies je voor partijen die hun zaken goed op orde hebben, die consistent beleid voeren en betrouwbaar en aanspreekbaar blijken ook als er eens iets tussen wal en schip dreigt te vallen, en natuurlijk kies je voor het juiste product. Dit is dus inderdaad een mooi initiatief voor een herijking van de betrokken partijen, hoe houden we de LAT-relatie levendig evolutionair en profijtelijk voor beiden zonder de consument centraal te houden en je niet te laten strikken door spiegels en kralen ?! Even wat gedachtenflodders van Marcel J.F van Bijsterveld van VerbijsterendAdvies.nl

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...