quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

MONEYWISE: "RABO-ADVIES BANKSPAREN FLINK DUURDER"

Volgens MoneyWise heeft de Rabobank de kosten voor het openen van een bankspaarrekening voor een lijfrente of een gouden handdruk flink verhoogd.

 


19 juni 2013

MoneyWise op haar website: "In de oude kostenstructuur betaalde de klant 250 euro voor een lijfrente- of gouden-handdrukrekening waarin men door kon sparen tot een later moment ( opbouwrekening). Voor dat bedrag kreeg men advies en werd de rekening geopend. Het openen van een opbouwrekening is nu gesplitst in 500 euro advieskosten en 60 euro afsluitkosten. Voor een totaal advies is men bij de Rabobank dus nu 560 euro kwijt. Voor een lijfrente- of gouden-handdrukrekening die maandelijks een vast bedrag uitkeert ( uitkeerrekening) vroeg de Rabobank voorheen 100 euro. Dit is nu aangepast naar 250 euro voor het advies en 60 euro voor het afsluiten. Voor deze producten betaalt men nu dus 310 euro."

De wijziging valt samen met de aanpassing door de Rabo van haar door de AFM bekritiseerde advieskostenaanpak, waarin de klant aanvankelijk alleen betaalde als hij daadwerkelijk een product afnam. Sinds begin deze week is wel de oriëntatie nog gratis, maar gaat de teller lopen zodra sprake is van advies. Verder betaalt de klant afsluitkosten voor het product.

reacties

Paul Schoo / Platter-Schoo

De bank plaatst zichzelf buiten het speelveld met die kosten. Een goede rendementsberekening neemt die kosten mee incl, het belastingvoordeel bij opname na pensioendatum. In veel gevallen kom je dan gewoon in box 3 uit. Vrijheid blijheid. Bij goudenhandrukken moet je ook kijken naar middeling, dan blijkt ook veelal dat je beter kunt afrekenen en in box 3 verder renderen. Ook hier geldt weer vrijheid blijheid. Kortom mijdt de bank zoveel mogelijk.

Bram Verwijs / Assurantiekantoor Noord-Zeeland

Dit is nu het gevolg van de maatregelen en voorschriften van de AFM.
Niet alleen de Rabobank, maar ook alle andere aanbieders en intermediairs zitten nu met de problemen.
Leve de AFM, dood aan het intermediair.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...