quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

NEUTRALIS STELT BUDGETTOOL GRATIS BESCHIKBAAR

Neutralis stelt haar budgetoverzicht gratis ter beschikking van collega-adviseurs. Het budgetoverzicht is een Excel-bestand dat Neutralis door haar cliënten laat invullen en waarvan de gegevens eenvoudig in ieder financieel advies kunnen worden verwerkt.

 


24 juni 2013

Ozewald Wanrooij van Neutralis: "Neutralis gelooft dat de rol van adviseurs snel verandert en dat de bemiddeling in financiële producten naar de achtergrond verdwijnt. Toch is Neutralis ervan overtuigd dat adviseurs een essentiële rol kunnen vervullen in het helpen van mensen bij het verwerven van kennis en inzicht. Neutralis wil collega-adviseurs ondersteunen door het beschikbaar stellen van de budgettool die zij binnen haar eigen praktijk gebruikt. Collega’s die op dit moment productbemiddeling binnen hun dienstverlening centraal hebben staan, willen wij stimuleren na te denken over hun rol en laten zien dat er ook alternatieven zijn. Dit doen wij door de kennis, praktijkervaring en inzichten te delen die wij sinds 2000 hebben opgedaan met het werken op feebasis. Het budgetoverzicht draagt bij aan het verbeteren van inzicht en bewustwording in de eigen bestedingen bij de cliënt; het verbeteren van het inzicht in de uitgaven voor kinderen; het verbeteren van de kwaliteit van het financieel advies en het vergroten van de duurzame waarde van de adviseur."

reacties

Fred Groen / Fred Groen Financieel Advies

Ik houd mij aanbevolen.
Goed initiatief van Neutralis.
Ik zie het ook zo dat wij een andere rol gaan krijgen in de toekomst en daar moet je wel op inspelen.
Op prijs concurreren tegen grootbanken ga ik niet volhouden en hoeft ook helemaal niet.
Ik ben momenteel mijn business model verder aan het aanpassen naar Financiële Planning kantoor.
Dus meer accent op advies en minder op bemiddelen en inzetten op rol als most trusted advisor. Dit op basis van vaste fee en service- abonnementen.

Ik wens Neutralis veel succes met de business en blijf ze met belangstelling volgen.

met vriendelijke groet,

Fred Groen Financieel Advies

C.S. de Jonge - Haveman / De Hypotheekshop

Hoe kom ik aan die budgettool? Ik zie de toegevoegde waarde!

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@ C.S. de Jonge en Fred. Helaas heeft het VVP vergeten te vermelden dat de tool gewoon van onze site te downloaden is. We hebben deze onder Business Consultants en dan onder tools geplaatst. Kan niet missen.
Ik hoop dat je er wat aan hebt. Binnen ons adviesproces is het van grote toegevoegde waarde. Ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben. Succes!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...