quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

KLANT DENKT DAT 'ADVIES' BANK GRATIS IS

"Maar liefst 40 procent  van de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft, denkt dat financieel advies ontvangen via een bank gratis is." Aldus TNS Nipo.


1 juli 2013

Het bureau deed in opdracht van de AFM onderzoek naar het DVD (zie eventueel apart bericht). TNS Nipo constateert in hetzelfde onderzoek echter ook nog een paar andere interessante feiten. Zo blijkt slechts 38 procent van de Nederlanders op de hoogte van het provisieverbod. De bekendheid neemt sterk toe men er eenmaal mee te maken heeft gehad: "Als we specifiek kijken naar de groep Nederlanders die zich in 2012 of 2013 hebben georiënteerd op een financieel product of die er een hebben afgesloten, zien we het percentage omhoog schieten naar 63 procent. Het mag duidelijk zijn dat de bekendheid met het provisieverbod nauw samenhangt met het zich oriënteren op en/of afsluiten van financiële producten. We zien een vergelijkbaar verschil bij het draagvlak voor provisieverbod. Onder Nederlanders is 53 procent voorstander van de invoering van het provisieverbod. Bij de groep die zich georiënteerd hebben of die financiële producten afgesloten hebben, bedraagt dit 61procent."

Het merendeel van de Nederlanders voelt volgens TNS Nipo goed aan voor welke activiteiten men moet betalen. "Ook hier blijkt dat Nederlanders die recent hebben georiënteerd of afgesloten het net wat beter aanvoelen. Opvallend is wel dat bij een bank/verzekeraar diensten vaker als gratis worden aangemerkt dan bij een assurantiekantoor/tussenpersoon. Zo denkt 25 procent van de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft, dat het ontvangen van financieel advies via een adviseur en/of bemiddelaar gratis is, terwijl maar liefst 40 procent denkt dat financieel advies ontvangen via een bank gratis is."
Ondanks de soms hogere kosten van advies en afsluiten van een hypotheekproduct bij adviseurs, "geeft 40 procent van de Nederlanders hier de voorkeur aan. Vervolgens geeft 34 procent aan zich door een bank te willen laten adviseren en daar ook af te willen sluiten en 26 procent wil zonder advies bij een bank afsluiten. Onder de groep die zich georiënteerd heeft en/of financiële producten afgesloten heeft, zijn deze verschillen groter. 44 procent kiest voor een tussenpersoon, 31 procent voor advies en afsluiten bij een bank en de groep zonder advies blijft vrijwel gelijk op 25 procent. Bij een bankspaarproduct voor pensioen zien we dat 45 procent van de Nederlanders kiest voor afsluiten zonder advies. Bij de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft stijgt dit percentage naar 54 procent. De toegevoegde waarde van advies wordt hier blijkbaar lager beoordeeld .

Tags: bank

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ondanks het provisieverbod zijn de premies niet of nauwelijks verlaagd. Ik meen me te herinneren dat ons spectaculaire premiedalingen in het vooruitzicht waren gesteld, nog iemand zin om daar een onderzoekje naar te doen? Er ging toch tientallen procenten torenhoge woekerprovisie naar de overbetaalde adviseurs? Met de nieuw veel lagere premies plus een adviesnota voor een redelijk uurtarief zou de consument veel beter af zijn toch? Dat blijkt niet uit de antwoorden! Nog veel "gratis" denken.

Er komt in een onderzoek een vraag voor waarin wordt gevraagd of er advies nodig is bij banksparen voor pensioen. Ondanks de fiscaliteit en de niet eenvoudige keuze sparen/beleggen/ en waarin dan, ervaart de consument advies hierover niet als toegevoegde waarde. Daar kan ik lang over denken. Denkt de consument dat het gaat om een simpele keuze voor de hoogste rente? Geeft de adviseur wel advies? Of neemt hij maar "gewoon" een bankspaarrekening omdat de klant toch niet wil beleggen? Hoe ervaart de klant de waarde van het gewezen worden op, en aanzetten tot actie in het kader van pensioengaten? Als ik het totale onbewustzijn van de consument over pensioen, lange termijn inflatie, rente op rente beleggen, hypotheekschuld op termijn en bv de desinteresse in woekerpolisverbetering koppel aan 45-50% kiest voor afsluiten zonder advies, dan kan ik dat niet rijmen. Die 45-50% gaat vast helemaal niks doen.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Helemaal juist Albert. Wat mij blijft verbazen zijn de gigantische verschillen in uitkomsten tussen bijvoorbeeld dit onderzoek van Nipo en dat recente onderzoek van GfK. Nu is in dit geval AFM de opdrachtgever geweest en bij GfK is dat volgens mij altijd de verzekeraar. Zou dat het verschil verklaren?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...