quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

KLANT DENKT DAT 'ADVIES' BANK GRATIS IS

"Maar liefst 40 procent  van de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft, denkt dat financieel advies ontvangen via een bank gratis is." Aldus TNS Nipo.


1 juli 2013

Het bureau deed in opdracht van de AFM onderzoek naar het DVD (zie eventueel apart bericht). TNS Nipo constateert in hetzelfde onderzoek echter ook nog een paar andere interessante feiten. Zo blijkt slechts 38 procent van de Nederlanders op de hoogte van het provisieverbod. De bekendheid neemt sterk toe men er eenmaal mee te maken heeft gehad: "Als we specifiek kijken naar de groep Nederlanders die zich in 2012 of 2013 hebben georiënteerd op een financieel product of die er een hebben afgesloten, zien we het percentage omhoog schieten naar 63 procent. Het mag duidelijk zijn dat de bekendheid met het provisieverbod nauw samenhangt met het zich oriënteren op en/of afsluiten van financiële producten. We zien een vergelijkbaar verschil bij het draagvlak voor provisieverbod. Onder Nederlanders is 53 procent voorstander van de invoering van het provisieverbod. Bij de groep die zich georiënteerd hebben of die financiële producten afgesloten hebben, bedraagt dit 61procent."

Het merendeel van de Nederlanders voelt volgens TNS Nipo goed aan voor welke activiteiten men moet betalen. "Ook hier blijkt dat Nederlanders die recent hebben georiënteerd of afgesloten het net wat beter aanvoelen. Opvallend is wel dat bij een bank/verzekeraar diensten vaker als gratis worden aangemerkt dan bij een assurantiekantoor/tussenpersoon. Zo denkt 25 procent van de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft, dat het ontvangen van financieel advies via een adviseur en/of bemiddelaar gratis is, terwijl maar liefst 40 procent denkt dat financieel advies ontvangen via een bank gratis is."
Ondanks de soms hogere kosten van advies en afsluiten van een hypotheekproduct bij adviseurs, "geeft 40 procent van de Nederlanders hier de voorkeur aan. Vervolgens geeft 34 procent aan zich door een bank te willen laten adviseren en daar ook af te willen sluiten en 26 procent wil zonder advies bij een bank afsluiten. Onder de groep die zich georiënteerd heeft en/of financiële producten afgesloten heeft, zijn deze verschillen groter. 44 procent kiest voor een tussenpersoon, 31 procent voor advies en afsluiten bij een bank en de groep zonder advies blijft vrijwel gelijk op 25 procent. Bij een bankspaarproduct voor pensioen zien we dat 45 procent van de Nederlanders kiest voor afsluiten zonder advies. Bij de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft stijgt dit percentage naar 54 procent. De toegevoegde waarde van advies wordt hier blijkbaar lager beoordeeld .

Tags: bank

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Ondanks het provisieverbod zijn de premies niet of nauwelijks verlaagd. Ik meen me te herinneren dat ons spectaculaire premiedalingen in het vooruitzicht waren gesteld, nog iemand zin om daar een onderzoekje naar te doen? Er ging toch tientallen procenten torenhoge woekerprovisie naar de overbetaalde adviseurs? Met de nieuw veel lagere premies plus een adviesnota voor een redelijk uurtarief zou de consument veel beter af zijn toch? Dat blijkt niet uit de antwoorden! Nog veel "gratis" denken.

Er komt in een onderzoek een vraag voor waarin wordt gevraagd of er advies nodig is bij banksparen voor pensioen. Ondanks de fiscaliteit en de niet eenvoudige keuze sparen/beleggen/ en waarin dan, ervaart de consument advies hierover niet als toegevoegde waarde. Daar kan ik lang over denken. Denkt de consument dat het gaat om een simpele keuze voor de hoogste rente? Geeft de adviseur wel advies? Of neemt hij maar "gewoon" een bankspaarrekening omdat de klant toch niet wil beleggen? Hoe ervaart de klant de waarde van het gewezen worden op, en aanzetten tot actie in het kader van pensioengaten? Als ik het totale onbewustzijn van de consument over pensioen, lange termijn inflatie, rente op rente beleggen, hypotheekschuld op termijn en bv de desinteresse in woekerpolisverbetering koppel aan 45-50% kiest voor afsluiten zonder advies, dan kan ik dat niet rijmen. Die 45-50% gaat vast helemaal niks doen.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Helemaal juist Albert. Wat mij blijft verbazen zijn de gigantische verschillen in uitkomsten tussen bijvoorbeeld dit onderzoek van Nipo en dat recente onderzoek van GfK. Nu is in dit geval AFM de opdrachtgever geweest en bij GfK is dat volgens mij altijd de verzekeraar. Zou dat het verschil verklaren?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...