quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

VERZEKERINGSMARKETING WORDT KLEINSCHALIGER

"Kleinschalige marketing krijgt meer aandacht en de verzekeringsbranche volgt daarbij een aantal andere sectoren. Het internet en met name Facebook zal nog meer worden ingezet als distributiekanaal." Aldus de bureaus NewRatio en Get Better.


2 juli 2013

Hans Janssen (NewRatio) en Pieter van Driel (Get Better) hebben commercieel verantwoordelijke managers bij verzekeraars en het intermediair
geïnterviewd. Daarnaast is er deskresearch gedaan. Het tweetal: "De grip van de verzekeraar op de klant is minder geworden, waardoor verzekeraars nu vaker klanten gaan zoeken via het directe kanaal. Zij geloven dat, met name voor niet adviesgevoelige producten, de consument zijn zaken zelf graag wil regelen. Dat is sneller en goedkoper. Het intermediair krijgt hier ook mee te maken. Het zal met creatieve oplossingen en nieuwe concepten moeten komen en zo de meerwaarde en het onderscheidend vermogen voor de klant aantoonbaar maken."

Volgens Janssen en Van Driel moet de "marketing- en verkooptactiek moeten beter aansluiten bij de huidige marktontwikkelingen, zodat de opbrengst omhoog gaat. Een aantal verzekeraars geeft aan dat in het algemeen veel marketingcampagnes verlieslatend zijn. Ook durft men in zijn algemeenheid niet te stellen dat het marktaandeel hierdoor toeneemt. De effectiviteit van alleen maar massamediale
merkgerichte marketing wordt door veel verzekeraars betwist. Kleinschalige marketing krijgt meer aandacht. Een deel van de marketingbudgetten voor massamediale en merkgerichte marketing, wordt voorzichtig ingezet op kleinschalige en klantgerichte campagnes.
Ook dringt het besef door dat niet alle klanten hetzelfde zijn en dat marketing en verkoop meer gericht moeten zijn op specifieke groepen consumenten. Daarnaast moeten zowel het intermediair als verzekeraars beseffen dat zelfs bij de verkoop van verzekeringen de beleving een rol moet gaan spelen bij het prikkelen van de klant. Een aantal verzekeraars kijkt bij omzetgroei ook naar verkoopkanalen van derden; een
gezamenlijke klantbenadering en productcombinaties bedenken om klanten te werven."
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...