quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

TERUGBOEKINGSRISICO SPEELT OP

Bureau D&O noemt het betreurenswaardig dat de sector "al vele jaren wetende dat het verbod op provisie tot een intensivering van het aantal geschilpunten zou leiden dit niet zelf tijdig heeft opgelost".


2 juli 2013

D&O in haar Wft Nieusbrief: "Met name rondom tweede-pijlerpensioencontracten vinden momenteel met regelmaat discussies plaats over het terugboekingsrisico bij intermediairwijziging. Met het per 1 januari 2014 eindigen van de overgangsperiode voor kantoren die tijdelijk nog pensioencontracten mogen beheren, is het de verwachting dat discussies op dit gebied zullen toenemen."

De nieuwsbrief leest: "De casus die in de praktijk op dit moment veelvuldig voorkomt, ziet er als volgt uit. Onderneming A sluit in 2010 via adviseur B een tweede-pijlerpensioencontract voor de duur van vijf jaar af. A ontvangt hiervoor afsluitprovisie met een terugboekingsperiode van 5 jaar. In 2012 kiest de onderneming voor een andere adviseur (C) en vraagt om intermediairwijziging. Deze wordt uitgevoerd. Verzekeraar belast adviseur B voor de onverdiende provisie en boekt deze in rekening courant terug. De eerste vraag die vanuit Wft perspectief behandeld moet worden, is of artikel 86m BGfo (oud artikel 150 BGfo) de verzekeraar verplicht om het terugboekingsrisico bij adviseur B terug te halen. De volgende vraag die beantwoord moet worden, is of de aanbieder mogelijk handelt in strijd met artikel 86c BGfo (oud artikel 149a BGfo) door het resterende terugboekingsrisico niet terug te vorderen. De vraag kan gesteld worden of het, niet alleen vanuit het publiekrecht maar ook vanuit het civielrecht, te verdedigen valt dat adviseur B een al ontvangen vergoeding mag behouden die mede bestemd was om werkzaamheden te verrichten gedurende de periode nadat de intermediairwijziging plaats heeft gevonden."

reacties

Willem van Spronsen / Commissie CFD

Of de casus die D&O schetst veelvuldig voorkomt is nog maar de vraag. Niet is uitgesloten dat ze zelfs als zaak in de praktijk sporadisch voorkomt of gaat voorkomen. D&O heeft het hier over afsluitprovisie die in 5 jaar wordt uitbetaald en waarbij tussentijds intermediairwijziging plaatsvindt. Uiteraard kan daar een interpretatie aan regelgeving en wetgeving aan worden gebonden, echter een concrete zaak met een (onderling) geschil is er niet en rechtspraak evenmin. Je komt dan in een gebied terecht waar veronderstellingen op voorhand naar vaststellingen worden verheven. De casus is dan niet concreet maar bestaat dan uit gedachten.

Nu zijn er heel weinig (pensioen)verzekeraars, nog niet op een hand te tellen, die in 2010 nog afsluitprovisie hanteerden. Afsluit was bij vele (pensioen)verzekeraars al vervangen door doorloop en hierbij is het terugboekrisico en de gemaakte case totaal niet aan de orde, oder in Frage.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...