quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

JACHT OP LENINGEN VERZEKERAARS AAN ADVISEURS

In het self assessment van de AFM moeten adviseurs voortaan ook aangeven of en zoja voor welk bedrag zij zijn gefinancieerd door een of meer verzekeraars. Aldus de toezichthouder woensdagochtend in Het Financieele Dagblad.


3 juli 2013

De AFM zegt in de krant meer zicht te willen hebben op leningen van verzekeraars aan financieel adviseurs. "Volgens de AFM kan de kredietverlening tot ongewenste prikkels leiden."

De krant verder: "De AFM krijgt 'signalen uit de markt' dat kredieten van verzekeraars aan tussenpersonen, bijvoorbeeld voor de overname van verzekeringsportefeuilles, niet altijd tegen marktconforme condities worden verstrekt. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeraar die een krediet (heeft) verstrekt bewust of onbewust een voorkeurspositie krijgt bij de tussenpersoon. (...) De wet verbiedt de kredietverlening niet. Maar de kredietafspraken moeteh marktconform zijn; lage rentes zijn dus verboden. De kredieten hoeven niet te worden gemeld aan de consument.

Probleem is dat AFM noch DNB een overzicht heeft van de kredieten die uitstaan bij de tussenpersonen. De AFM gaat daarom binnenkort in de zelfbeoordeling die tussenpersonen elk jaar moeten invullen hierover vragen stellen. 'Daarin moeten ze aangeven of ze financiering van een verzekeraar krijgen en zo ja, hoeveel dat is', licht een woordvoerder toe."

Inmiddels heeft de AFM naar aanleiding van de berichtgeving in het FD een aanvullende toelichting gegeven: "Adviseurs en bemiddelaars mogen leningen krijgen van aanbieders. Ook mogen er rekening-courantverhoudingen zijn tussen beide partijen. Wel is het de vraag in hoeverre deze leningen en rekening-courantverhoudingen de onafhankelijkheid van deze groep financiële dienstverleners beïnvloeden. Ze kunnen daarmee afbreuk doen aan de bedoeling van het provisieverbod.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de komende tijd inventariseren wat de omvang is van de uitstaande leningen en rekening-courantposities . De AFM zal onder meer in het jaarlijkse self-assessment, dat alle zelfstandige adviseurs en bemiddelaars moeten invullen, vragen stellen over rekening-courant en leningen. Op basis hiervan bekijkt de AFM in hoeverre sturingsrisico’s zich kunnen voordoen.

Het Financieele Dagblad besteedde woensdag 3 juli aandacht aan de mogelijke risico's van geldstromen tussen adviseurs, bemiddelaars en aanbieders. Voor nog lopende provisieafspraken is er vaak een rekening-courantverhouding tussen deze twee groepen. Ook kan er sprake zijn van uitstaande leningen van aanbieders aan adviseurs/bemiddelaars. In beide gevallen mag dit niet leiden tot sturing, bijvoorbeeld door krediet tegen niet-marktconforme voorwaarden aan te bieden.

Adviseurs, bemiddelaars en aanbieders zullen vanuit hun eigen rol zelf steeds de vraag moeten stellen of onderlinge afspraken en geldstromen passen in de nieuwe marktverhoudingen zoals die zijn ontstaan door het provisieverbod."

Tags: afm / leningen

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Alhoewel een terecht punt, heb ik wel weer zoiets van, 'daar gaan we weer'. Kijk prima dat de AFM dit doet, maar dan svp ook op websites van direct writers graag teksten als "ons bedrijf maakt verlies, onze scherpe prijzen worden betaald door overwinst op andere producten van onze moedermaatschappij". Het is allemaal weer zo eenzijdig. Jammer.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Als je dan zoveel waarde hecht aan onafhankelijkheid of ongebonden advies had dat ook wel wat meer naar voren mogen komen in de nieuwe DVD. Bijvoorbeeld door de term advies voor te behouden aan degenen die sec verdienen aan het advies en niet aan verkoop van het product.

Alle aanbieders zijn zeer bewust aan het sturen op de verkoop van hun eigen producten. Moet dat niet eens wat meer gecontroleerd worden?

Oh en voordat de AFM -ers zich zorgen maken over Pollo: geen financieringen, alleen een hypotheekrente gelijk aan de spaarrente die de desbetreffende bank vergoedt. Dit is een grapje hoor!: dat krijg je alleen als je in loondienst bent bij de bank. Uiteraard moet je wel je verkooptargets halen, want bij niet halen krijg je ontslag, dan dreigt je hypotheek onbetaalbaar te worden. U gelieve dit vooral niet te zien als een omzetgedreven verkoopprikkel, en zeker niet als een perverse prikkel.

Ruud Bosch / Bosch Finance

Lijkt mij toch logisch dat als je als bedrijf gefinancierd bent dat je daar een financiële instelling voor nodig hebt. Daar hebben we maar beperkte smaken in: banken of verzekeraars.
Iedereen in ons vakgebied moet een beroepseed/belofte afleggen. Daarin spreken wij onder meer onze integere intenties uit.
Wat is nu het probleem van de AFM?
Je zult als übergruppenführer bij de AFM je werknemers maar bezig moeten houden. Wat een job.

Paul van Brederode / van Brederode Financieel Adviseurs

De AFM lijkt er op uit om het incasso-recht in de huidige vorm aan te pakken. Een saldo in RC is in feite een rente-dragende lening.
Geen rente, geen zekerheden = niet marktconform, het signaal mag duidelijk zijn. Na het provisieverbod in 2014 of 2015 een incassoverbod als we dat zo laten als het nu is. De branche kan er nu nog zelf wat aan doen. Adfiz?

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

@ Paul, een rekening courant die gewoon wordt afgerekend moet blijven kunnen. Een van de voordelen van ons kantoor is dat we -bij eigen incasso- altijd even contact opnemen als een premie niet wordt betaald, en dat niet meteen bij de verzekeraar melden. Die beginnen meestal met eerst maar eens een onvriendelijke brief te sturen en de dekking op te schorten. Dat doen wij toch anders, en veel beter voor de consument.

Ik ken diverse vormen van leverancierskrediet waarbij geen rente wordt berekend, bijvoorbeeld drie maand uitgestelde betaling, dus dat moet kunnen. Portefeuillefinanciering hoef je bij een bank niet te proberen; uw portefeuille "heeft geen enkele waarde" Voor financiering blijven we als we geen intermediairbankje of kredietunie oprichten afhankelijk van verzekeraars, die alleen portefeuilles zullen financieren waarin zij zelf sterk vertegenwoordigd zijn, dan heb je al gauw een vermoeden van sturing.

Wat gaan trouwens de 100% captives van Aegon en NN melden? Ik krijg al tien jaar extra zakgeld van m'n moeder omdat ik het op eigen benen niet red, maar een financiering is dat niet. En dat de bulk van mijn omzet bij die moeder zit is een kwestie van vertrouwen.

Marga van der Lans / Spaarzorg

Wat een omslachtige werkwijze. Waarom vraagt AFM dit via het assessment aan 8000 tp's? Is het niet veel efficiënter (en dus goedkoper)
om deze gegevens bij de verzekeraars op te vragen?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...