quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

LAAG-HOOGCONSTRUCTIE ADVIESKOSTEN BND TOEGEJUICHT

Financieel planner Herman Bouter (CapitalConsult) toonde zich zaterdag in zijn rubriek Analyse in De Telegraaf positief over het model gespreide betaling advieskosten dat Brand New Day heeft ontwikkeld.


22 juli 2013

Bouter: "Brand New Day komt de adviseur en waarschijnlijk ook de consument te hulp met een 'laag-hoogconstructie', waarbij een consument zijn inleg in een financieel product tijdelijk kan verlagen. Op die manier ontstaat er bij de consument financiële ruimte om de advieskosten te kunnen voldoen. De constructie is een simpele doeltreffende oplossing om de drempel voor betaald advies te verlagen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar je moet er maar opkomen. Het ei van Brand New Day dus." Bouter wijst wel op het belang ervoor te zorgen dat het financiële doel van de klant niet uit het oog wordt verloren. "Het zou meer dan zonde zijn als er net te weinig gespaard is om het gewenste doel te kunnen realiseren. Dan maar iets meer sparen."

reacties

Fred Visch / Visch Advies

Ik heb deze zaak inmiddels aangemeld bij AFM om dit te laten toetsen. Immers, wordt de klant hier beter van? Hij mist in ieder geval gedurende een aantal maanden het rendement over de lagere beleggingen. Ik vind dirt een verkeerd signaal naar de concument. Als de klant mij mijn fee niet kan betalen, dan moet hij niet beleggen.

Fred Visch / Visch Advies

In de tekst staat:" een advieseur opent voor zijn klant bijvoorbeeld een pensioenrekening bij BND. Maandelijks wordt € 200,== ingelegd". Wat bedoelt BND een lijfrenterekening of een pensioenrekening? Immers, op een pensioenrekening kun je niet rechtstreesk inleggen! Dat is het eerste foutje. Dan de gekunstelde constructie van het betalen van de fee. Wanneer mijn klant mij niet zelf € 500,== kan betalen voor het advies, moet ik hem dan adviseren om € 200,== per maand in te leggen? De klant mist in dit geval over de eerste 10 maanden dus ook nog eens zijn rendement over de € 50,== die wordt uitgekeerd aan de adviseur. Ik vrag mij af wat de AFM hiervan vind. Het is weer zoeken naar de grens waarbij ik mij nu afvraag wie centraal staat: de klant of BND? Ik vind het in zekere zin toch weer een stukje misleiding van de klant.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Fred,
Ik ben dit niet met je eens Fred. Het is toch prima om dit als keuze mee te nemen in je palet van mogelijkheden? Je hebt natuurlijk gelijk met het rendementsverhaal (alhoewel je ook zou kunnen aanvoeren dat er rentewinst is doordat de klant de advieskosten niet uit zijn spaargeld hoeft te betalen), maar als je dat goed uitlegt en ook vastlegt, wat kan er dan op tegen zijn? Kijk eens naar de hypotheekmarkt, daar worden toch ook massaal de advieskosten (nog) meegefinancierd? Wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind is' "wat vindt de consument eigenlijk van deze mogelijkheid? Misschien heeft BND daar onderzoek naar gedaan.
Overigens heb ik begrepen dat partijen als Conservatrix en OSG al enige tijd deze constructie aanbieden. Niets nieuws onder de (hete) zon dus.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...