quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ACCOUNTANTS WILLEN KOSTPRIJSMODEL NIET CONTROLEREN

De Nederlandse Beroepsorgansatie van Accountants (NBA) wil bij het kostprijsmodel van rechtstreekse werkende aanbieders alleen een oordeel met beperking afgeven. Zo'n oordeel is meer gebaseerd op onderzoek dan keiharde controle.


22 juli 2013

In het kader van het level playing field met adviseurs dienen rechtstreeks werkende partijen de consument advies- en distributiekosten te tonen. De Bgfo-wetgeving verplicht de laatste groep de kosten te laten controleren door een accountant. De NBA geeft te kennen dat hooguit sprake kan zijn van onderzoek. De organisatie heeft in een notitie een model assurance-rapport opgenomen waarin consequent wordt gesproken van onderzoek. Het rapport leidt tot een oordeel met beperking. De NBA schrijft tijdens overleg met de minister van Financiën en stakeholders uiteengezet te hebben "dat het onderzoeksobject uiteenvalt in informatiue waarover een zekere mate van assurance is te geven, bijvoorbeeld het kostprijsmodel als zodanig, en informatie waarover de consument zich geen of slechts in beperkte mate een oordeel kan vormen. Wij hebben toegelicht dat het daarom de facto bezwaarlijk is om een redelijke mate van assurance te verstrekken bij het kostprijsmodel en de kostenallocatie als geheel, omdat daarin niet-toetsbare veronderstellingen hun weerslag kunnen vinden. Wij hebben daarom voorgesteld de nadruk van het onderzoek te leggen op de juiste toepassing van het kostprijsmodel, de rekenkundige juistheid en de allocatie van kosten aan producten, waarbij niet-toetsbare veronderstellingen als premisse worden beschouwd". Volgens de NBA heeft Financiën bevestigd dat "het woord controleren in het besluit (Bgfo) niet in de enge vaktechnische betekenis van accountants is gebruikt en dat hiervoor ook onderzoeken mag worden gelezen". De opstelling van de NBA bevestigt de kritiek vooraf op de door Financiën bedachte accountantscontrole van het kostprijsmodel, namelijk dat controleren geen haalbare kaart zou blijken.

reacties

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Wat ons dus brengt tot de conclusie dat het level playing field wel erg schuin afloopt. Maar ja dat schreven we al begin 2012:

http://www.deno.nl/nieuwsbrieven/actueel/196-geen-level-playing-field-rondom-provisieverbod

Het level playing fiels was er niet, is er niet en komt er niet. Met sommige waarheden kun je beter mee leren leven.

Uitgaan van eigen kracht lijkt meer kans op succes te bieden dan veel energie steken om de wetgever te dwingen om de concurrent het leven moeilijker te maken.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

En zo zijn we weer terug bij af. En wie wordt er beter van...... juist, de aanbieders die ook zelf verkopen. Het zijn dit soort momenten dat ik dan naar de AFM kijk en denk, zouden ze het durven of horen ze er gewoon bij? Als je iets echt wilt dan gebeurt het ook.......

Arjan Lubbe / Prinsenland

Ik ben het niet met je eens Jurjen. Je zou dan net zo goed kunnen stellen dat we de wokerpolisaffaire het beste kunnen laten zitten omdat de kostenstructuren allemaal wat doorzichtig zijn.

Risico's inschatten is het werk van banken en verzekeraars. Daar hoort een gedegen onderzoek naar kosten bij. Banken weten uitstekend wat een advies kost. De vraag is alleen of ze er eerlijk over willen zijn.

Voorwaarde voor een provisieverbod was een LPF. Nu het provisieverbod een feit is zou het een bijzonder teken van zwakte zijn hier genoegen mee te nemen.

Uiteraard ben ik het eens dat je uit moet gaan van je eigen sterkte. Maar daar hoort wijzen op de zwaktes van anderen bij. Zolang ''je tegenstander'' die zwaktes in nevelen hult, is het lastiger je te onderscheiden en je sterktes te benadrukken. Een LPF dus svp!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...