quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

ACCOUNTANTS WILLEN KOSTPRIJSMODEL NIET CONTROLEREN

De Nederlandse Beroepsorgansatie van Accountants (NBA) wil bij het kostprijsmodel van rechtstreekse werkende aanbieders alleen een oordeel met beperking afgeven. Zo'n oordeel is meer gebaseerd op onderzoek dan keiharde controle.


22 juli 2013

In het kader van het level playing field met adviseurs dienen rechtstreeks werkende partijen de consument advies- en distributiekosten te tonen. De Bgfo-wetgeving verplicht de laatste groep de kosten te laten controleren door een accountant. De NBA geeft te kennen dat hooguit sprake kan zijn van onderzoek. De organisatie heeft in een notitie een model assurance-rapport opgenomen waarin consequent wordt gesproken van onderzoek. Het rapport leidt tot een oordeel met beperking. De NBA schrijft tijdens overleg met de minister van Financiën en stakeholders uiteengezet te hebben "dat het onderzoeksobject uiteenvalt in informatiue waarover een zekere mate van assurance is te geven, bijvoorbeeld het kostprijsmodel als zodanig, en informatie waarover de consument zich geen of slechts in beperkte mate een oordeel kan vormen. Wij hebben toegelicht dat het daarom de facto bezwaarlijk is om een redelijke mate van assurance te verstrekken bij het kostprijsmodel en de kostenallocatie als geheel, omdat daarin niet-toetsbare veronderstellingen hun weerslag kunnen vinden. Wij hebben daarom voorgesteld de nadruk van het onderzoek te leggen op de juiste toepassing van het kostprijsmodel, de rekenkundige juistheid en de allocatie van kosten aan producten, waarbij niet-toetsbare veronderstellingen als premisse worden beschouwd". Volgens de NBA heeft Financiën bevestigd dat "het woord controleren in het besluit (Bgfo) niet in de enge vaktechnische betekenis van accountants is gebruikt en dat hiervoor ook onderzoeken mag worden gelezen". De opstelling van de NBA bevestigt de kritiek vooraf op de door Financiën bedachte accountantscontrole van het kostprijsmodel, namelijk dat controleren geen haalbare kaart zou blijken.

reacties

Jurjen Oosterbaan Martinius / Bureau D & O

Wat ons dus brengt tot de conclusie dat het level playing field wel erg schuin afloopt. Maar ja dat schreven we al begin 2012:

http://www.deno.nl/nieuwsbrieven/actueel/196-geen-level-playing-field-rondom-provisieverbod

Het level playing fiels was er niet, is er niet en komt er niet. Met sommige waarheden kun je beter mee leren leven.

Uitgaan van eigen kracht lijkt meer kans op succes te bieden dan veel energie steken om de wetgever te dwingen om de concurrent het leven moeilijker te maken.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

En zo zijn we weer terug bij af. En wie wordt er beter van...... juist, de aanbieders die ook zelf verkopen. Het zijn dit soort momenten dat ik dan naar de AFM kijk en denk, zouden ze het durven of horen ze er gewoon bij? Als je iets echt wilt dan gebeurt het ook.......

Arjan Lubbe / Prinsenland

Ik ben het niet met je eens Jurjen. Je zou dan net zo goed kunnen stellen dat we de wokerpolisaffaire het beste kunnen laten zitten omdat de kostenstructuren allemaal wat doorzichtig zijn.

Risico's inschatten is het werk van banken en verzekeraars. Daar hoort een gedegen onderzoek naar kosten bij. Banken weten uitstekend wat een advies kost. De vraag is alleen of ze er eerlijk over willen zijn.

Voorwaarde voor een provisieverbod was een LPF. Nu het provisieverbod een feit is zou het een bijzonder teken van zwakte zijn hier genoegen mee te nemen.

Uiteraard ben ik het eens dat je uit moet gaan van je eigen sterkte. Maar daar hoort wijzen op de zwaktes van anderen bij. Zolang ''je tegenstander'' die zwaktes in nevelen hult, is het lastiger je te onderscheiden en je sterktes te benadrukken. Een LPF dus svp!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...