quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

AFM BEHOUDT GELOOF IN KOSTPRIJSMODEL

De AFM behoudt het geloof in het kostprijsmodel, ondanks de stellingname van accountants dat controleren lastig is.


29 juli 2013

De toezichthouder: "De controle van de externe accountant van het kostprijsmodel blijft een belangrijke en kritische blik op de toepassing van dit model door aanbieders, ondanks de kanttekeningen die de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hierbij plaatst. Volgens de NBA laat de open normering van de regelgeving veel ruimte voor interpretatie bestaan. Het gaat bijvoorbeeld over gehanteerde veronderstellingen over het aantal producten dat naar verwachting wordt verkocht of de winstmarge die wordt gehanteerd. Wij hebben hier begrip voor, aangezien aannames over toekomstige ontwikkelingen moeilijker te controleren zijn. Maar ondanks deze voorbehouden blijft de controle in onze ogen belangrijk, omdat de accountant wel gaat controleren of de relevante kosten volledig en goed worden toegerekend en onderzoek verricht naar de totstandkoming van de gehanteerde veronderstellingen. De inhoudelijke en kritische blik van de externe accountant op de toepassing van het kostprijsmodel draagt bij aan een goede toepassing van de regelgeving in de praktijk. Wij hebben er vertrouwen in dat wij op basis van de verklaringen van de accountants ons toezicht op het kostprijsmodel goed vorm kunnen geven: de grootste risico’s kunnen we snel identificeren en indien nodig tot actie over gaan. Of de kanttekeningen van de NBA zich in de praktijk zullen voordoen, wordt pas duidelijk nadat de accountants de modellen in de praktijk hebben gecontroleerd. Het is daarom belangrijk dat ze hier nu daadwerkelijk toe over gaan."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...