quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

VERBOND: DUBBELE ADVIESKOSTEN ONTOELAATBAAR

Het Verbond vindt het ontoelaatbaar dat sommige adviseurs misbruik maken van het ‘eerbiedigende werking’-regime bij het provisieverbod, door kosten dubbel in rekening te brengen bij de consument. De AFM maakte vorige week bekend relatief veel signalen te krijgen over ‘dubbel betalen’.


1 augustus 2013

Het alarmsignaal van de AFM is volgens het Verbond niet nieuw. In het jaarverslag over 2011 gaf de Ombudsman Financiële Dienstverlening al aan dat er “ergerlijke zaken” gebeuren vooruitlopend op de komst van het nieuwe beloningsmodel. Hij doelde daarbij op adviseurs die hun klant plotseling, naast de normale provisie, duizenden euro’s in rekening brengen “omdat de regels zijn veranderd”. Tegenover klanten geven zij de overheid of AFM de schuld van die extra kosten. De Ombudsman heeft klachten hierover telkens gegrond verklaard, aldus het Verbond.
Vorig jaar uitten diverse partijen, waaronder het Verbond, in aanloop naar het provisieverbod al hun zorgen over het risico van dubbel betalen. De wetgever besloot daarop de AFM de mogelijkheid te geven handhavend op te treden en als dat nodig is een (kennelijk on)redelijkheidstoets uit te voeren (waarbij wordt getoetst of de hoogte van een rekening van de adviseur financieel is gerechtvaardigd). Het Verbond zegt het toe te juichen het toe dat de AFM die handhavingsrol oppakt.
 

reacties

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Geachte dames en heren van het vvv.
Zonder details lijkt het er op dat u blind napraat wat de AFM publiceerde.
Maar ook van de mededeling van de AFM ontbreken details. En zonder die details kan niemand beoordelen hoe 'erg' het is geweest. Of nog steeds is.
Zonder die details is het een loos bericht dat geen ander gevolg heeft dan dat opnieuw een hele beroepsgroep in kwaad daglicht wordt gezet. Tenzij dat uw bedoieling is uiteraard.
Ik had u zorgvuldiger ingeschat.
(of inmiddels misschien ook wel niet)

H.Verkuijl / Verkuijl en de Leeuw

Helemaal goed! Dubbele beloning is uit den boze. Maar zou het Verbond dan ook eens kunnen nagaan welke verzekeraars nu ook werkelijk netto tarieven aanbieden? Kan het verbond er dan ook voor zorgen dat verzekeraars transparant maken wat de tarieven zijn geworden na het provisieverbod? Ook dan zou sprake kunnen zijn van dubbele beloning. Is het werkelijk zo dat intermediairverzekeraars hun tarieven hebben verlaagd en de advieskosten eruit hebben gesleuteld, of voegen zij dit extraatje toe aan de winstmarge.... In dat geval is er sprake van dubbele beloning, echter niet voor de adviseur.

Ton Jansen / Ton Jansen Financieel Advies

@ Rien,
Inderdaad weer zo een opmerking die past in het rijtje van Jaap Koelewijn, die vandaag in een artikel in de Gelderlander over het initiatief van een tussenpersoon om te zien of een cooperatieve bank zonder exorbitante provisies kan worden opgericht. Koelewijn deelt werkelijk een stoot onder de gordel uit om st stellen dat dit initiatief, omdat het van een tussenpersoon komt, de beroepsgroep die volgens hem de zakken het meest gevuld heeft, op voorhand al tot mislukken gedoemd is.
Volgens mij gaan degenen onder ons, die echt aan de kant van de klant staan, fatsoenlijk om met nota's en abonnementen. Klanten zitten echt niet te wachten op een zielig verhaalt van een tussenpersoon (De AFM laat ons geen andere keuze) wat hun extra geld kost. De klant is op zoek naar een partner die met hem mee op zoek gaat naar goede verzekeringen tegen een lagere prijs. En als die zoektocht voordeel voor de klant oplevert, wil hij best iets van dat voordeel in een abonnement aan de tussenpersoon laten.

Dennis Jellema / Acturance FD

@VVV,

Dubbele beloning hoort ook zeker niet in de branche thuis, en degenen die dit doen zullen er ook niet lang mee weg kunnen komen, en moeten in normaal Nederland uit de branche geflikkerd worden. Tevens moeten jullie gewoon het voortouw nemen om bij constatering direct de overeenkomst te beeindigen.

Maar,

Wanneer gaan jullie de klanten eens echt compenseren voor de Woekerpolisaffaire en het Woekerpensioenpolisverhaal? In plaats van nodeloze rechtzaken te blijven voeren en je klanten op kosten te blijven jagen.

Dit is nog niet bij alle leden doorgedrongen helaas.

Edwin Herdink / Commissie CFD

Het Verbond en de AFM hebben blijkbaar de handen ineengeslagen om via hun lobbynetwerk de wettelijke respecterende werking onderuit te halen. Insinueerde het Verbond en de AFM in de aanloop naar het provisieverbod al over een mogelijk Waterbedeffect, hiermede doet men voorkomen deze gevonden te hebben.

De AFM gaat nog verder en insinueert dat zonder provisieverbod een adviseur/bemiddelaar zich niet richt op het belang van de klant en suggereert vervolgens dat er een intensieve relatie bestaat met verzekeraars en provisie een sturingsmogelijkheid is voor omzet verkrijging van die verzekeraars. Een provisieverbod werkt dat (als gemaakte conclusie door de AFM) tegen.
De AFM stuurt duidelijk aan op verdere ontvlechting waarbij de financiële adviesdienst wordt losgekoppeld van het financiële product en er geen enkele geldstroom meer is van aanbieders naar adviseur/bemiddelaar voor de betreffende producten. Dat is duidelijk het uiteindelijke doel van de AFM.

De AFM stelt hiermede en insinueert daarmee dat provisie alleen het belang van de adviseur dient en niet in het belang van de klant is. We weten inmiddels allemaal wel beter maar Verbond en AFM blijven de adviseur beschuldigen met gedateerde onderzoeksrapporten van voor het provisieverbod, waarin de ene na de andere misstand zogezegd aan het licht wordt gebracht.

CFD verzoekt hiermede danook de AFM en het Verbond om openheid van zaken te geven over recente onderzoeksgegevens van de afgelopen 7 maanden waaruit bovenstaande beschuldigingen zouden blijken. Indien deze gegevens slechts gebaseerd zijn op de oude wereld dan dient er z.s.m. een einde te komen aan deze laster van het intermediair.

Tot slot is het zeker niet in het belang van de klant dat de Toezichthouder wordt gesubsidieerd door die partijen die rechtstreeks onder haar toezicht vallen. Wil de Toezichthouder haar onafhankelijke rol waarmaken dan dient de Toezichthouder gesubsidieerd te worden door die partijen wiens belang men vertegenwoordigd: de consument. Door de verhoging van de assurantiebelasting zijn de middelen hiervoor ruimschoots aanwezig.

Indien ook de AFM wil aansluiten bij de nieuwe financiële wereld dan zal ook zij een cultuurverandering moeten ondergaan en daarbij alle geldstromen met het intermediair eigenhandig dienen door te knippen. Want het is toch een vreemde zaak dat de Toezichthouder indirect in het zadel wordt gehouden door subsidie welke volledig wordt opgebracht uit provisie-inkomsten waartegen men zo ten strijde trekt. Intermediaire provisiesubsidie is danook zeker niet in het belang van onafhankelijk toezicht en dient daarmee ook niet het belang van de klant. Het is nu aan de AFM of de politiek om de toezichthouder de nieuwe wereld binnen te loodsen en volledig los te koppen van het intermediaire provisie-infuus.

Wil Rotteveel / Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken

Het wijzen naar anderen doet de aandacht afleiden van het eigen falen. Daar de verzekeraars in de woekerpolisaffaire alleen maar blijk hebben gegeven van alles wat consumenten als compensatie wilde, zo lang mogelijk tegenwerken.
En ja, de AFM gaat er weer met boter en suiker in mee.
Rien, ja ze praten alleen maar hub eigen straatje schoon. Ze hebben zelf nimmer intern schoon schip gemaakt.

Wim Koster / KOSTER verzekeringen b.v.

Sinds wanneer bekommert een verzekeraar zich om een verzekerde? Een inbreker bekommert zich toch ook niet om zijn slachtoffer?
Jolanda en ik waren in 2003 in een glazen kas in Rijsenhout op een min of min besloten bijeenkomst van (toen nog) het Hooghe Huys waar toenmalig Nederlandsche Bank-president sprak over de komende sanering (lees: vermindering) van het aantal tussenpersonen. Hij betoogde bijna letterlijk dat wij van de 22.000 ABCD-SER-registers afkwamen, in 2003 geschat op 9000 en hij zou in samenwerking met verzekeraars het aantal bemiddelaars terugbrengen tot ongeveer 600. U leest het goed: 600. Er waren toen 500 gemeenten in Nederland, hetgeen zou betekenen dat er per gemeente 1 tussenpersoon zou overblijven. Ziet u het al voor u dat er slechts 1 tussenpersoon in Amsterdam overblijft?

Hoe treurig het ook is, hij schijnt zijn gelijk te krijgen op het gebied van pensioenadvisering en als de AFM in samenwerking met het Verbond zo doorgaat, zouden ze ook nog wel eens gelijk kunnen krijgen op de overige vakgebieden. Wie zullen hiervan de winnaars zijn? Zeker niet de consumenten en uiteindelijk zal blijken dat verzekeraars zichzelf in de staart zullen bijten, hetgeen mijns inziens al gebeurt.

Ik ben van mening dat Jaap K.(zo benoem je toch iemand die verdacht wordt van een crimineel feit) nederig zijn excuses zal moeten maken richting onze vakgenoten. Heel nederig en met heel veel spijt. Hij zal moeten zeggen dat hij dat in de roes van de barbecuedrank heeft gedaan en bevangen was door de hitte. Dan zullen wij allemaal begrip tonen en hem (ik ben écht niet religieus) vergeven. Zo zijn wij dan ook weer. Hij moet dan wel beterschap beloven.

WIM KOSTER

Paul Schoo / Platter-Schoo

Het Verbond heeft een dubbele agenda, waarbij ze uiteindelijk zelf de verliezers blijken te zijn. Onze adviezen gaan steeds meer richting risicobeheersing door gedragsaanpassing, spreiding van risico in eigen kring etc.. Weg van bank en verzekeraar. Dat beginnen ze te merken. Vandaar dit soort stuiptrekkingen. Hopende dat de politiek ons kan beteugelen. Maar helaas wij proeven de vrijheid, het wordt nooit meer zoals vroeger. En de AFM maakt steeds meer regeltjes om maar vooral in zichzelf te kunnen blijven geloven. Pure onmacht, omdat ze er nog steeds geen snars van begrijpen. Wonderlijke wereld. O ja en als we ergens in doorschieten in dit landje dan is het wel in het woekermodel van toezicht. Binnenkort plaats de AFM op elk kantoor een camera om overtreders te kunnen vangen. Lang leve het digitale tijdperk.

Andre Plugge / A&A Adviespartners BV

Ik sluit mij helemaal aan bij de reactie van Rien Eyzenga.
Journalistiek had ik echt meer verwacht van het VVP! Tevens vindt ik het beschamend dat u onze beroepsgroep op deze wijze in het daglicht zet terwijl er ontzettend hard gewerkt wordt door het intermediair om alles conform wet - en regelgeving draaiende te houden.

Willem van Spronsen / Commissie CFD

Het Verbond van Verzekeraars toont zich in meerdere gezichten een vijand van het intermediair. Je hoeft je eigenlijk niet meer af te vragen waarom gezien ervaringen uit het recente verleden.

Van een AFM dient echter te worden geëist dat ze zich onthoudt van vage zinspelingen en beschuldigingen richting de branche. Ze levert immers nooit een controleerbaar en aantoonbaar bewijs van "de haar bereikte signalen". Ze is hierin niet geloofwaardig, haar wijze van journalistiek is hierin dan ook eerder uit te leggen als stemmingmakerij. Een klacht hierover richting de minister van financiën waaronder zij ressorteert, is zeker geen overbodige luxe.

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

@ Andre Plugge
In mijn beleving is het niet het VVP die hier verkeerd bezig is. VVP heeft gewoon een artikel gepubliceerd. Dat heet vrije nieuwsgaring en is in wezen de wortel van onze democratie.
Mijn kritiek richt zich tegen de samenstellers van het bericht.
@Willem van Spronsen
Ik schat in dat kritiek rechtstreeks aan het adres van het vvv meer effect heeft. Zij zijn verantwoordelijk. Niemand anders.
We moeten het nog steeds hebben van dialoog. Al wordt dat zo wel heel erg moeilijk.
Ik vergeet nooit meer de opmerking van Leo de Boer, van een aantal jaren geleden "Laat er geen misverstand over bestaan, CAR is en blijft onverminderd onze stip op de horizon".
Hypotheken: CAR, vermogensproducten CAR, overlijdensrisico CAR, uitvaart CAR en (vreemd genoeg) ondernemers AOV CAR.
Wanneer de Minister luistert naar deze aantijgingen, kon het zomaar zo zijn, dat hij al dat 'gezeik met adviseurs' zat is en definitief kiest voor CAR.
Wij moeten niet klagen, wij moeten samen aan het werk om te laten zien dat onze beroepsgroep daadwerkelijk is veranderd.
Integer werken lukt de meesten van ons heel aardig.
Samenwerken nog niet.
Zo jammer......

Willem van Spronsen / Commissie CFD

@ Rien Eyzenga, dat we ons werk integer doen bewijzen we al jaren. Om voor de minister te denken en te praten is een brug te ver. Daar bewijs je onze beroepsgroep geen enkele dienst mee.
Het gaat hier zoals je eerder stelde om het zwart maken van een beroepsgroep. Dat is feit en er is zelfs een SEO rapport voor gemaakt.
Het is dus niet een kwestie van klagen - wat jij nu overigens stelt - maar van vaststellen van feiten. Als de aantijgingen zich al dan niet bij tourbeurt blijven herhalen dan sluit ik geen tegenactie(s) meer uit.
Ik onthoud me van verder commentaar. Prettig weekend.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...