quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

OVFD WENST AANPAK HALFSLACHTIG KOSTPRIJSMODEL AANBIEDERS

Waarom zouden aanbieders mogen volstaan met een halfslachtig kostprijsmodel, terwijl de advieskosten van adviseurs onder een vergrootglas lijken te liggen, zo vraagt OvFD-directeur Colinda Rosenbrand zich af in vakblad VVP van 13 augustus 2013.


13 augustus 2013

Rosenbrand schrijft onder meer: "De vergelijkbaarheid van tarieven kan worden vergroot door gedetailleerdere normen uit te werken. Het kostprijsmodel zou daarmee wel dé grondslag kunnen zijn voor een eerlijk en vergelijkbaar overzicht tussen de verschillende distributiekanalen en van meer inzicht in de productprijzen. Het kostprijsmodel kan dan ook worden gecontroleerd door de accountant,
zoals wettelijk is afgesproken."

Minder is voor Rosenbrand niet acceptabel, want dat gaat uiteindelijk ten koste van de consument. "Uit onderzoek van GfK blijkt dat de consument de voorkeur heeft voor een onafhankelijke adviseur. Maar als dit advies duurder is dan het advies van een (afhankelijke) bank, dan verschuift de voorkeur naar het bancaire kanaal. De advieskosten moeten dus reëel zijn, wil een consument de juiste keuze kunnen maken. Zeker ook omdat uit onderzoek van MoneyView blijkt dat consumenten die bij een bank een hypotheek afsluiten, veel meer geld kwijt zijn dan bij een onafhankelijke adviseur als je niet alleen naar de advieskosten kijkt maar naar de totale kosten. Mooi, maar dat moet de consument dan wel weten!"

Ook de nieuwe VVP zit weer bomvol vakinformatie en kijkjes in de keukens van advieskantoren. Tevens bespreken Sjoerd Hijlkema (directeur van de nieuwe intermediairverzekeraar de Noorderlinge) en Jan Peter Weitenberg (Weitenberg Assurantiën) in een nieuwe aflevering van de VVP-rubriek 'Bruggenbouwers' de ontwikkelingen in de advieswereld. VVP ondersteunt u in uw ondernemerschap. Mis VVP daarom niet.

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

We zien toch wel aankomen dat de accountants die de boel moeten controleren -onafhankelijk,- hun oren zullen laten hangen naar hun goedbetalende opdrachtgever? Waarbij de kostprijs van een grote bank loondienstadviseur lager kan liggen dan voor een vanuit huis werkende eenpitter, en gij geleuft da ! Die accountantscontrole stelt niks voor, verbeteringen aan het kostprijsmodel zijn dan zinloos, de banken stoppen de kosten gewon in de rentemarge. De consument wil voor 300 euro eenmalig voordeel graag 0,3% per jaar meer betalen, zeker als hij straks met de dalende LTV de advieskosten zelf direct moet ophoesten. Nog afgezien van de vaak duurdere ORV en AO-polissen met twijfelachtig nut.
Dan kan je wel beweren dat 3.000 euro voor een hypotheekadvies teveel is, maar voorlopig verdien je die kosten makkelijk terug.

Zo te zien brengt het bankwezen nog weer extra schade toe aan de economie. Je zou verwachten dat zo'n overheid bij een gemiddelde besparing van 0,3%rente elke burger zou verplichten als de sodemieter een adviseur te nemen. Al was het maar uit kostenbesparing op de renteaftrek en verbetering van het vrij besteedbaar inkomen.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Al deze problemen worden opgelost door met een wettelijke minimum prijs te gaan werken. Gebaseerd op de AFM leidraden. Die kun je prima kwantificeren. Je draait daarmee het proces om. Vind je dat je meer kunt vragen, toon het dan aan in je dienstverlening. Zo wordt onafhankelijk advies beschermd (aantoonbaar beter voor consumenten zoals OVFD stelt) en wordt de route afgesneden om door prijssubsidiëring marktaandeel te kopen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...