quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

FINANCIËN PUBLICEERT STANDPUNT FISCALE GEVOLGEN PROVISIEVERBOD

Het ministerie van Financiën heeft de fiscale standpunten van de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst over advies- en distributiekosten gepubliceerd.


14 augustus 2013

Volgens de Kennisgroep bestaat er in de uitvoeringspraktijk van onder meer verzekeraars, adviseurs en bemiddelaars onduidelijkheden over de fiscale gevolgen van met name de wijzigingen van de financiële toezichtwetgeving per 1 januari 2013. Vandaar de publicatie van de standpunten over de fiscale gevolgen van die wetswijzigingen voor zover het betreft verzekeringen en fiscaal daarmee gelijkgestelde spaar- en beleggingsproducten.
De Kennisgroep schrijft onder meer: "Bij wijze van overgang mogen provisies nog wel worden betaald op producten die werden gesloten vóór 2013, tot het tijdstip waarop de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat daardoor een nieuwe overeenkomst met de klant tot stand komt. In de tweede plaats moeten directe aanbieders van onder meer complexe financiële producten met ingang van 2013 advieskosten en distributiekosten gericht op het tot stand brengen van de overeenkomst, rechtstreeks in rekening brengen aan de klant. Dit brengt mee dat advieskosten en distributiekosten niet meer in de prijs van het product mogen zijn verwerkt. De aanbieder mag overigens de advieskosten en distributiekosten wel naast de productprijs op één factuur opnemen en in één bedrag incasseren. Bij wijze van overgang hoeven advies- en distributiekosten niet rechtstreeks in rekening te worden gebracht bij overeenkomsten die werden gesloten vóór 2013, tot het tijdstip waarop de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat daardoor een nieuwe overeenkomst met de klant tot stand komt. Het is primair de verantwoordelijkheid van de aanbieders om te bepalen wanneer sprake is van een nieuwe overeenkomst. De AFM zal hier op toezien."

"In samenhang met de invoering van het verbod op betaling van provisies aan tussenpersonen is per 1 januari 2013 artikel 1.7b van de Wet IB 2001 vervallen. In dit artikel werd de rechtstreekse beloning van de tussenpersoon door de klant voor de inkomstenbelasting fictief aangemerkt als de premie voor een verzekering en daarmee (bij een afgesloten lijfrenteverzekering) als lijfrentepremie. Aangezien provisies met ingang van 2013 in beginsel geen onderdeel meer zijn van lijfrentepremies, is ook de bestaansgrond van artikel 1.7b van de Wet IB 2001 komen te vervallen."

De Kennisgroep zegt over directe aanbieders onder meer: "Advieskosten en/of distributiekosten die door een directe aanbieder op grond van de toezichtwetgeving met ingang van 2013 rechtstreeks en afzonderlijk in rekening worden gebracht aan de klant, maken geen onderdeel meer uit van de productprijs. Deze wijziging brengt mee dat het bedrag van die advieskosten en distributiekosten niet meer is aan te merken als een fiscaal relevante premie of inleg of onderdeel daarvan. Dit geldt ongeacht hoe de advieskosten en distributiekosten worden gefactureerd en geïncasseerd (dus ook als de aanbieder deze kosten met de productprijs op één factuur opneemt en in één bedrag incasseert)."
Lees de volledige uitleg HIER.

reacties

Edwin Nijenhuis / Linie FC

Laat Financiën dan ook ondubbelzinnig aangeven wanneer sprake is van een nieuwe overeenkomst. Halfslachtige uitspraken van Jeroen Dijsselbloem en ontwijkend gedrag van de AFM maken dat aanbieder en adviseur privaatrechterlijk moeten gaan steggelen over de vraag of een verhoging van een dekking in een bestaande polis, een verkorting of een verlenging van de premiebetaalperiode dan wel verzekeringsovereenkomst (heel wel denkbaar voor lijfrentepolissen die nog op 65 jaar eindigen) leidt tot een nieuwe overeenkomst. Is de klant gebaat om de fiscaal gefacilieerde adviseurskosten d.m.v. provisie door een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst t.g.v. een voormelde minder dan ondergeschikte aanpassing in de polis prijs te geven? Bijvoorbeeld jaarlijks € 250,- provisie voor een jaar- en reserveringsruimteberekening voor een lijfrente en nazorg zoals beleggingsadvies waar de fiscus aan mee betaalt, is nog altijd te prefereren boven een nota van € 250,- netto. En wat te denken van het oversluiten van een lijfrentewoekerpolis met een nette provisie naar een andere aanbieder die niet woekert? Betekent dat dan ook dat de klant zijn fiscaal verlies dan maar moet nemen? Of mag deze faciliteit rekenen op een eerbiedigende werking? We snappen met zijn allen dat deze overheid vooral naar zichzelf toerekent en de AFM stond er bij en keek erna als hoeder van het consumentenbelang met dubbele pet. Wees eens duidelijk met zijn allen! Mag toch wel een beetje kwaliteit in regelgeving voor ons woekerbelastinggeld verwachten?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...