quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

"ONAFHANKELIJK ADVIES MOET STERK MERK WORDEN"

"Onafhankelijk advies is niet alleen geen sterk merk, de beroepsgroep is vooralsnog niet bij machte om samen die handschoen op te pakken." Dat stelt consultant Wilbert Schellens in zijn column op www.delametelkaar.nl.


19 augustus 2013

Schellens: "We gedragen ons niet als beroepsgroep. Je zou ietwat gechargeerd kunnen zeggen, de beroepsgroep neemt zichzelf niet serieus en wordt derhalve ook niet serieus genomen door stakeholders. Als we zo doorgaan wordt het nooit een sterk merk. Ondanks een fusie tussen twee belangrijke brancheorganisaties om meer ‘lobbykracht’ te ontwikkelen, ondanks een oud-minister die zich twee dagen per maand (?) over het intermediair schijnt te ontfermen en ondanks de vele inspanningen, goede bedoelingen en positieve uitzonderingen. In de ogen van veel stakeholders is onze branche nog steeds een weinig professionele, hopeloos verdeelde branche die voornamelijk het oude met hand en tand verdedigt en waarvan een deel zich niet wenst aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik kan u vertellen, dan is het lobbyen tegen de bierkaai.

(...)

Dat betekent mijns inziens dat er (collectief) veel meer effort gestoken zou moeten worden in het ontwikkelen van bijvoorbeeld innovatieve klantgerichte concepten, het verbeteren van bedrijfs- en ketenprocessen, het digitaal faciliteren van de klant, het openstellen voor de klant van kwantitatieve en kwalitatieve data, enzovoort. Niet alleen adviseren van klanten, maar ook faciliteren en empoweren. De beroepsgroep zal meer kracht moeten ontwikkelen, een moderniseringsslag moeten maken, haar maatschappelijke waarde moeten waarmaken en die van de daken schreeuwen. Onafhankelijk advies moet een sterk merk worden. Niet alleen bij de Nederlandse consument, maar ook bij alle stakeholders.

Dit alles vraagt om een branchebrede heroriëntatie. Om een andere manier van positioneren. We zullen samen aan de consument, de overheid, de politiek, toezichthouders, de media en ook aan onszelf moeten laten zien waar we voor staan en waar we voor gaan. Bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige, moderne, kwalitatief hoogstaande en gerespecteerde beroepsgroep. En natuurlijk moet de branche blijven ageren tegen uitwassen in de wetgeving zoals het PE-examen. Maar dat gebeurt dan wel vanuit een andere positie."

Klik hier voor de hele column.

Tags: advies

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Komt goed, wordt aan gewerkt, iedereen wel meedoen hé?

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Ik had het niet beter kunnen zeggen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...