quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"AANSCHERPEN VAKBEKWAAMHEID JUIST GOED"

"Elke handtekening onder de petitie van Adfiz en overige koepelorganisaties was een stap verder weg van vertrouwensherstel." Dat stelt consultant Henri Drost (Oostdam & Partners) in zijn column op www.delametelkaar.nl.


26 augustus 2013

Drost: "Aanscherping van de vakbekwaamheid is een uitstekend voornemen. De tijd van ‘bedrijfsvoeringsmodellen’ en het louter bijwonen van studiebijeenkomsten is wel geweest." Drost noemt verder ook de beroepseed een goede zaak. "Ik hoor veelvuldig dat die eed niet meer dan overbodige symboolpolitiek is. Dat integriteit in de mens zelf zit en een eed daarin geen verandering brengt. Ik ben het daar niet helemaal mee eens: elk moment van reflectie – en dat gebeurt rond het afleggen van de eed – is zinvol."

Klik hier voor de hele column.

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Link werkt niet, deze misschien?
http://www.delametelkaar.nl/columns/2013/augustus/ongemakkelijk
Verder gewoon totaal oneens. Lees het verhaal van de beëdigde notaris in Etten Leur. http://www.bndestem.nl/regio/etten-leur/etten-leurse-notaris-greving-geschorst-1.3965180 Zitten best een paar momenten van reflectie in.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Het dieperliggende probleem is wat mij betreft dat als je een branche wil creëren van topniveau, topkwaliteit en topkennis, je ook een markt moet creëren waar overeenkomstig wordt beloond (ja, ook een ondernemer moet gewoon een fatsoenlijk inkomen kunnen genereren). Als morgen de bijl in het salarisgebouw van de AFM gaat met als uitgangspunt modaal-maximaal en tegelijk worden de eisen om er te werken opgeschroefd, moet je eens opletten wat er gebeurt met het toezicht. Alle waar naar zijn geld. Hoe meer je dat onder druk zet, hoe grimmiger de sfeer wordt.

Willem van Spronsen / Commissie CFD

De uitspraak van ex- AM hoofdredacteur Henri Drost dat elke handtekening onder de petitie van Adfiz en overige koepelorganisaties een stap verder weg was van vertrouwensherstel heeft geen enkel fundament .

Als je zulke uitspraken doet dan moet je de diepte durven in te gaan en als "criticus" durven aan te geven waarom je het vindt en daarnaast zul je voor de juiste beeldvorming eerst dienen te definieren wat je perceptie is ten aanzien van vertrouwensherstel.

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Eindelijk iemand die zegt hoe het zit. Henri, helemaal eens!

Marina Veerman / Veerman Diensten B.V.

Wat een negatief stuk. Kijk ook eens een keer naar bedrijven die geen bedrijfsvoeringsmodel hebben. Waar iedereen wel alle diploma's heeft. Waar mensen elk jaar studeren en toetsexamens afleggen en dan ook nog een dag of meerdere dagen per jaar een bijeenkomst bijwonen.

De eed afleggen was voor ons een bevestiging van de manier waarop wij werken. Adviseren aan relaties en staan voor ons werk.

Met andere woorden bedrijven waar mensen op een integere manier zaken doen en dat al jaren doen. Die zijn er ook heel veel.

Marina Veerman

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Als ik dan zo vrij mag zijn de omgekeerde redenering te volgen: door dit nieuwe stelsel van opleiding PE examinering en eedaflegging zou het vertrouwen dus worden hersteld. Dan toch in elk geval niet bij minister Dijsselbloem die aanwezig was bij de beëdiging van honderden financieel adviseurs. Hij gaat onverminderd door met zijn kruistocht tegen het intermediair, gezien zijn grote belangen bij zijn staatsbanken niet onlogisch. Die te dure, niet-adviserende, weinig klantgerichte verkoopkantoren met een spekkoek aan managementlagen moeten beschermd worden tegen een zich volledig in de strijd werpend ongebonden intermediair.

De gewone consument heeft zich tot op heden nog nooit iets aan wat voor erkenning, diploma, vakbekwaamheidsregister of wat dan ook gelegen laten liggen, en zal ook dit verhaal, als het hen al ter ore komt, voor kennisgeving aannemen. Of zijn er meelezende collega's die wel door klanten wordt gevraagd of ze assurantie-A hebben, RMIA RIFD SEH erkend hypotheekadviseur of financieel planner zijn, of lid van een standsorganisatie? Ze vergelijken ons rustig met de RABO meneer, de Univé. of ene online aanbieder. Wat je zegt werk aan de winkel.

Op zich een prima lezenswaardig stuk. Ik zou graag vernemen waarop de waarneming van herstel van vertrouwen door het hele opleidings- examen en eedafleggingsbouwwerk is gebaseerd. Ik geloof er niet zo in.

Nico van Koesveld / Van Koesveld Financiële Diensten

En weer is praktisch denken weg. Onsamenhangend verhaal. Helaas heb ik dat vaker gezien bij Oostdam & Partners. Te ver af gedwaald van de praktijk en dan wordt het vaak theoretisch geneuzel waar de werkvloer weinig mee kan. En nog meer onwerkbare regels opleggen om de branche een beter imago te bezorgen? Stop daar nu eens mee.

Het moet juist simpeler en toegankelijker worden. Dan wordt het beter begrijpbaar voor een ieder en zal het beter toegepast worden. Dan krijg je een grotere acceptatie. Integriteit zit in jezelf. Laten we elkaar daarop aanspreken.

Leon Reinders / Reinders Assurantie-groep

'beetje ongenuanceerd', maar ja, als columnist mág dat / kán dat natuurlijk. Toch? Geachte heer Drost, de problematiek van bedrijfsvoeringmodellen (op dát vlak ben ik het met u eens), kan ánders aangepakt worden dan met nieuwe c.q. her-examineringen voor bestaande kennis/diplomabezit. Toch? Of proef ik hier een stuk eigenbelang voor Oostdam & Partners...? Jammer!

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

@Leon Dit is de spijker op z'n kop!

Henri Drost / Oostdam & Partners

Ontdaan van nuances? Jazeker. Door eigen belang ingegeven? Huh? Wij doen niet in opleidingen noch examinering, hoor. Uit commercieel oogpunt was een zouteloos stukje ‘intermediair-naar-de-mond-praten’ misschien toch beter geweest...

Maar over de inhoudelijke kern: wat ik in deze column op www.delametelkaar.nl heb willen aangeven, is dat klanten van financiële dienstverleners primair een adviesrol eisen. Om die functie goed te kunnen vervullen, zijn bovengemiddelde kennis en vaardigheden nodig en dus een opwaardering van de vakbekwaamheid. Het afleggen van de eed onderstreept het belang van dit adviesberoep: is voor zowel adviseur als klant een bevestiging daarvan.

Naast integriteit en dienstbaarheid zouden klanten superieure vakkennis moeten ervaren. Dat zorgt voor meer vertrouwen in financiële dienstverleners. Verzet tegen eisen op het gebied van vakbekwaamheid draagt daar niet aan bij. Trouwens, die angst voor een 3-jarig PE-examen is onnodig. Een deskundig adviseur neemt die horde met twee vingers in de neus.

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

@Henri Drost / Oostdam & Partners. Over de eed heb ik mijn bescheiden mening al gegeven.
Pe-examens is een ander punt, het is gewoon levensgevaarlijk voor je carrière of voor de bedrijfsvoering van je bedrijf wanneer je afhankelijk bent van 'wat minder' presterende overheidsinstanties als DUO.
http://www.scienceguide.nl/201308/duo-niet-goed-beveiligd.aspx
En dat ben je dan.

Edwin Herdink / Commissie CFD

Beste Henri,

Wanneer heb jij voor het laatst met 2 vingers in de neus een PE-horde genomen?

Willem van Spronsen / Commissie CFD

Geachte heer Dost,

U waant zich blijkbaar superieur. Al zou u over een grote hoeveelheid aan diploma’s beschikken, dan is daar nog niet mee gezegd en bewezen dat u over vakkennis beschikt dat hoger en beter is dan anderen. Als u zich dat inbeeldt, dan grenst dat aan arrogantie.

Op goede en de beste vakkennis wordt al decennialang ingezet en ons vak is zo veelzijdig dat velen kiezen en al hebben gekozen voor specialisatie op verschillende terreinen. De missie en het streven daarbij is altijd al zo (geweest) dat we als ondernemers onze klanten het beste willen leveren en met hem of haar een duurzame relatie onderhouden.

Uw mening dat onze klanten ook nog een door u niet nader beargumenteerde superieure vakkennis moeten ervaren is eigenlijk gewoonweg suggereren of insinueren dat wij als intermediair over een mindere kwaliteit vakkennis beschikken.

Feitelijk zijn de door u verwoorde meningen in dit kader gewoon aantijgingen, of het nu wel of niet met twee vingers in de neus is doet daar niets van af.

Een prettige dag verder toegewenst.

Fred Hermans / Hermans Holding

Ik vraag me af hoe het zit met de ontslagregeling indien het voor mij werkend personeel niet slaagt voor de tussentijdse examens. Mag ik dan iemand ontslaan indien hij/zij niet slaagt? Of ben ik verplicht deze te integreren elders in mijn bedrijf. Gaan we ervan uit dat we alleen maar eenmanszaken hebben. Indien iemand bij een bank werkt in vaste dienst, en hij of zij slaagt niet, en dat kan door meerdere oorzaken, wordt die persoon dan op straat gezet? In welke branche is het zo dat men een tussentijds examen moet doen om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen. Kijk, persoonlijke educatie moet standaard zijn in je bedrijf.
Indien een adviseur te weinig kennis vergaard heeft, waardoor deze onoverkoombare fouten maakt, hebben we in Nederland een met elkaar gekozen rechtssysteem, waarbij de klant naar een rechter kan stappen. Net zoals in iedere andere branche. Ik ben benieuwd of ministers, advocaten, notarissen enz. een jaarlijks examen afleggen om hun beroep te mogen blijven doen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...