quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

VERZEKERDE KRIJGT ROL BIJ CONTROLE ZORGNOTA

De zorgverzekeraars starten met een breed actieprogramma om ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegen te gaan. Het actieprogramma 'Zinnige zorg, zuivere rekening' moet tevens zorgen voor correcte rekeningen. De verzekerden krijgen een rol bij het controleren van de nota's van zorgverleners.


28 augustus 2013

“De akkoorden die net voor de zomer met de minister zijn gesloten onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren zonder de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar te brengen. Ondoelmatige zorg en onjuiste declaraties zijn dan de eerste zaken die je moet aanpakken”, aldus André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland.

 

Om op korte termijn resultaten te kunnen boeken is een brede en integrale aanpak met drie prioriteiten ontwikkeld:
1. Ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegengaan. De aandacht in 2013 en 2014 richt zich in het bijzonder op de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voor de gehele keten wordt in kaart gebracht waar mogelijke oorzaken zitten van ongepaste zorg, oneigenlijk gebruik en/of misbruik en hoe die kunnen worden aangepakt. Hierbij gaat het om onderwerpen als upcoding van declaraties, verslavingszorg en om aandoeningen als lage rugklachten en spataderen. Met name bij deze laatste twee is een hoge ‘praktijkvariatie’ aangetoond.
2. De rol van de verzekerde bij controle versterken. Zorgverzekeraars hebben het voortouw genomen om samen met de andere betrokken partijen de informatievoorziening aan de verzekerde te verbeteren. Met minister Schippers van VWS is afgesproken om verzekerden via de ‘mijn-omgeving’ bij hun verzekeraar vanaf 2014 beter te informeren en uiterlijk medio 2014 een compleet en begrijpelijk overzicht te geven van de geleverde zorg en de ontvangen declaraties (specialisme en activiteiten op de nota).
3. Bevorderen van correct declareren. Samen met zorgaanbieders gaan verzekeraars ideeën bedenken die ervoor zorgen dat alle zorgaanbieders alleen gepaste zorg leveren en deze zorg ook correct declareren. Eén van de ideeën is dat zorgverzekeraars samen met branche- en beroepsorganisaties onderzoeken hoe zij zorgaanbieders kunnen voorlichten over hun rol en verantwoordelijkheid wat betreft goede declaraties.
Gelet op het maatschappelijk belang van goede controles gaan zorgverzekeraars – binnen de grenzen van de Mededingingswet – intensiever samenwerken. Verzekeraars gaan de screening van zorgaanbieders gezamenlijk uitvoeren. Tevens zullen ze signalen en resultaten ten aanzien van controle met elkaar delen. Ook de bestaande samenwerking in het Kenniscentrum Fraudebeheersing zal worden geïntensiveerd.

reacties

Henk Vos / Groenhouten Verzekeringen

Als de zorgverleners onleesbare of ondefinieerbare codes hanteren is er niet uit te komen. zo zag ik in mijn zorgverbruik dat ik op 1 en dezelfde dag 2 x dezelfde behandeling ondergaan zou hebben. Dus wordt de zorgverzekeraar gealarmeerd, enkele dagen later kreeg ik een bericht dat de zorgverzekeraar de 2e behandeling binnen een termijn van 6 weken uitgevoerd had en dat die 2e zaak op 1 declaratie vermeld mag worden.
ook het hanteren van minimum bedragen is een belachelijke zaak. bij het bezoek van de huisartsenpost vond de arts het noodzakelijk dat ik naar de spoedeisende hulp gebracht moest worden. Er kwam een ambulance vanaf een afstand van pak 'm beet 500 meter en bracht mij naar de ingang van het ziekenhuis.
Kosten € 613,00 en 3,75 voor de kilometrage. Het geheel nam niet meer dan 10 minuten in beslag. Ik beoordeel het laatste als een beetje misbruik van de mogelijkheden. Volgens de zorgverzekeraar is daar niets tegen te doen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...