quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

VERZEKERDE KRIJGT ROL BIJ CONTROLE ZORGNOTA

De zorgverzekeraars starten met een breed actieprogramma om ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegen te gaan. Het actieprogramma 'Zinnige zorg, zuivere rekening' moet tevens zorgen voor correcte rekeningen. De verzekerden krijgen een rol bij het controleren van de nota's van zorgverleners.


28 augustus 2013

“De akkoorden die net voor de zomer met de minister zijn gesloten onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren zonder de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar te brengen. Ondoelmatige zorg en onjuiste declaraties zijn dan de eerste zaken die je moet aanpakken”, aldus André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland.

 

Om op korte termijn resultaten te kunnen boeken is een brede en integrale aanpak met drie prioriteiten ontwikkeld:
1. Ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegengaan. De aandacht in 2013 en 2014 richt zich in het bijzonder op de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Voor de gehele keten wordt in kaart gebracht waar mogelijke oorzaken zitten van ongepaste zorg, oneigenlijk gebruik en/of misbruik en hoe die kunnen worden aangepakt. Hierbij gaat het om onderwerpen als upcoding van declaraties, verslavingszorg en om aandoeningen als lage rugklachten en spataderen. Met name bij deze laatste twee is een hoge ‘praktijkvariatie’ aangetoond.
2. De rol van de verzekerde bij controle versterken. Zorgverzekeraars hebben het voortouw genomen om samen met de andere betrokken partijen de informatievoorziening aan de verzekerde te verbeteren. Met minister Schippers van VWS is afgesproken om verzekerden via de ‘mijn-omgeving’ bij hun verzekeraar vanaf 2014 beter te informeren en uiterlijk medio 2014 een compleet en begrijpelijk overzicht te geven van de geleverde zorg en de ontvangen declaraties (specialisme en activiteiten op de nota).
3. Bevorderen van correct declareren. Samen met zorgaanbieders gaan verzekeraars ideeën bedenken die ervoor zorgen dat alle zorgaanbieders alleen gepaste zorg leveren en deze zorg ook correct declareren. Eén van de ideeën is dat zorgverzekeraars samen met branche- en beroepsorganisaties onderzoeken hoe zij zorgaanbieders kunnen voorlichten over hun rol en verantwoordelijkheid wat betreft goede declaraties.
Gelet op het maatschappelijk belang van goede controles gaan zorgverzekeraars – binnen de grenzen van de Mededingingswet – intensiever samenwerken. Verzekeraars gaan de screening van zorgaanbieders gezamenlijk uitvoeren. Tevens zullen ze signalen en resultaten ten aanzien van controle met elkaar delen. Ook de bestaande samenwerking in het Kenniscentrum Fraudebeheersing zal worden geïntensiveerd.

reacties

Henk Vos / Groenhouten Verzekeringen

Als de zorgverleners onleesbare of ondefinieerbare codes hanteren is er niet uit te komen. zo zag ik in mijn zorgverbruik dat ik op 1 en dezelfde dag 2 x dezelfde behandeling ondergaan zou hebben. Dus wordt de zorgverzekeraar gealarmeerd, enkele dagen later kreeg ik een bericht dat de zorgverzekeraar de 2e behandeling binnen een termijn van 6 weken uitgevoerd had en dat die 2e zaak op 1 declaratie vermeld mag worden.
ook het hanteren van minimum bedragen is een belachelijke zaak. bij het bezoek van de huisartsenpost vond de arts het noodzakelijk dat ik naar de spoedeisende hulp gebracht moest worden. Er kwam een ambulance vanaf een afstand van pak 'm beet 500 meter en bracht mij naar de ingang van het ziekenhuis.
Kosten € 613,00 en 3,75 voor de kilometrage. Het geheel nam niet meer dan 10 minuten in beslag. Ik beoordeel het laatste als een beetje misbruik van de mogelijkheden. Volgens de zorgverzekeraar is daar niets tegen te doen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...