quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"PE-URENSYSTEEM VEEL EFFECTIEVER DAN PE-EXAMINERING"

De gezamenlijke intermediairorganisaties pleiten in een visiedocument opnieuw voor een ander PE-stelsel. "Een PE-urensysteem is veel effectiever dan PE-examinering", aldus Adfiz, Commissie CFD, NVF, NVGA en OvFD.
 


2 september 2013

Volgens de samenwerkende organisaties borgt een PE-urensysteem de actuele kennis beter, houdt het advies voor de consument betaalbaar, voldoet het beter aan Europese voorstellen en is het beter te bewaken qua objectiviteit en kwaliteit.

Het visiedocument leest: "Permanente Educatie (PE) betekent ‘altijd leren’. Een goed PE-stelsel behoort dan ook een prikkel te geven om actuele kennis op te doen en te onderhouden. De financiële dienstverleners moeten in staat gesteld worden om permanent op de hoogte te zijn van actuele omwikkelingen. Te voorzien is dat centraal examineren van de PE over een periode van drie jaar, door de bijbehorende procedures, alleen mogelijk is als oude kennis - en mogelijk zelfs achterhaalde kennis - getoetst wordt. Een financieel dienstverlener moet de mogelijkheid hebben om voor hem relevante onderwerpen te volgen op het moment dat die zich voordoen. Het uit andere beroepsgroepen bekende PE-urensysteem maakt dat mogelijk. Het driejaarlijkse PE-examen daarentegen zal leiden tot uitstelgedrag tot net voor het examen en zodoende niet bijdragen
aan de borging van actuele kennis.

"De financieel dienstverlener zal, als ondernemer, de kosten voor PE moeten doorberekenen aan de consument. Naast de opleidingen en trainingen die men volgt voor de eigen professionaliteit zal men examentrainingen gaan volgen omdat men zeker wil stellen dat men
slaagt.

"Het invoeren van een PE-urensysteem sluit ook beter aan bij het voorstel van de Europese toezichthouder EIOPA. De toezichthouder stelt een verplichting van een aantal aantoonbare studie-uren per periode voor.
"De samenwerkende brancheorganisaties zijn voor een objectief en kwalitatief PE-urensysteem, dat goed te bewaken en controleren is via de bijbehorende randvoorwaarden zoals: centrale accreditatie, centrale registratie en kwaliteitsbewaking en controlemogelijkheid door de toezichthouder."

Het visiedocument wordt ingezet bij de lobby tegen het periodieke PE-examen, die volop aan de gang is.

Tags: pe

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Den Haag is weer terug van reces, even stampen dus voor ze weer met reces zijn.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...