quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

BRANCHEORGANISATIES: TELEURSTELLEND DAT MINISTER PER SE VASTHOUDT AAN PE-EXAMEN

Het is teleurstellend dat de minister per se wil vasthouden aan het examen, zeker gezien het feit dat hij de noodzaak daartoe niet concreet kan of wil onderbouwen, aldus een eerste reactie van Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD op het debat in de Tweede Kamer over vakbekwaamheid (verplicht PE-examen).


9 september 2013

Wel vinden de brancheorganisies dat de Kamerleden zeer goed gehoor hebben gegeven aan de bezwaren en zorgen van de branche over het verplichte PE-examen. Volgens de brancheorganisaties hebben de Kamerleden de bezwaren en de zorgen van de branche serieus opgepakt en goede inhoudelijke argumenten aangevoerd om in twee moties te pleiten voor verbetering van het systeem in overleg met de markt. "Die moties zijn het best haalbare resultaat en bieden meerdere aanknopingspunten om tot verbetering van het systeem te komen."

Dat de minister vasthoudt aan het verplichte PE-examen noemen de brancheorganisatie teleurstellend om een aantal redenen. "Er wordt geen bewijs geleverd dat de kennis van financieel dienstverleners tekortschiet die de keuze zou kunnen rechtvaardigen. Het argument van de minister richt zich op feit dat het CDFD niet in staat is gebleken de kwaliteit van PE-programma’s goed te waarborgen. Hij meldt niet dat het CDFD hiervoor onvoldoende budget en onvoldoende bevoegdheden had. Het PE-systeem is nog niet volwassen en kan ook geen verdere vorm krijgen omdat er te weinig budget was binnen het CDFD om het goed te kunnen controleren. Daarnaast wordt het CDFD onvoldoende in staat gesteld om snel definitieve maatregelen te nemen tegen PE-instellingen die onvoldoende kwaliteit bieden, waardoor deze te lang door kunnen gaan met ondermaatse PE-programma’s."

Volgens de brancheorganisaties lijkt om die reden nu een examen ingevoerd te moeten worden, dat nog meer kosten met zich meebrengt. "Die kosten voor wettelijk verplichte opleidingseisen en examinering worden volledig op de branche afgewenteld. Als de branche die kosten volledig moet dragen, investeer dan in een werkelijk goed systeem dat meer bijdraagt aan professionalisering", aldus Adfiz, NVF, NVGA, CFD en OvFD.

reacties

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Uitstekend artikel wat bijna op onderzoeksjournalistiek lijkt .
CDFD voorzitter Olaf MCDaniel http://www.cdfd.nl/nl/p47f23f59b2c58 is trouwens ook PvdA gemeenteraadslid http://www.pvdaleiderdorp.nl/
Managing partner bij CBE. http://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/school-voelt-zich-uitgekleed-door-cbe Moeilijk verhaal ...

Corstiaan van Pelt / Financieel Consultant / Hypothecair Planner

De branche organisaties zijn teleurgesteld. Ja, maar dat kunnen ze dan alleen over zichzelf en op CDFD. De aangevoerde redenen van niet-competent zijn van CDFD zijn dus de redenen waardoor examinering wordt voorgeschreven door het ministerie! Ik zeg, examineren is prima en niet te bang zijn voor je eigen kennis. Ga uit van je eigen kracht en kennis. Des te trotser zal iedereen op zichzelf kunnen zijn, na slagen!!

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Dit soort initiatieven heeft alleen zin, als het verbond ook meedoet. Ik wil al de bovengenoemde organisaties bedanken, dat ze dit initiatief voor mij genomen hebben. Ook ben ik blij, dat ze elkaar hier gevonden hebben en gezamenlijk naar de kamer gegaan zijn. Doe dit meer, alleen dan wordt onze stem misschien iets gehoord. Iedereen mag zijn eigen zienswijze invullen, waarom het verbond niet meedoet of zich niet geroepen voelt om ons hierin te steunen.

Dennis Jellema / Acturance FD

Tot op heden is de conclusien nog steeds: NIET KAN en NIET WIL onderbouwen.

We wachten het antwoord van het Ministerie van Financien gewoon af.

Gerard Nijhuis / Nijhuis Financiële Dienstverlening Ootmarsum

Gerard Nijhuis / Nijhuis Financiële Dienstverlening
Jammer, een gemiste kans om het opleidingsniveau op een hoog peil te houden tegen een betaalbare prijs. Waarschijnlijk vergeet men in Den Haag dat ook wij last hebben van de crisis. Daarnaast ben ik wel benieuwd wanneer Den Haag de last van het toezicht neerlegt daar waar het hoort, bij de consument. Moeten wij blijvend gestraft worden voor de cowboys uit het verleden die inmiddels voor een groot deel al uit de markt vertrokken zijn....

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Dit ging om veel meer dan het PE-systeem. Met verdriet heb ik afscheid genomen van onze democratie. De macht heeft het definitief overgenomen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...