quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

DIJSSELBLOEM ONDERZOEKT VERPLICHTE OMZETTING WOEKERPOLISSEN

Minister Dijsselbloem van FInanciën gaat onderzoeken of het mogelijk is om verzekeraars te verplichten woekerpolissen om te zetten naar meer klantvriendelijke polissen.


11 september 2013

Dit zei Jeroen Dijsselbloem tijdens een vergadering van de Commissie Financiën over het flankerend beleid voor beleggingsverzekeringen. Hij reageerde op een voorstel van VEH. Volgens NIco Stolwijk van VEH kun je nu eenmaal niet van consumenten verwachten dat ze zelf actie ondernemen om een adviseur in de arm te nemen die de polis moet gaan omzetten. Volgens Stolwijk moeten verzekeraars daarom verplicht worden om de woekerpolissen om te zetten. Dijsselbloem gaat deze optie samen met verzekeraars verkennen, ook al zijn er volgens hem nog wel wat juridische valkuilen.

VVD en D66 hebben bedenkingen bij het voorstel. Zij zijn bang dat verzekeraars met alternatieve producten komen die ook niet bij de consument passen. ZIj pleiten daarom voor persoonlijk advies. 

reacties

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Veel van de bestaande producten zijn in het verleden gesloten vanuit een fiscale motivatie zonder een duidelijk doel. Inmiddels zijn er vanuit wet- en regelgeving veel van deze voordelen verdwenen en veelal is er in het leven van de klant ook het nodige veranderd sinds het aangaan van het product. Zijn we er dan met het vervangen van bestaande producten voor producten met betere kostenstructuren? Net als de VVD en D66 geloof ik niet dat een verplichte omzetting naar een beter product of aanpassen van de voorwaarden een duurzame oplossing voor het woekerpolisdossier gerealiseerd zal worden.

De enige oplossing zie ik door in een persoonlijk gesprek met de consument opnieuw de wensen en doelstellingen in kaart te brengen waarbij er getoetst wordt of het product nog wel aansluit en wat eventuele alternatieven zijn. Hierbij is het prettig dat er geen fiscale belemmeringen zijn om producten voortijdig te beëindigen en om ze eventueel af te lossen op de hypotheek of overige persoonlijke verplichtingen. Hierin zie ik een rol voor de overheid weggelegd. Net als Nico is het mijn ervaring dat de consument zelf niet de moeite neemt om in beweging te komen met als gevolg dat er nog lang geen oplossing komt voor het woekerpolisdossier.

De enige oplossing zie ik wanneer het initiatief vanuit een onafhankelijk adviseur komt. Daarbij lopen we direct tegen een volgende uitdaging aan en dat is de financierbaarheid. Het animo vanuit onafhankelijk adviseurs is momenteel niet bijzonder groot om ‘hersteladvies’ gratis te verrichten. En wanneer we de adviseur de consument al geld in rekening mag brengen is mijn ervaring dat deze niet bereid is om enkele honderden euro’s vanuit de eigen middelen te investeren in een onderzoek naar alternatieven.

Met een beetje goede wil om buiten de bestaande structuren te willen denken kan er eenvoudig een financieel belang bij de onafhankelijk financieel adviseur worden gecreëerd waarmee er binnen afzienbare tijd definitief een streep onder het woekerpolisdossier wordt gezet. Nu nog mensen vinden die hiertoe bereid zijn.

Dennis Jellema / Acturance FD

Het massaal in eenheidsworst omzetten van woekerpolissen gaat volkomen voorbij aan het klantbelang. Zoals Ozewald als schreef is de enige oplossing een op maat gesneden gesprek met de klant. Als je dan zo het klantbelang voorop wil zetten als Minister dan zou je je ook hard kunnen opstellen en met de partijen een oplossing gaan zoeken. Maar als grootaandeelhouder van vele Woekerpolissen snap ik de houding van de Overheid ook wel weer.

Al met al loopt dit dossier al vanaf 2007 heeft de AFM ooit eens maatmensen berekend, heeft het KiFID een norm vastgesteld en zijn burgers verder volkomen in de kou gezet in dit dossier. Inmiddels hebben we al vele uitspraken van rechters gehad welke in het voordeel van de consument waren en Nog steeds houden aanbieders vast aan de Wabeke norm, welke ze met die 2 Flutstichtingen Woekerpolisclaim en VerliesPolis zijn overeengekomen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...