quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"ADVISEURS MOETEN MEER VAN EIGEN KRACHT UITGAAN"

“De sector is altijd sterk geweest in het verzet tegen veranderingen. Hoogste tijd om van eigen kracht uit te gaan en de trots op het eigen vak uit te dragen naar klanten en medewerkers”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius tijdens de Actualiteitenbijeenkomst van VVP en Bureau D&O op 12 september in Hoevelaken.


13 september 2013

Oosterbaan Martinius zei het onbegrijpelijk te vinden dat onze sector een verzoek van de samenleving om een bewijs van deskundigheid te leveren naast zich neerlegt. Sterker nog, het kost geen moeite om tegen dit verzoek 10.000 handtekeningen te verzamelen. “Ook is onze sector jarenlang bezig geweest met een strijd rondom de CAR-notitie. In een tijd waarin de samenleving, de sector, de techniek, de consument en het adviseurschap drastisch verandert is het de hoogste tijd om van eigen kracht uit te gaan en de samenwerking te zoeken om de klant zo optimaal mogelijk te bedienen. Eerder vroeg dan laat zal er een platform komen per burger met alle relevante informatie voor financiële huishoudens, krijgt ieder huishouden een persoonlijke toegangscode tot alle financiële instellingen en data en zal de klant bepalen wie bij welke informatie mag komen. Adviseurs zullen hoe dan ook moeten zorgen dat zij dan ook aangesloten zijn. De nieuwe adviseur is niet langer verbonden met producten maar met mensen, is niet meer gericht op de werving van nieuwe klanten maar op optimalisering van de bediening van bestaande klanten en gaat alleen nog voor langjarige relaties. Adviseurs dienen ervan overtuigd te zijn dat consumenten meer dan ooit behoefte hebben aan hun advies, zullen veel meer trots moeten zijn op hun eigen vak en die trots ook moeten uitstralen naar klanten en medewerkers. En adviseurs zullen samen met aanbieders moeten kijken hoe de klant nog beter kan worden bediend. Want aanbieders en adviseurs kunnen ook in de nieuwe financiële wereld niet zonder elkaar.”
Doelstelling van de actualiteitendag was het bieden van een marktupdate, zodat de aanwezige 140 adviseurs in één middag weer helemaal bij waren. Die belofte werd ruimschoots waargemaakt. De dag begon met een debat over actuele ontwikkelingen met een viertal business partners van het intermediair, die deze middag mede mogelijk maakten. Dit waren: Armand Baas Becking (Dela), Marcel Moons (De Goudse), Hidde Coebergh (ING Exellent) en Cas Verhage (NH1816). Daarnaast waren er een viertal workshops, gegeven door de vakexperts Martin Gast (pensioen), Johan Kelder (eigen risico ZW en WGA), Anita Hol-Bubeck (werkgeversaansprakelijkheid) en Jerry Aarts (regelgeving eigen woning). Dit zijn ook de auteurs van het PE-katern in VVP dat need to know PE-informatie bevat voor alle adviseurs.
Aan het eind van de middag hield Hans Ludo van Mierlo, de initiatiefnemer van de beroepsverklaring, een gloedvol betoog over het waarom van de eed en het belang ervan. VVP-hoofdredacteur Willem Vreeswijk, die begin 2008 al pleitte voor de invoering van een beroepsverklaring, nam vervolgens de collectieve eed af bij zo’n honderd adviseurs.
 

reacties

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Het zou goed zijn, als die 10.000 handtekeningenhouders zich nu massaal bij CFD aansluiten. Het moet voor hun toch niet moeilijk zijn om € 25,-- per jaar te betalen. Baat het niet, dan schaadt het ook niet. Dhr. Oosterbaan Martinius moet onze beroepsgroep zo langzamerhand toch ook wel kennen. Dan weet hij, dat het gros van onze beroepsgroep geen bezwaar heeft tegen maandelijkse PE updates o.i.d. met de daarbij behorende toetsen. Dit mag wat tijd en geld kosten. Het bezwaar is tegen examens, waar je zaken moet leren voor het examen, die in de loop van de geldigheidsduur al lang weer verouderd zijn. P.S. Wij en de klanten weten wel, dat wij een mooi beroep hebben. Het wordt hoog tijd, dat onze partners in business dit ook gaan begrijpen en stoppen met het plegen van kannibalisme in hun eigen portefeuilles.

Kees Bergman / Kees Bergman Verzekeringen Hypotheken Pensioenen

Even een kleine rectificatie. Ik heb gegoogled commissie CFD. Het is geen € 25, -- per jaar maar minimaal € 10,-- per maand. Dit is gezien de goede intentie hoe deze commissie bezig is, en hun inzet, nog steeds geen onoverkomelijk bedrag. Je mag veel meer per maand doneren. Ik heb de daad bij het woord gevoegd en mij heden aangemeld voor € 10,-- per maand.

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Dit ben ik helemaal eens met Jurjen: "In een tijd waarin de samenleving, de sector, de techniek, de consument en het adviseurschap drastisch verandert is het de hoogste tijd om van eigen kracht uit te gaan en de samenwerking te zoeken om de klant zo optimaal mogelijk te bedienen. Eerder vroeg dan laat zal er een platform komen per burger met alle relevante informatie voor financiële huishoudens, krijgt ieder huishouden een persoonlijke toegangscode tot alle financiële instellingen en data en zal de klant bepalen wie bij welke informatie mag komen. Adviseurs zullen hoe dan ook moeten zorgen dat zij dan ook aangesloten zijn. De nieuwe adviseur is niet langer verbonden met producten maar met mensen"
Verder zal hij de 'geldadviesdienst' bedoelen waar u niets in te brengen heeft behalve lege briefjes. (en geld).
De andere optie is www.uwgeldwinkel.nl, we zijn hard aan het werk, neem gerust contact op.

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Ik realiseer me terdege, dat wij vandaag met een totaal andere consument te doen hebben dan een jaar of tien geleden. En ik besef ook dat meeveranderen niet voor iedere adviseur even gemakkelijk zal zijn.
Maar om nu te stellen dat de hedendaagse consument een totaal andere adviseur zoekt dan voorheen is mij iets te kort door de bocht.
Voor mij spelen twee zaken een maatgevende rol
1. Wanneer ik voor iemand werk, zal die mijn uren moeten betalen. Dat geldt voor de aanbieder net zo goed als voor de consument. Ik begrijp niet, en kan er geen enkele logica in ontdekken, dat aanbieders vrijgesteld moeten zijn voor de werkzaamheden die wij voor hen verrichten. Ik zou naast CAR (consumer agreed renumeration) ook een extra kreet willen toevoegen: SOP: Stakeholders Obligation to Pay for the work I have done.
2. Ik hoor zo ontzettend vaak dat dit is wat de consument wil. Maar heeft iemand dit eigenlijk al eens aan die consuemnt gevraagd? Wordt hier niet iets nagepraat?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...