quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"ADVIES KRIJGT NIEUWE, VAAK HYBRIDE VORMEN"

"Advies blijft onverminderd waardevol, maar wel in nieuwe, vaak hybride vormen. Adviseurs doen er goed aan rekening te houden met deze verandering en hun businessmodel hier snel op aan te passen." Dat stelt Jan-Pieter van der Helm (IG&H) op www.dewaardevanadvies.nl van Avéro Achmea.


24 september 2013

Van der Helm: "Uit onze onderzoeken komt zeer duidelijk naar voren dat de consument zich steeds bewuster wordt van de waarde van advies. Hij ziet dat het geld kost en verwacht hier een duidelijk dienstenpakket voor. En hij wil keuzemogelijkheden. Geen one-size-fits-all, maar de mogelijkheid om zaken zelf te kunnen doen als hij daarmee kosten kan besparen. Wanneer de consument de keus krijgt bij hypotheekadvies, kiest nog maar 12 procent voor een volledig advies. Ruim een derde kiest voor een advies waarbij hij een aantal zaken zelf doet en bijna de helft zou het liefst zoveel mogelijk zelf doen om daarmee kosten te besparen. Bijkomend voordeel is dat de consument veel meer betrokken is bij het advies en het financiële product dat hij of zij aanschaft."

Klik HIER voor de hele column.

Tags: ig&h / advies

MEER LAATSTE NIEUWS

Volg VVP op twitter via: www.twitter.com/vvpvandaag

reacties

Gert-Jan de Bekker / Vrijdag & De Bekker

wat voor een vreemd onderzoek. Ik ben nog nooit een client tegengekomen die niet voor 100% advies wil hebben. Mensen kiezen voor gemak en vertrouwen en willen niet zelf gaan prutsen.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Ik sluit me graag aan bij de bevinding van de heer Van der Helm dat het een voordeel is dat de consument veel meer betrokken is bij het advies en de totstandkoming van een financieel product.
Ik zou nog wel een stap verder willen gaan en beweren dat het een achterhaalde gedachte is dat het de rol van de financieel adviseur is om zijn klanten volledig te moeten ontzorgen. Is dit niet een drogreden om klanten afhankelijk te willen maken van de eigen dienstverlening? Een goede reden om het onderhoudsabonnement te verkopen of de doorlopende provisie te kunnen verantwoorden?
Mensen zijn prima in staat hun eigen verantwoordelijkheden te nemen en zou het niet veel mooier zijn dat het de rol van de financieel adviseur is om mensen hiermee te helpen?
Hierdoor wordt de betrokkenheid van de klant nog verder gestimuleerd. Het is mijn ervaring dat door mijn klanten op te leiden ze niet alleen veel beter in staat zijn te bepalen welke verantwoordelijkheid ze zelf kunnen en willen dragen maar ook veel beter weten wanneer er behoefte is aan mijn hulp.

Thomas van Duin / Gebr Van Duin te Capelle a/d IJssel

@ozewald Ik weet niet wat het gemiddelde niveau van uw klanten is, maar ik heb er zat die zelf helemaal niets willen doen, gewoon omdat ze het te ingewikkeld vinden. Ook zijn er genoeg die er gewoon geen tijd of zin in hebben.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Thomas. Het gemiddelde niveau van mijn klanten is heel divers. Van LBO tot WO. Mijn ervaring is dat dit geen enkele rol speelt in de bereidheid en/of de mogelijkheid om zelf werkzaamheden te verrichten. Wel is er verschil in de mate van de benodigde kennisoverdracht om hen tot zelfstandig handelen in staat te stellen. Juist door klanten te helpen met het verwerven van inzicht in hun opties en mogelijke gevolgen hiervan zijn ze veel beter in staat om te bepalen of en in welke mate ze eigen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.
Indien mensen niet de volledige verantwoordelijkheid willen dragen is het vervolgens aan hun om te bepalen of ze bereid zijn te investeren in het uitbesteden ervan. Ik heb er derhalve geen enkele moeite mee om op verschillende niveaus te faciliteren.

Thomas van Duin / Gebr Van Duin te Capelle a/d IJssel

@ ozewald Met uw genuanceerd reactie kan ik het wel eens zijn.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Ozewald, van productverkoper (PV) naar financieel adviseur (FA) naar financiële coach (FC). Afhankelijk van welke fase je zit als intermediair heb je daar je mening over. Hoe zou de verdeling over onze branche momenteel zijn?

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Jeffrey. Ik kan bij de beantwoording van deze vraag alleen uitgaan van mijn persoonlijke ervaring met het begeleiden van collega's in hun transitie naar financiële coach. De term productverkoper wil ik niet meer gebruiken want ik denk dat de collega's die alleen maar gaan voor de snelle handel inmiddels nagenoeg verdwenen zijn. Wel merk ik dat veel collega's hun dienstverlening nog vanuit een product benaderen hetgeen logisch is aangezien dit decennialang de enige werkwijze is geweest. Het zal echter steeds moeilijker worden om als 'productbemiddelaar' van betekenis te kunnen blijven en een gezond businessmodel te voeren.

Door een meer integrale benadering te hanteren zal de 'financieel adviseur' meer betekenis kunnen toevoegen en derhalve meer mogelijkheden vinden om hiervoor beloond te worden. Ik zie steeds meer collega's deze benadering kiezen waarbij het contactmoment veelal nog wel productgerelateerd is. De uitdaging voor de financieel adviseur zit hem er met name in om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Mijn ervaring is dat de klant doorgaans verwacht dat het opstellen van een financieel plan hem een bepaald financieel voordeel oplevert hetgeen veelal op voorhand niet is in te schatten en dikwijls ook niet te realiseren is.

De meeste toegevoegde waarde kan een financiële coach bieden omdat de contacten voornamelijk event-gedreven zijn. Events zijn altijd van grote waarde voor diegene die het aangaat. Het is mijn ervaring dat ondersteuning hierbij dan ook als veel waardevoller wordt ervaren als het opstellen van een financieel plan of de bemiddeling in een product.

Dit maakt dat de financiële coach enkele voordelen kent ten opzichte van de 'bemiddelaar' en de 'financieel adviseur':
- meer voldoening: door echt van betekenis te kunnen zijn geeft voldoening;
- meer rust in de werkzaamheden: financial life planning is veel minder ad hoc omdat het hier doorgaans langere trajecten betreft waarbij snelheid een minder belangrijke rol speelt;
- de regelgeving vanuit de AFM voelt als minder belastend doordat financial life planning alleen vanuit een integrale benadering mogelijk is waarbij het vanzelfsprekend is dat alle thema's die nodig zijn voor een volledig AFM-Proof dossier worden doorgenomen;
- beter advies: een financieel, fiscaal en product optimale oplossing hoeft niet altijd het beste te zijn voor de klant;
- grotere klantbetrokkenheid: klant is eerder bereid tijd en geld in het traject te steken;
- betere klantenbinding: mond tot mond reclame werkt beter en mensen voelen een grotere band met de adviseur
- verbetering continuïteit begeleiding: mensen die een traject met je hebben doorlopen zullen je eerder betrekken bij toekomstige events;
- beter verdienmodel: De consument is eerder bereid om in een event-gedreven begeleiding te investeren en de inkomsten zijn niet langer afhankelijk van het al dan niet tot stand komen van een financieel product.

Van het aantal collega's dat inmiddels echt als financiële coach / financial life planner actief is kan ik helaas geen inschatting maken. Het zijn er in mijn ogen echter veel te weinig.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...