quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLISVRIJ: ZELF JE BELEGGINGSPOLIS ONTWOEKEREN

“Met het online stappenplan WoekerpolisVrij besparen bezitters van een woekerpolis gemiddeld 10.000 euro.” Aldus initiatiefnemer Hubrien Meijaard (Financieel Advies 2.0, Culemborg) bij de lancering van WoekerpolisVrij, een online e-learning stappenplan waarmee de klant zelf zijn beleggingspolis ontwoekert.

 


9 november 2013

Meijaard: “WoekerpolisVrij leert de consument met begrijpelijke informatie, verhelderende filmpjes en handige tips, hoe hij zijn te dure beleggingsverzekering zelf kan omzetten naar een gelijkwaardig maar veel goedkoper product. In zeven stappen kan iedereen met een beleggingsverzekering zichzelf ontwoekeren. De consument kan wel terugvallen op een helpdesk. Als hij wil, kan hij ook de hulp van een adviseur inroepen.”

In het laatste geval verwijst WoekerpolisVrij naar Advieskeuze.nl, waar de consument die geen adviseur (meer) heeft zelf een adviseur uitzoekt. Er vindt dus geen sturing plaats. Meijaard benadrukt ook dat WoekerpolisVrij geen leadgenerator is.

Adviseurs kunnen er volgens hem wel hun voordeel mee doen: “Met dit stappenplan zijn klanten die voor hersteladvies komen, beter voorbereid. Het advies wordt er efficiënter van. Ook is WoekerpolisVrij een hulpmiddel om met de klant een nieuw adviestraject aan te gaan.”

WoekerpolisVrij is volledig onafhankelijk. De opvolger van de huidige polis kiest de consument zelf, aan de hand van het stappenplan en diverse rekenmodules van MoneyView.

De consument betaalt voor het stappenplan 79, 89 of 139 euro alnaargelang het aantal polissen dat hij ontwoekert (bedragen inclusief btw). Volgens Meijaard zijn er heel veel huishoudens met drie tot tien woekerpolissen.

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Heb afgelopen vrijdag het webinar gevolgd van de introductie van woekerpolisvrij. Hubrien en zijn team hebben hiermee een gat in de markt gevuld. Zeer mooi voor de actieve consument die niet wordt geholpen (of niet geholpen wil worden) door zijn directe aanbieder of intermediair. Veel succes met deze nieuwe woekerpolis innovatie.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...