quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

BAARSMA: "HYPOTHEEKRENTEAFTREK VERSNELD AFBOUWEN"

De hypotheekrenteaftrek moet in versneld tempo worden afgebouwd. Dat zegt Barbara Baarsma, directeur van onderzoeksbureau SEO en hoogleraar aan de UvA, in het nieuwe NVMagazine.

 


8 oktober 2013

 

Baarsma: “De aftrek verstoort de woningmarkt en de arbeidsmarkt. In die context bezien is een afbouw van dertig jaar veel te langzaam. Dat moet sneller. Daarbij is het belangrijk dat niet alleen mensen die nu een woning kopen, maar ook de huidige woningbezitters met die versnelde afschaffing te maken zouden moeten krijgen. Want alleen daarmee komt een substantieel bedrag vrij. Vraag is vervolgens: Wat doe je als overheid met dat geld? Stop je dat in de schatkist om het begrotingstekort te beperken, of gebruik je het om het groeivermogen van de economie te vergroten? Als econoom zeg ik: gebruik dat geld om de marginale belastingtarieven te verlagen. Want hoe lager de marginale tarieven, des te beter is dat voor de economische groei.”

“Destijds wilde de politiek niet aan een beperking van de hypotheekrenteaftrek, de bomen groeiden toen nog tot in de hemel. Men was ook bang dat kiezers dat niet zouden accepteren. De meeste politieke partijen waren ertegen. Dat is jammer en een gemiste kans geweest. Nu is dat afschaffen van de hypotheekrenteaftrek inderdaad niet het ideale moment. Maar ik zeg: beter laat dan nooit, doe het nu wel.

“De angst is dat dit onrust brengt op korte termijn. Maar iedereen is het erover eens dat beperking van de aftrek op lange termijn wel goed uitwerkt. Ik denk dat een deel van de verwachtingen die mensen hebben over dat de hypotheekrenteaftrek sneller dan dertig jaar wordt afgebouwd al is verdisconteerd in de huizenprijzen. En ja, er zal heus nog wel een extra effect zijn. Toch kun je die beter nu in korte tijd – zeg acht of twaalf jaar, twee of drie kabinetsperiodes – afbouwen, dan het uitsmeren over dertig jaar. We moeten nu dingen doen om goed uit de crisis te komen."

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Daar gaan we weer......... Ik dacht dat er toch inmiddels consensus was onder economen dat een integrale aanpak (HRA, huur, belastingen, etc.) de enige route is naar afschaffing.

Leo Tol / Uwgeldwinkel.nl

Stelling: "De universiteit van Amsterdam verstoort de woningmarkt en de arbeidsmarkt'.

Dennis Jellema / Acturance FD

Ik dacht dat Mevrouw Baarsma iets met economie deed. Wellicht nog een keer het stuk studiemateriaal doorlezen over de gevolgen van zgn. prominente personen die iets roepen, in combinatie met de gevolgen van vertrouwen in het een economisch stelsel.

Makkelijk is natuurlijk wel dat ze met haar onderzoeksbureau SEO nu de gevolgen kan meten wat dit geroeptoeter tot stand heeft gebracht.

Barbara, zou je die uitkomsten hier ook willen delen?

Alvast bedankt.

Ben Clermonts / Breedijk & Biesenbeek

Beste Barbara,
vanuit de starter redenerend kan ik me dat voorstellen, echter als je nu al 15 jaar in een koophuis woont, kun je met jouw maatregel beter in de huidige woning blijven wonen, om de nieuwe strengere regels te ontwijken. Dus zet je met deze maatregel de woningmarkt nog meer op slot. Een huis kopen wordt dan bereikbaar voor een steeds kleinere groep, wat ook weer effect heeft op de waarde van de woningen (minder vraag). Kortom, het positieve van deze maatregel zie ik niet. Wellicht dat de hoogte van het belastingpercentage waartegen de hypotheekrente teruggevraagd kan worden, naar een vast percentage teruggebracht worden, zeg 35%. Dan is die versnelde afbouw helemaal niet nodig. Succes

René Eggebeen / Eggebeen Hypotheken en Verzekeringen

Wat is het toch met die zogenaamde specialisten. Vooral onrust maken in de huidige markt waarin vertrouwen tot het nulpunt is gekomen. Stop eens met die domme voorstellen en zorg eerst eens voor rust in de markt! Heel wat gezinnen worden de dupe hiervan.

Roger Offermans / TRIADE Hypotheken - Verzekeringen BV

Altijd een leuk idee: HRA snel afbouwen en de belastingtarieven omlaag. In theorie mooi, maar neem me niet kwalijk dat ik de overheid totaal niet meer vertrouw en verwacht dat de belastingdruk met linksom- of rechtsom-maatregelen binnen no-time weer op het oude niveau zit. En dan zónder HRA.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...