quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

DNB: "PROVISIEVERBOD GOED GELAND"

Gekeken vanuit de bedrijfsvoering, solvabiliteit en strategie zijn verzekeraars over het algemeen voldoende ingespeeld op het provisieverbod. Deze conclusie trekt DNB na een verkennend onderzoek bij een aantal verzekeraars naar de impact van het provisieverbod.


8 oktober 2013

Sinds begin dit jaar mogen verzekeraars geen provisie meer betalen aan intermediairs bij complexe financiële producten. "Deze maatregel heeft grote gevolgen voor de relatie tussen intermediairs en verzekeraars', zegt projectleider Evert van der Weide. 'Dit was voor ons aanleiding om de impact van het verbod te bekijken. Daarbij is gekozen voor gesprekken met verzekeraars en koepelorganisaties.'"

Het provisieverbod heeft vele raakvlakken met het gedragstoezicht van de AFM. "We hebben daarom bij dit verkennend onderzoek samen met de AFM opgetrokken", aldus Van der Weide. Voor de AFM is het echter nu nog te vroeg om conclusies te trekken omdat de relatie tussen verzekeraars en tussenpersonen in de gewijzigde omstandigheden nog in ontwikkeling is.
Bij het onderzoek is aandacht besteed aan de gevolgen van het provisieverbod op de bedrijfsvoering, de solvabiliteit en de strategie. Van der Weide: "Bij de bedrijfsvoering zien we dat verzekeraars meer direct contact onderhouden met de consument."
Volgens Van der Weide hebben verzekeraars zich goed voorbereid op de financiële risico’s van het provisieverbod. "Soms hadden tussenpersonen leningen lopen of een rekening-courant bij een verzekeraar. Verzekeraars hebben de omvang van deze financiering aan tussenpersonen veelal afgebouwd. Hierdoor is het risico dat de verzekeraar loopt als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement, gereduceerd en beheersbaar geworden."
"Provisie was voorheen een belangrijk middel om tussenpersonen aan verzekeraars te binden. Nu moeten verzekeraars op zoek naar andere wegen om hun producten te verkopen", zegt Van der Weide. "Sommige verzekeraars kiezen voor een multi-channelstrategie terwijl andere zich concentreren op één verkoopkanaal. Verder zijn verzekeraars zich ervan bewust dat operational excellence aan belang heeft gewonnen. Anders gezegd, zij weten dat voor intermediairs sinds het provisieverbod de administratieve nauwkeurigheid en snelheid waarmee de verzekeraar op hun informatieverzoeken reageert, belangrijke criteria zijn geworden bij de keuze voor een verzekeraar."
Van der Weide geeft aan dat de uitkomsten van het onderzoek voor DNB geen aanleiding vormen om alle verzekeraars nog eens apart over dit onderwerp te bevragen. 'Dat betekent niet dat we het onderwerp uit het oog verliezen. Het zal bij de reguliere toezichtgesprekken een terugkerend agendapunt zijn."

 

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Dit operational excellence zou tot gevolg moeten hebben dat de administratieve werkdruk bij intermediairs aanmerkelijk is afgenomen. Ik ben benieuwd of er collega's zijn die dat zo ervaren?

Ingrid Kolle / Finantheek

De vlag ging bij ons uit op 1 januari 2013, omdat wij als "mama/papa kantoor" ook mee konden gaan tellen bij bv. hypotheekadvisering etc.
2012 gebruikt om de servicekosten goed in kaart te brengen en te ontwikkelen De gehele administratie loopt via Factua, ideaal. Maar wel grappig dat dit onderzoek bij de verzekeraars gebeurd terwijl de tussenpersoon het moet uitvoeren, lijkt mij een verkeerd onderzoek.

Rien Eyzenga / Eyzenga Risicobeheer BV

Zo ontzettend jammer dat ook nu weer alle credits voor het nieuwe provisiestelsel gaan richting aanbieders. Terwijl wij het toch zijn, die de prestatie hebben geleverd.
We doen het hartstikke goed. Alleen niemand lijkt dat te weten of te beseffen.
Wat is er nou toch zo ontzettend mis met de manier waarop wij onszelf, als beroepsgroep, naar de markt toe presenteren?

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Onder de solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin zij in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Of provisie op zogenoemde complexe producten een directe relatie hiermee heeft om een goede landing van het provisieverbod mogelijk te maken is hoogst onwaarschijnlijk. Provisies worden immers geboekt als kosten via de Algemene Verlies en Winstrekening. Heel simpel door bijvoorbeeld de boeking: Uitbetaalde Provisie Aan Bank.

Wat tussenpersonen verzekeraars gedaan hebben om het provisieverbod goed te kunnen laten landen is drastisch hun personeelsbestand te laten afnemen, kortom gewoon inkrimpen omdat regulier (eerder) te verwachten omzetten en winsten niet meer zullen worden gehaald.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...