quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

NEUTRALIS: ABN AMRO ONTWIJKT ONZE VRAGEN

"Helaas beantwoordt ABN Amro onze vragen slechts gedeeltelijk of ontwijkt ze volledig. Als gevolg hiervan hebben wij een nieuwe brief met vragen opgesteld", aldus Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij van Neutralis, die eerder al stelling namen tegen de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door ABN Amro.

 


9 oktober 2013

Neutralis liet medio september ABN Amro weten het niet eens te zijn met de eenzijdige opzegging van de samenwerking aangezien er nog onduidelijkheden zijn omtrent de mogelijk nadelige gevolgen voor de klant. Neutralis stelde ABN Amro hier dan ook een aantal vragen over. Inmiddels heeft de bank gereageerd, maar niet naar tevredenheid van Neutralis, die vindt dat of vragen niet beantwoord worden of worden ontweken."Door de communicatie publiekelijk te voeren hoopt Neutralis dat dit bijdraagt aan de discussie over: de nieuwe rol van aanbieders, bemiddelaars en adviseurs; de verdeling en invulling van de zorgplicht; het waarborgen van de belangen van de consument."

Belangrijke vraag die Neutralis beantwoord wil zien: waarom is volgens ABN Amro een beëindiging van de samenwerking in het belang van de relaties van Neutralis? Lees HIER de hele brief.

reacties

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

De samenwerkingsovereenkomst met ons kantoor (sub agentschap via DAK) is door ABN-AMRO Bank in 2010 beëindigd op basis van "u brengt inmiddels te weinig productie". Daar hadden wij toen ook goede reden voor ..... de productvoorwaarden en de prijs waren niet marktconform. Nu willen we voor onze klanten met een ABN-AMRO hypotheek - aangegaan in 2005 t/m 2008 - onderhoud kunnen plegen, echter de bank weigert de aanstelling vrij te geven voor beheer. Ook is het voor ons niet mogelijk om een nieuwe aanvraag (voor beheer en/of advies) te regelen bij ABN-AMRO Bank. Men beargumenteert nu: "jullie hebben al ooit een aanstelling gehad" In de ondertoon van de brief van Neutralis valt af te leiden dat ABN-AMRO Bank niet handelt in het belang van de klant/consument ...... ik deel deze mening.

Robert Willems / Riksen & Willems Financiele Adviseurs

Beste Ozewald, ik ben razend benieuwd naar de antwoorden welke ABN AMRO Bank op de gestelde vragen gaat geven. Het lijkt erop dat men bij de bank de leidraden van de AFM niet kent. Ook is de bank niet genegen om op een zakelijke en prudente wijze om te gaan met een groep businesspartners. Ik kan me niet voorstellen dat men op deze wijze denk te kunnen handelen. Volg het met warme belangstelling in het belang van de consument.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Inmiddels hebben we heel veel positieve reacties mogen ontvangen op onze oproep aan de ABN AMRO om duidelijkheid te verschaffen over de gevolgen van de beëindiging voor onze gemeenschappelijke relaties. Het spijt mij bijzonder dat de mensen van ABN AMRO niet hebben gekozen voor de dialoog maar zich hebben beperkt tot het versturen van een opzegbrief. Ik geloof dat met het klantbelang als gemeenschappelijke deler en de bereidheid tot het voeren van een open dialoog we tot een prima rolverdeling kunnen komen. Maar dan niet alleen voor Neutralis maar ook voor al onze collega's.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Linksboven stond recent nog een quote van de onvolprezen J.O.M. over het zakendoen van aanbieders met minder bona fide adviseurs. Dat strijkt mij wat tegen de veren in vanwege de suggestie dat de adviseurs waarmee de aanbieder geen zaken wil doen, niet zo bona fide zouden zijn. Dat gevoel krijg je ook steeds bij Obvion, ergerniswekkend.Ik snap dat het wel niet zo bedoeld zal zijn maar toch. Ondanks dat ik nu ernstig wordt afgeleid door de dichtregels van de heer Doctors van Leeuwen wil ik een anekdote kwijt: enige tijd geleden zegde een niet onbekende NL grootbank de samenwerking met ons op. Niet vanwege de productie, dat spreekt voor zich: het ging om de kwalitatieve samenwerking! Nu stapt hier vanmorgen een relatie binnen, die wij enige tijd geleden hebben verteld dat hij geen hypotheek kon krijgen vanwege een fors DK. U voelt 'm al aankomen: meneer is de trotse bezitter van een eigen woning geworden, met een hypotheek van bank voornoemd. Verdorie, heb ik mij een kans laten ontglippen? Nee hoor, bij nader inzien staat in de offerte keurig vermeld dat de DK's moeten zijn afgelost bij passeren, en wel uit eigen middelen. Op een of andere goocheme manier is er iets geritseld, de woning is nu aangekocht en het DK loopt er fris en fruitig naast. Relatie weet niets te melden over eventuele eigen middelen, wel waren er enige veranderingen nodig in zijn DK. Kijk, nu begrijp ik tenminste wat op de hoogte van werkwijze en processen inhoudt voor deze bank. Die begrijpt dat iemand met een DK van tienduizenden euro's gewoon een huisje wil kopen, en dat DK dan wel even inlost. Ik ben gewoon te onhandig dat is 't.

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Dag Albert. Volgens mij gaat het erom dat wij voor mensen van betekenis zijn. Als onafhankelijk adviseur betekent dit soms ook dat we mensen nee moeten verkopen omdat iets gewoonweg niet verantwoord is. Dan is het de kunst om mensen te helpen met het verkrijgen van inzicht zodat ze zelf kunnen beredeneren wat goed en wat niet goed voor ze is.

In jouw casus wil ik niet goedpraten wat de bankadviseur heeft gedaan maar ik kan me de druk voorstellen die bij zo’n man of vrouw ligt. Net als een onafhankelijk adviseur moet de bankadviseur de adviesfee voor zijn dienstverlening verantwoorden. Door het ontbreken van de onafhankelijkheid zal een gebonden adviseur in tegenstelling tot de onafhankelijk adviseur de nadruk leggen op productrealisatie.
Daarnaast zal de bank als aanbieder van diens adviseur verwachten dat er producten worden verkocht hetgeen uiteindelijk het belangrijkste bestaansrecht is van het gebonden distributiekanaal. Met de vele ontslagrondes in het achterhoofd zal de druk op de bankmedewerker voor het behoud van diens baan en zekerheden aanzienlijk zijn. Dat een aanbieder deze druk ook graag op het onafhankelijke distributiekanaal wil uitoefenen en dit doormiddel van een ‘structurele samenwerking’ wenst af te dwingen is dan ook begrijpelijk.

Het is vervolgens aan ieder om te bepalen of en in welke mate deze sturing gewenst is. Voor mij is deze grens helder en ben ik op geen enkele wijze bereid mijn adviesvrijheid op te geven. Dit is het belangrijkste onderscheid tussen onafhankelijk en gebonden. Door mijn onafhankelijkheid ben ik in staat mijn relatie echte kwaliteit te leveren welke in mijn ogen waardevoller is dan de bekendheid met de producten en processen van een aanbieder.

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

@Ozewald Zoals je reageerde naar Albert, mogen we toch aannemen dat het juist goed is dat ABN-Amro de samenwerking met je heeft opgezegd..... geen enkele binding meer en dus 100% adviesvrij !!

Ozewald Wanrooij / Neutralis

@Peter. Ik ben persoonlijk helemaal geen voorstander van samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders waarin over en weer verplichtingen worden overeengekomen. Met een duidelijke rolverdeling tussen aanbieder, bemiddelaar, adviseur en klant zou dit volgens mij ook helemaal niet nodig zijn.
Voor mij is het belangrijk dat mijn relaties geen nadelige gevolgen van de beëindiging van de samenwerking ervaren. Wanneer ik samen met mijn relaties toegang behoud tot dezelfde informatie waarover ik nu kan beschikken en dat er zonder extra kosten of inspanning mutaties en verhogingen kunnen worden gerealiseerd heeft een samenwerkingsovereenkomst geen toegevoegde waarde. Zolang ABN AMRO hierover geen duidelijkheid biedt kan ik in het belang van mijn relaties niet akkoord gaan met de beëindiging.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...