quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

VKG HELPT ADVISEUR BIJ HERSTELADVIES

VKG helpt adviseurs bij het verplichte hersteladvies inzake beleggingsverzekeringen. De aangesloten kantoren krijgen korting op de software van BeleggingsPolisCheck en kunnen desgewenst polisanalyses laten verzorgen door VKG.
 


18 oktober 2013

“We merkten dat veel van onze relaties aanhikken tegen het hersteladvies”, zegt directeur Peter van der Linde van VKG. “Men weet dat het moet en wil het ook doen, maar men loopt tegen praktische problemen aan. Zoals capaciteit, kosten en de praktische invulling van het advies. De software van BeleggingsPolisCheck is een uitstekend instrument: wij werken er sinds kort ook mee. Onze relaties kunnen de software via VKG met een interessante korting aanschaffen.”

VKG is hiervoor een samenwerking aangegaan met BeleggingsPolisCheck (BPC). Het eerste jaar betalen VKG-relaties geen 750 euro maar 600 euro voor een gebruikslicentie. Ook kunnen ze de software eerst vier weken gratis en zonder verplichtingen proberen, inclusief toegang tot de ondersteuning van de helpdesk van BPC. Adviseurs die geen tijd hebben om de analyses zelf te maken kunnen dit voor 50 euro per dossier uitbesteden aan VKG.

In november organiseert VKG drie informatiebijeenkomsten, waar onder meer wordt ingegaan op het hersteladvies, de techniek van beleggingspolissen en de analyse ervan voor concrete verbeteringen voor de klant. “Daarnaast willen we de commerciële mogelijkheden van het hersteladvies bij onze relaties onder de aandacht brengen”, aldus Van der Linde.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...