quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

NVF HEFT VERBOD OP EXECUTION ONLY OP

De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs wijzigt per 1 januari 2014 haar naam in de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en –bemiddelaars (NVF). De toevoeging 'en –bemiddelaars' is een direct gevolg van het opheffen van het verbod om te mogen bemiddelen op basis van execution only.

 


21 oktober 2013

Tijdens de ledenvergadering van 16 oktober besloten de leden daarom dat het in 2011 ingestelde verbod op execution only per 1 januari 2014 vervalt. “Consumptief krediet is geen complex product. De wetgever heeft zelfs besloten dat een kennis- en ervaringstoets voor het bemiddelen op basis van execution only bij consumptief krediet niet verplicht hoeft te worden gesteld”, legt NVF-voorzitter Carel In der Hees. Hij benadrukt ook dat de AFM in 2013 meerdere malen heeft opgeroepen dat de markt zich niet moet afzetten tegen execution only, maar dit juist meer moet omarmen. In der Hees: “Uiteraard dient de individuele consument wel steeds vooraf en op transparante wijze geïnformeerd te worden of er sprake is van adviseren of bemiddelen op basis van execution only.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...