quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

1.125 EURO VOOR HYPOTHEEKADVIES IN KADER BEHEER

Bestaande klanten die geen adviseur meer hebben, betalen bij de intermediairlabels van ABN Amro gemiddeld 1.125 euro als er in het kader van het beheer toch opnieuw advies gegeven moet worden. Eventuele 'kosten gericht op afsluiten product' bedragen gemiddeld 850 euro. Dat is op te maken uit het dienstverleningsdocument hypotheekvraag van Direktbank, Florius en MNF Bank.


28 oktober 2013

VVP was verbaasd dvd's van deze met financieel adviseurs samenwerkende hypotheekaanbieders tegen te komen. Gevraagd om een toelichting zegt Florius: "Onze producten en diensten zijn alleen verkrijgbaar via het onafhankelijk intermediair waarmee wij een samenwerking hebben. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit, transparantie en kiezen daarom voor het onafhankelijke intermediair voor een optimale dienstverlening en advisering aan klanten. Echter willen wij bestaande klanten zonder een intermediair (bijvoorbeeld doordat het intermediair failliet is of zijn ondernemingsactiviteiten heeft gestaakt) ook goed helpen. In het kader van beheer heeft ook deze klant mogelijk opnieuw advies nodig en nemen wij onze verantwoordelijkheid.

In deze hoedanigheid vervult Florius dan de rol van bemiddelaar/adviseur. Omdat wij het belangrijk vinden dat klanten weten wat zij van Florius kunnen en mogen verwachten, hebben wij een dienstverleningsdocument."

reacties

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Interessant businessmodel. Uiteindelijk eindig je dus als klant altijd als directe klant van Florius.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

De gedachte om die klanten te verwijzen naar de adviseurs waarmee Florius nog wel "samenwerkt" is niet opgekomen? Dat zal in veel gevallen voor die klant goedkoper, kwalitatief beter en praktischer zijn.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

Precies ook mijn gedachte Albert. Maar dan geef je iets aan een onafhankelijk kantoor die misschien wel oversluit als de voorwaarden niet meer concurrerend zijn. En daarmee is het bewijs geleverd dat de AFM moet ingrijpen en alle onafhankelijken in dit land wettelijk toegang geeft in alle systemen van alle banken om beheertaken (waaronder mutaties) te kunnen uitvoeren. Hoelang gaat deze kolder nog door voordat we worden gehoord?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...