quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ODIN: AANTAL KIFID-ZAKEN EXPLODEERT

Volgens Stichting Odin, die elk jaar een analyse maakt van alle klachtenraportages van een aantal verzekeraars, neemt het aantal klachten fors toe.


2 november 2013

De klachtenrapportage maakt deel uit van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) "In 2012 is bij 60 procent van de onderzochte verzekeraars het aantal klachten gestegen. Ten opzichte van 2010, het jaar van de start van het KKV, is het totaal aantal klachten bij verzekeraars met ongeveer 20 procent toegenomen. Op basis van het aantal klachten per 10.000 verzekeringen, is de top 5 in 2012 voor; Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, Aegon, Ohra en Generali. Het aantal KiFiD zaken is in 2012 geëxplodeerd. Er is sprake van een toename van maar liefst 67 procent. De top 5 in 2012 is voor; Aegon, ASR, Centraal Beheer, Interpolis en Reaal."
Volgens Odin zijn er ook opvallend grote verschillen in het toewijzen van klachten. "Geeft Aegon aan maar liefst 85 procent van alle klachten te hebben toegewezen, bij ABN Amro verzekeringen is dat slechts 18 procent", aldus Odin. "Tenslotte was het bij verschillende verzekeraars weer een hele toer om de klachtenrapportage te vinden en wordt nog steeds in de ene rapportage gesproken over verzekeringen (de juiste omschrijving) en bij de ander over verzekerden. Bij verzekeraar Ditzo werkt de link naar de rapportage in het geheel niet. Het is bij Ditzo in de afgelopen drie jaar sowieso niet gelukt om een juiste klachtenrapportage te vinden. Tenslotte valt op dat verzekeraars vaak een eigen format kiezen voor de presentatie van de cijfers. Daardoor is de rapportage soms niet compleet en lastig te vergelijken met andere verzekeraars. Het zou daarom goed zijn als het KKV haar leden motiveert ook dezelfde lay-out te gebruiken."

reacties

Ron van Kesteren / Stichting toetsing verzekeraars

Goed dat Odin een vergelijking maakt van de klachtenrapportages en daarover publiceert. Dit draagt bij aan de transparantie over de kwaliteit van de dienstverlening van verzekeraars.
Een nuancering is op zijn plaats. De Stv wijst er bij de beoordeling van verzekeraars steeds op dat zij zoveel mogelijk klachten van klanten registreren. Elke uiting van onvrede zien wij als een klacht. De bedoeling van de uitgebreide registratie is dat verzekeraars input krijgen om hun dienstverlening te verbeteren.
De stijging van het aantal geregistreerde klachten is dus geen goede indicatie van een grotere ontevredenheid van klanten, omdat de wijze van registreren in de afgelopen jaren verschillend was.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...