quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

NEUTRALIS VRAAGT AFM OM DUIDELIJKHEID IN GESCHIL MET ABN AMRO

Neutralis heeft de AFM gevraagd duidelijkheid te bieden in het geschil met ABN Amro.


8 november 2013

Volgens Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij van Neutralis is het geschil slechts een voorbeeld van een marktbrede tendens. Aan de toezichthouder schrijft Neutralis: "Als toezichthouder vraag ik u om duidelijkheid te bieden aan mijn relaties en de relaties van mijn collega adviseurs nu er een patstelling ontstaat en ik machteloos ben gebleken deze te doorbreken. Daar waar het provisieverbod tot doel had de intensieve relatie tussen adviseur/bemiddelaar en aanbieders te ontvlechten en hierdoor de sturingsmogelijkheden weg te nemen laat de praktijk zien dat het provisieverbod alleen niet het beoogde resultaat bereikt. Als gevolg van de huidige tendens, waarin steeds meer aanbieders de samenwerking met onafhankelijk adviseurs (die zich niet tot een ‘structurele samenwerking’ willen verplichten) opzeggen komt de vrije toegang van de consument tot een nutsvoorziening steeds verder in gevaar. In mijn ideale situatie zou iedere WFT-gecertificeerde bemiddelaar ten behoeve van de consument een vrije toegang moeten hebben tot alle financiële producten, teneinde de consument bij te staan bij de bemiddeling in de beste productoplossing in plaats van in een passende productoplossing. Hoe kijkt de AFM hier tegenaan?"

Neutralis stelt in de brief ook de door de AFM afgegeven 'Key Performance Indicators gericht op klantbelang' (KPI) ter discussie, die in de praktijk slechts leiden tot een verdere inperking van de produktkeuzevrijheid. "Ook aan de kant van het intermediair zorgt deze KPI in de praktijk tot een onuitvoerbare situatie. Bij een keuzevrijheid voor de consument zal een onafhankelijk intermediair door alle aanbieders waarvoor hij in producten kan bemiddelen periodiek getoetst worden. Ik vraag me af of ik naast alle tijd die ik dan kwijt ben aan het afleggen van toetsen nog in staat ben om voor de consument van toegevoegde waarde te zijn. Aangezien ik in de tijd dat ik met het afleggen van toetsen bezig ben niet declarabel ben zal ik genoodzaakt zijn deze tijd in mijn tarieven aan de consument door te berekenen. De vraag is of financieel advies dan niet voor de meeste mensen buiten bereik komt te liggen. Een ander praktisch nadeel ontstaat doordat iedere aanbieder zijn eigen toetsingskader zal hanteren. Dit betekent dat er een specifiek op de aanbieder afgestemd advies- en bemiddelingsproces zal moeten worden doorlopen. Bij een productonafhankelijk advies is echter op voorhand nog niet bekend bij welke aanbieder in welk product zal worden bemiddeld. Sterker nog, het is op voorhand nog helemaal niet bekend of er überhaupt wel een productbehoefte is. Hoe kijkt u aan tegen deze obstakels in de praktijk voor het intermediair?"

Volgens Neutralis is voorkomen van ongewenst gedrag inmiddels een doel op zich geworden en is het waarom uit het oog verloren. "Hoe kan het dat partijen die alles in het werk zetten om het consumentenbelang centraal te stellen en die bereid zijn te vernieuwen, dit in de praktijk onmogelijk wordt gemaakt? De vele extra regelgeving, beleidsregels en KPI’s, hebben in ieder geval bij mij alleen maar voor onduidelijkheid gezorgd. Ik zou dan ook bijzonder gebaat zijn bij een duidelijke omschrijving van de rol van aanbieder, bemiddelaar, adviseur, toezichthouder, consument en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Vervolgens zou ik dan in volledige vrijheid kunnen beoordelen binnen welke rol of rollen ik optimaal van betekenis kan zijn.

Zou u mij per rol kunnen aangeven wat deze nu eigenlijk inhoudt en welke verantwoordelijkheden hierbij horen?"

reacties

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Hieronder de volledige downloads:

08-11-2013 Brief aan Autoriteit Financiële Markten:
http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/20131108-Brief-aan-AFM.pdf

Key Performance Indicators (1)
http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/Key-Performance-Indicators-AFM-1.pdf

Key Performance Indicators (2)
http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/Key-Performance-Indicators-AFM-2.pdf

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...