quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

NEUTRALIS VRAAGT AFM OM DUIDELIJKHEID IN GESCHIL MET ABN AMRO

Neutralis heeft de AFM gevraagd duidelijkheid te bieden in het geschil met ABN Amro.


8 november 2013

Volgens Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij van Neutralis is het geschil slechts een voorbeeld van een marktbrede tendens. Aan de toezichthouder schrijft Neutralis: "Als toezichthouder vraag ik u om duidelijkheid te bieden aan mijn relaties en de relaties van mijn collega adviseurs nu er een patstelling ontstaat en ik machteloos ben gebleken deze te doorbreken. Daar waar het provisieverbod tot doel had de intensieve relatie tussen adviseur/bemiddelaar en aanbieders te ontvlechten en hierdoor de sturingsmogelijkheden weg te nemen laat de praktijk zien dat het provisieverbod alleen niet het beoogde resultaat bereikt. Als gevolg van de huidige tendens, waarin steeds meer aanbieders de samenwerking met onafhankelijk adviseurs (die zich niet tot een ‘structurele samenwerking’ willen verplichten) opzeggen komt de vrije toegang van de consument tot een nutsvoorziening steeds verder in gevaar. In mijn ideale situatie zou iedere WFT-gecertificeerde bemiddelaar ten behoeve van de consument een vrije toegang moeten hebben tot alle financiële producten, teneinde de consument bij te staan bij de bemiddeling in de beste productoplossing in plaats van in een passende productoplossing. Hoe kijkt de AFM hier tegenaan?"

Neutralis stelt in de brief ook de door de AFM afgegeven 'Key Performance Indicators gericht op klantbelang' (KPI) ter discussie, die in de praktijk slechts leiden tot een verdere inperking van de produktkeuzevrijheid. "Ook aan de kant van het intermediair zorgt deze KPI in de praktijk tot een onuitvoerbare situatie. Bij een keuzevrijheid voor de consument zal een onafhankelijk intermediair door alle aanbieders waarvoor hij in producten kan bemiddelen periodiek getoetst worden. Ik vraag me af of ik naast alle tijd die ik dan kwijt ben aan het afleggen van toetsen nog in staat ben om voor de consument van toegevoegde waarde te zijn. Aangezien ik in de tijd dat ik met het afleggen van toetsen bezig ben niet declarabel ben zal ik genoodzaakt zijn deze tijd in mijn tarieven aan de consument door te berekenen. De vraag is of financieel advies dan niet voor de meeste mensen buiten bereik komt te liggen. Een ander praktisch nadeel ontstaat doordat iedere aanbieder zijn eigen toetsingskader zal hanteren. Dit betekent dat er een specifiek op de aanbieder afgestemd advies- en bemiddelingsproces zal moeten worden doorlopen. Bij een productonafhankelijk advies is echter op voorhand nog niet bekend bij welke aanbieder in welk product zal worden bemiddeld. Sterker nog, het is op voorhand nog helemaal niet bekend of er überhaupt wel een productbehoefte is. Hoe kijkt u aan tegen deze obstakels in de praktijk voor het intermediair?"

Volgens Neutralis is voorkomen van ongewenst gedrag inmiddels een doel op zich geworden en is het waarom uit het oog verloren. "Hoe kan het dat partijen die alles in het werk zetten om het consumentenbelang centraal te stellen en die bereid zijn te vernieuwen, dit in de praktijk onmogelijk wordt gemaakt? De vele extra regelgeving, beleidsregels en KPI’s, hebben in ieder geval bij mij alleen maar voor onduidelijkheid gezorgd. Ik zou dan ook bijzonder gebaat zijn bij een duidelijke omschrijving van de rol van aanbieder, bemiddelaar, adviseur, toezichthouder, consument en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Vervolgens zou ik dan in volledige vrijheid kunnen beoordelen binnen welke rol of rollen ik optimaal van betekenis kan zijn.

Zou u mij per rol kunnen aangeven wat deze nu eigenlijk inhoudt en welke verantwoordelijkheden hierbij horen?"

reacties

Ozewald Wanrooij / Neutralis

Hieronder de volledige downloads:

08-11-2013 Brief aan Autoriteit Financiële Markten:
http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/20131108-Brief-aan-AFM.pdf

Key Performance Indicators (1)
http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/Key-Performance-Indicators-AFM-1.pdf

Key Performance Indicators (2)
http://www.neutralis.nl/wp-content/uploads/Key-Performance-Indicators-AFM-2.pdf

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...