quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Maximale premieverhoging 10% sneuvelt terecht in hoger beroep"

nieuws

ADVISEURS BENUTTEN MOGELIJKHEDEN DVD ONVOLDOENDE

Financieel adviseurs maken niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van het nieuwe dienstverleningsdocument, concludeert Oostdam & Partners.


18 november 2013

Henri Drost van het bureau noemt het op www.delametelkaar.nl opvallend hoe weinig aandacht sommige financiële dienstverleners in het dvd aan het prijsaspect besteden, terwijl de consument dit aspect juist belangrijk vindt. Drost: "Van de mogelijkheid om de kosten voor de eigen dienstverlening uit te splitsen naar doelgroep of soort dienst (bijvoorbeeld advieswerk rond een aov versus werk voor een uitvaartverzekering), maakt meer dan de helft géén gebruik. Tussen de 30 en 40 procent neemt bovendien niet de moeite enige toelichting te geven op de genoemde bedragen."

Wat verder opvalt, aldus Drost, is dat "van de mogelijkheid om de dienstverlening in het dvd nader toe te lichten – in de ‘vrije tekstvelden ‘- maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. Als het al gebeurt, zijn de teksten vaak weinig begrijpelijk en weinig klantgericht. Daar worden heel wat kansen gemist".

Overigens bleek van de bijna 100 financiële dienstverleners die Oostdam & Partners onderzocht 28 procent geen dvd op de website te hebben. "Op dat punt hebben 5 (!) financiële dienstverleners een excuus: zij hebben namelijk geen website. Anno 2013 is dat toch niet meer te betitelen als professionele beroepsuitoefening?"

Klik HIER voor de hele column.

reacties

Leon Brummelhuis / Neutralis business consultants & financial life planners

Beste Henri,

Is er ook een onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de consument het dvd als toegevoegde waarde ervaart? Of vullen wij dit in voor de consument? Mijn ervaring is dat klanten bijna nooit in het dvd kijken die we bij elke afspraakbevestiging netjes meesturen, zoals de wetgever dat wenst.
Laten we beginnen bij het achterhalen wat de klant als toegevoegde waarde ervaart en daar vervolgens onze dienstverlening op afstemmen. Een product is immers niet meer of minder dan een mogelijk voortvloeisel uit een advies.

Henri Drost / Oostdam & Partners

Nee, zo'n onderzoek is er (nog) niet. Als dat er komt, is het de vraag of de conclusie zal zijn dat de consument het dvd als "toegevoegde waarde" beschouwt. Ik kan je alleen wijzen op een onderzoek verricht in opdracht van de AFM, kort vóór invoering van de DVD-plicht:
http://www.afm.nl/nl/nieuws/2013/juni/waardering-dvd.aspx

Ik beweer overigens niet dat het DVD een buitengewoon geslaagd document is. Maar de plicht tot het beschikbaar stellen ervan is nu eenmaal een feit: maak er dan het beste van!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • DE VEREENDE ZIET MARKT GROEIEN (1 reactie)

  "Na de herpositionering van afgelopen jaar laat de Vereende zien dat de verbeterde naamsbekendheid resulteert in betere vindbaarheid. Hierdoor kan de Vereende haar maatschappelijke taak nog beter vervullen. "Aldus de Vereende bij de publicatie van het jaarverslag 2016.

 • MOVIR HOUDT WEER ACTIE 'UW OPTIERECHT+'

   Movir verruimt de voorwaarden tijdens de jaarlijkse actie ‘Uw Optierecht+’. Tot 22 september 2017 kunnen verzekerden zonder gezondheidsvragen het verzekerd bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) verhogen.

 • SANDER KERNKAMP NIEUWE CEO ABN AMRO VERZEKERINGEN

  Sander Kernkamp (46) is benoemd tot ceo van ABN Amro Verzekeringen. Kernkamp volgt Hanneke Jukema op, die eerder heeft besloten om een nieuwe uitdaging te zoeken buiten het bedrijf.  

 • “STOP MET EEN POLISJE HIER EN EEN POLISJE DAAR”

  Volop voer voor ondernemers. Dat bood de woensdagmiddag gehouden derde VVP Dag van het Topadvies.

 • VERBOND WERKT AAN SOLIDARITEITSMONITOR

  Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt een Solidariteitsmonitor.

Meer nieuws...