quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ADVISEURS BENUTTEN MOGELIJKHEDEN DVD ONVOLDOENDE

Financieel adviseurs maken niet optimaal gebruik van de mogelijkheden van het nieuwe dienstverleningsdocument, concludeert Oostdam & Partners.


18 november 2013

Henri Drost van het bureau noemt het op www.delametelkaar.nl opvallend hoe weinig aandacht sommige financiële dienstverleners in het dvd aan het prijsaspect besteden, terwijl de consument dit aspect juist belangrijk vindt. Drost: "Van de mogelijkheid om de kosten voor de eigen dienstverlening uit te splitsen naar doelgroep of soort dienst (bijvoorbeeld advieswerk rond een aov versus werk voor een uitvaartverzekering), maakt meer dan de helft géén gebruik. Tussen de 30 en 40 procent neemt bovendien niet de moeite enige toelichting te geven op de genoemde bedragen."

Wat verder opvalt, aldus Drost, is dat "van de mogelijkheid om de dienstverlening in het dvd nader toe te lichten – in de ‘vrije tekstvelden ‘- maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. Als het al gebeurt, zijn de teksten vaak weinig begrijpelijk en weinig klantgericht. Daar worden heel wat kansen gemist".

Overigens bleek van de bijna 100 financiële dienstverleners die Oostdam & Partners onderzocht 28 procent geen dvd op de website te hebben. "Op dat punt hebben 5 (!) financiële dienstverleners een excuus: zij hebben namelijk geen website. Anno 2013 is dat toch niet meer te betitelen als professionele beroepsuitoefening?"

Klik HIER voor de hele column.

reacties

Leon Brummelhuis / Neutralis business consultants & financial life planners

Beste Henri,

Is er ook een onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de consument het dvd als toegevoegde waarde ervaart? Of vullen wij dit in voor de consument? Mijn ervaring is dat klanten bijna nooit in het dvd kijken die we bij elke afspraakbevestiging netjes meesturen, zoals de wetgever dat wenst.
Laten we beginnen bij het achterhalen wat de klant als toegevoegde waarde ervaart en daar vervolgens onze dienstverlening op afstemmen. Een product is immers niet meer of minder dan een mogelijk voortvloeisel uit een advies.

Henri Drost / Oostdam & Partners

Nee, zo'n onderzoek is er (nog) niet. Als dat er komt, is het de vraag of de conclusie zal zijn dat de consument het dvd als "toegevoegde waarde" beschouwt. Ik kan je alleen wijzen op een onderzoek verricht in opdracht van de AFM, kort vóór invoering van de DVD-plicht:
http://www.afm.nl/nl/nieuws/2013/juni/waardering-dvd.aspx

Ik beweer overigens niet dat het DVD een buitengewoon geslaagd document is. Maar de plicht tot het beschikbaar stellen ervan is nu eenmaal een feit: maak er dan het beste van!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...