quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

AFM: STREEP DOOR SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Wat is eigenlijk de toekomst van de aanstellingsovereenkomst, tegenwoordig samenwerkingsovereenkomst geheten? De vraag stellen is hem beantwoorden. En dat deed plaatsvervangend voorzitter Theodor Kockelkoren van de AFM  tijdens de Verzekeringsbranchedag.


21 november 2013

Volgens Kockelkoren kan iedere adviseur, ongeacht het hebben van een overeenkomst, een product adviseren aan zijn klant. "Immers, elke gediplomeerde adviseur kan op basis van zijn algemene productkennis en de productspecifieke informatie die door de aanbieder sowieso moet worden verstrekt aan de consument, een product doorgronden en zodoende een product meenemen in zijn advies. Dus voor de pure adviseur zijn de overeenkomsten eigenlijk niet meer nodig.  Maar dan het bemiddelen. Vanuit het perspectief
van de klant bezien is het vervelend als zijn adviseur, zijn zaakwaarnemer, in deze fase van de dienstverlening niet thuis moet geven. Dit vraagstuk is overigens niet nieuw. Jaren geleden hadden veel adviseurs en bemiddelaars een beperkt aantal aanstellingscontracten. Meer kon niet, want de aanbieders stelde productie-eisen waar de kleine ondernemer niet aan kon voldoen als hij meer dan drie aanstellingen zou hebben. De Service Providers zijn in dit gat gesprongen, mede gestimuleerd door de
omzetbonussen die hierdoor sneller binnen bereik kwamen. Maar hoe moet dat nu? Want vandaag de dag stellen aanbieders nog altijd eisen, niet iedere ondernemer krijgt zomaar een dergelijk contract. Recent besteedde Tros Radar aandacht aan dit punt. Mijn collega Michiel Denkers stelde toen terecht: 'In een ideale wereld zou een consument bij de adviseur van zijn keuze brede toegang hebben tot financiële producten van een breed scala aanbieders en verzekeraars. Keuzevrijheid is in het belang van de klant. We juichen me
er marktwerking toe.' Zijn vraag is eigenlijk: waarom is er voor bemiddeling eigenlijk een aanstellingscontract nodig?"

Kockelkoren wees erop dat veel aanbieders nu al doende zijn om internetwinkels te ontwikkelen en te openen voor hun klanten. "Een ontwikkeling waar risico's aan vast kunnen zitten. Immers, kan een klant zelfstandig wel tot goede keuzes komen? Tegelijkertijd, bied deze ontwikkeling ook kansen, zowel voor ondernemers als klanten. Een adviseur kan namelijk met gebruik van deze kanalen, als zaakwaarnemer van zijn klant, de bemiddeling van producten ter hand nemen. Dit nadat hij een passend advies heeft gegeven aan deze klant. De adviseur kan dit doen zonder aanstellingsovereenkomst. Hij is niet gebonden door de toetredingsdrempels van de aanbieder - hij kan bij iedere aanbieder met een dergelijk kanaal aan de slag."

reacties

Carlo van der Lans / Hypotheek Bewust

De heer Kockelkoren van AFM heeft helemaal gelijk want onlangs voor t eerst een MoneYou hypotheek geadviseerd en mee helpen sluiten voor een klant. Topdeal die moest ik wel adviseren in dat geval. Gewoon geld mee verdiend. Ze bekijken het ook allemaal maar die banken en ga kijken en afwachten wie er verder nu al online aanvraagmogelijkheden voor een hypotheek gaan bieden.

Ton Blommaert / Blommaert Financieel Advies

Ook ik ben het volledig met de heer Kockelkoren eens. Eigenlijk is het, als je het mij vraagt, een must dat iedere adviseur, die door AFM cq. het behalen van jaarlijkse PE periodiek op kennis en vaardigheden wordt getoetst, met iedere bank zaken kan doen. Niet in het belang van de adviseur, maar in het belang van de klant. Het provisieverbod is in het leven geroepen in het belang van de consument. Nu bij een aantal geldverstrekkers de deuren potdicht zijn wat betreft het aanstellingenbeleid, en diezelfde geldverstrekkers hetzelfde doen bij serviceproviders, zijn de consumenten, die bewust hun adviseur kiezen, de dupe, wat in mijn ogen volstrekt niet de bedoeling kan zijn.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Carlo
Ik snap het gemak, maar hoe ga je deze klant nu servicen? Je hebt geen klantrecht, geen inzage in product, geen inzage in communicatie tussen aanbieder en klant en je kunt de klant ook niet via IM wijziging in de boeken krijgen.

Martin Kroezen / Nijeborgh Financiële Diensten bv

Ben het er helemaal mee eens. De AFM zou dit tot voorschrift of aanwijzing moeten verheffen. Liefst verankerd in wetgeving zodat geldverstrekkers wel moeten. Voor Jeffrey: heel simpel. Klant geeft volmacht voor die specifieke dienst. Wat de klant rechtstreeks kan kunnen wij dan ook.

Paul Schoo / Platter-Schoo

"Zaakwaarnemer" , wij werken al 14 jaar als zaakwaarnemer binnen onze abonnementen. Met een juiste volmachtakte door de klant ondertekend gaan de deuren open bij alle aanbieders. De enige die er moeite mee hebben zijn de grootbanken, zoals ABNAMRO, Rabobank, INGBank. Deze willen nl. de klant zelf aan tafel, omdat een zaakwaarnemer geen melkkoe blijkt te zijn. Juridisch staan ze in het ongelijk. Daar moet de AFM wat aan doen. Wanneer een bank zich zo opstelt wisselen we van bank voor de relatie. Wij sturen aan op wanprestatie, reden om alle contracten te beëindigen. Veelal draaien ze bij.

Carlo van der Lans / Hypotheek Bewust

Jeffrey Leichel
Voor mijn part heeft niemand klantrecht, dat is geen probleem en klant mag van mij doen wat hij wil.
Je hebt overigens wel inzage in product want als klant online
aanvraag heeft gedaan ben je er toch bij als de offerte binnen komt bij je klant via de mail en help je hem / haar toch op dezelfde manier door het gehele aanvraagproces als nu het geval is geweest, en de voorwaarden weet je toch want daarom zeg jij toch tegen jouw klant, daarom vragen we de hypotheek bij X nu online aan...wordt alleen maar makkelijker voor ons volgens mij
Als je klant met jou een commitment heeft blijft dat allemaal hetzelfde haha banken winnen het nooit hoor van iemand die bij klant lekker thuis aan tafel komt wanneer de klant dat wil, dat blijft mijn/onze kracht. MoneYou medewerker zei tegen mij dat het op een gegeven moment niet de bedoeling was dat ik voor de klant ging bellen inzake een aanvraag, ik zei alleen maar: O nee? en het gesprek ging gewoon door. Dit wordt het nieuwe werken en alleen denk ik wordt het kostenplaatje iets anders , dat wel want bank rekent ook iets voor online aanvraag ..het wordt anders allemaal maar maak je even kwaad en we komen er

Carlo van der Lans / Hypotheek Bewust

Kijk dit bedoelt de hr Kockelkoren toch?

dit staat gewoon op de site bij ABNAMRO inzake een online hypotheekaanvraag...kind kan de was doen. Als product goed is en rente , mooi toch?wat aanstelling bij ABNAMRO ??

stap 1
Is een hypotheek afsluiten zonder advies iets voor u?

Een hypotheek zonder advies kan bij ABN AMRO alleen bij een verhoging of bij een nieuwe hypotheek.

U heeft al voldoende kennis en/of ervaring met het afsluiten van een hypotheek.

U bent bekend met de fiscale gevolgen van de door u gekozen hypotheek.

U zorgt dat het maandbedrag binnen uw budget past.

U houdt er rekening mee dat u bij onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, het maandbedrag nog steeds moet kunnen betalen. U kunt deze risico's zelf goed inschatten.

U heeft advies gekregen van een erkend hypotheekadviseur. Hierdoor weet u precies welke hypotheek u nodig heeft en welke financiële en fiscale gevolgen hieraan zijn verbonden.

U bent bereid de (financiële) risico's te aanvaarden die het gevolg zijn van het afsluiten van een hypotheek zonder advies.

Bent u niet zeker over (enkele) van de bovenstaande punten? Dan is het misschien verstandig om een adviseur te raadplegen bij het afsluiten van een hypotheek. Voldoet uw persoonlijke situatie aan de bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u verder gaan met het stappenplan.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

De heer Kockelkoren trekt gemakshalve adviseren en bemiddelen uit elkaar en houdt de markt zijn visie of mening voor over alleen adviseren. Dat de grenzen van adviseren en bemiddelen heel nauw bij elkaar liggen wordt door hem echter niet belicht.

Sceptici zullen zeggen, ja maar wacht even, het is toch niet te doen om alle kennis te vergaren en te onderhouden van alle producten die er in de markt zijn. De (super) optimisten zullen daartegen stellen, dat zien wij duidelijk anders want we gaan die producten allemaal digitaliseren en met elkaar vergelijken en aan potentiele klanten adviseren. Daar tussen zit de gulden middenweg waar de markt feitelijk al jaren op is ingesteld. Voor de hypothekenmarkt ligt dat uiteraard totaal anders dan bijvoorbeeld de schademarkt . Daar komt bij dat geen intermediair gelijk is en ieder zijn eigen winkelformule hanteert voor de doelgroepen klanten die hij bedient. De zienswijze of meningen van de heer Kockelkoren zal voor veel intermediair dan ook niet helemaal, of helemaal niet relevant zijn. Of puur adviseurs in welke hoedanigheid en welk marksegment dan ook op lange termijn bestaanrecht hebben is een discussie apart. Ook daarin zullen de meningen verdeeld zijn omdat de klant (de geadviseerde) een invulling van dat advies wil zien, of dat verwacht. Als het dan puur bij adviseren en feitelijk doorverwijzen blijft, dan is niet uitgesloten dat een ander intermediair of (directe) aanbieder zich puur begeeft op het terrein van het bemiddelen en opnieuw kosten in rekening brengt bij de klant.

Als de heer Kockelkoren de bijeenkomst van mr Robin van Been en mr Femke Struiksma zou hebben bijgewoond dan had hij kennis kunnen nemen van feiten hoe juridisch op een goede en correcte wijze een samenwerkingsovereenkomst dient te worden opgesteld.

Martin Kroezen / Nijeborgh Financiële Diensten bv

@Willem van Spronsen.......het kan echt heel simpel. Gewoon alle loketten open voor de gecertificeerde adviseur. Eventueel met volmacht klant. Ik begrijp niet waarom men krampachtig bij de oude wereld blijft hangen. Zoals banken zich nu opstellen, SWO weigeren etc, geeft aan dat klantbelang nog steeds niet bovenaan staat. Opmerkingen als zorgplicht etc zijn onzin. Met die volmacht ben ik namelijk de klant. Ze moeten wakker worden voor de nieuwe wereld die er al even is.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Martin Kroezen,
Beste Martin, de huidige wetgeving biedt geen ruimte om (alle) aanbieders te verplichten (of feitelijk te dwingen) zaken te doen met een (gecertificeerde)adviseur. Of die wetgeving er komt? Juridisch zal het heel moeilijk liggen. Meer en betere mogelijkheden liggen eerder op Europees terrein. Meer structuur en vrijheid van (financiele) dienstverlening binnen Europa. Het dient EEG landen daarbij verboden te worden om hun interne markt via regelgeving af te schermen. De BGFO regelgeving ( m.b.t een provisieverbod) is duidelijk zo'n beletsel of Nederlandse bariere, ze weert daarmee bijvoorbeeld Duitse bankinstellingen, waar jij - in het belang van je klant - voor zou kunnen adviseren en of bemiddelen simpelweg in het voordeel van Nederlandse banken van de Nederlandse markt.

En nu is het weekend!

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...